10 อันดับทำเนียบ JUST 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • America
  • World >
  • 10 อันดับทำเนียบ JUST 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10 อันดับทำเนียบ JUST 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Forbes Thailand / Admin
30 Mar 2021 | 11:32 am 719

พบ 10 อันดับแรกแห่ง “JUST 100” 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาจไม่พบกับคืนวันแห่งการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดผลตอบแทนจากหุ้นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป บรรดาบริษัทห้างร้านถูกตัดสินจากการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้นและสิ่งแวดล้อม โศกนาฏกรรมที่มาพร้อมกันจากโควิด-19 และความอยุติธรรมทางเชื้อชาติมีแต่จะเร่งความเร็วในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ทุนนิยมที่มีความรับผิดชอบ การจัดอันดับ Just 100 ครั้งที่ 4 ที่ได้รับการจัดทำร่วมกับ Just Capital พันธมิตรด้านงานวิจัยของเรา แสดงรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และคะแนนที่พวกเขาทำได้เทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ในการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มสำคัญ

ระเบียบวิธีวิจัย: Forbes จับมือกับ Just Capital เพื่อประเมินบริษัทมหาชน 928 แห่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ (รวบรวมจากดัชนี Russell 1000 ไม่รวมกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REITs และการควบรวมกิจการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ) Just Capital ดึงข้อมูลจากรายงานที่เปิดเผยแก่สาธารณชนผลสำรวจบริษัท และคลังข้อมูลที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนจำนวนมาก (crowdsource) จากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักสถิติจึงถ่วงน้ำหนักข้อมูลนั้นโดยอ้างอิงผลการสำรวจความเห็นชาวอเมริกัน 95,000 คน ที่มีต่อแง่มุมที่สำคัญที่สุดในพฤติกรรมของกลุ่มธุรกิจ การถ่วงน้ำหนักอ้างอิงจากข้อมูลด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน (41%) ชุมชน (20.7%) ลูกค้า (14.8%) ผู้ถือหุ้น (14.7%) และสิ่งแวดล้อม (8.9%)

 

10 อันดับ บริษัทอเมริกัน 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันดับที่ 1
Microsoft

Satya Nadella (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 3
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 7
การปฏิบัติต่อชุมชน: 6
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 5
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 20

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันดับที่ 2
NVIDIA
Jensen Huang (CEO & President)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 1
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 14
การปฏิบัติต่อชุมชน: 29
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 9
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 3

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันดับที่3
Apple
Tim Cook (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 20
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 1
การปฏิบัติต่อชุมชน: 1
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 11
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 282

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันดับที่4
Intel
Bob Swan (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 9
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 2
การปฏิบัติต่อชุมชน: 21
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 14
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 23

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันดับที่5
Alphabet
Sundar Pichai (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 11
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 9
การปฏิบัติต่อชุมชน: 5
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 7
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 877


บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อันดับที่6
JPMorgan Chase
Jamie Dimon (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 6
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 50
การปฏิบัติต่อชุมชน: 41
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 26
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 215อันดับที่7
Salesforce
Marc Benioff (Chairman & CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 2
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 266
การปฏิบัติต่อชุมชน: 90
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 46
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 123

 


อันดับที่8
AT&T
John Stankey (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 35
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 5
การปฏิบัติต่อชุมชน: 51
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 40
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 31อันดับที่9
Cisco Systems
Chuck Robbins (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 28
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 44
การปฏิบัติต่อชุมชน: 13
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 8
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 191อันดับที่10
Adobe
Shantanu Narayen (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 10
การปฏิบัติต่อลูกค้า: 21
การปฏิบัติต่อชุมชน: 53
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 101
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 350

เรียบเรียง: Steven Bertoni

อ่านเพิ่มเติม: Amazon Web Services เผยแนวคิดให้ธุรกิจอยู่รอด

 


คลิกอ่านฉบับเต็มและบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนมีนาคม 2564 ในรูปแบบ e-magazine

 

BACK TO TOP