10 อันดับทำเนียบ JUST 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - Forbes Thailand

10 อันดับทำเนียบ JUST 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

FORBES THAILAND / ADMIN
30 Mar 2021 | 11:32 AM
READ 2875

พบ 10 อันดับแรกแห่ง "JUST 100" 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาจไม่พบกับคืนวันแห่งการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดผลตอบแทนจากหุ้นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป บรรดาบริษัทห้างร้านถูกตัดสินจากการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้นและสิ่งแวดล้อม โศกนาฏกรรมที่มาพร้อมกันจากโควิด-19 และความอยุติธรรมทางเชื้อชาติมีแต่จะเร่งความเร็วในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ทุนนิยมที่มีความรับผิดชอบ การจัดอันดับ Just 100 ครั้งที่ 4 ที่ได้รับการจัดทำร่วมกับ Just Capital พันธมิตรด้านงานวิจัยของเรา แสดงรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และคะแนนที่พวกเขาทำได้เทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ในการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มสำคัญ ระเบียบวิธีวิจัย: Forbes จับมือกับ Just Capital เพื่อประเมินบริษัทมหาชน 928 แห่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ (รวบรวมจากดัชนี Russell 1000 ไม่รวมกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REITs และการควบรวมกิจการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ) Just Capital ดึงข้อมูลจากรายงานที่เปิดเผยแก่สาธารณชนผลสำรวจบริษัท และคลังข้อมูลที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนจำนวนมาก (crowdsource) จากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักสถิติจึงถ่วงน้ำหนักข้อมูลนั้นโดยอ้างอิงผลการสำรวจความเห็นชาวอเมริกัน 95,000 คน ที่มีต่อแง่มุมที่สำคัญที่สุดในพฤติกรรมของกลุ่มธุรกิจ การถ่วงน้ำหนักอ้างอิงจากข้อมูลด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน (41%) ชุมชน (20.7%) ลูกค้า (14.8%) ผู้ถือหุ้น (14.7%) และสิ่งแวดล้อม (8.9%)   10 อันดับ บริษัทอเมริกัน 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 1 Microsoft Satya Nadella (CEO) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 3 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 7 การปฏิบัติต่อชุมชน: 6 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 5 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 20   บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 2 NVIDIA Jensen Huang (CEO & President) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 1 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 14 การปฏิบัติต่อชุมชน: 29 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 9 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 3   บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันดับที่3 Apple Tim Cook (CEO) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 20 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 1 การปฏิบัติต่อชุมชน: 1 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 11 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 282   บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันดับที่4 Intel Bob Swan (CEO) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 9 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 2 การปฏิบัติต่อชุมชน: 21 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 14 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 23   บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันดับที่5 Alphabet Sundar Pichai (CEO) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 11 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 9 การปฏิบัติต่อชุมชน: 5 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 7 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 877 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันดับที่6 JPMorgan Chase Jamie Dimon (CEO) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 6 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 50 การปฏิบัติต่อชุมชน: 41 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 26 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 215 อันดับที่7 Salesforce Marc Benioff (Chairman & CEO) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 2 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 266 การปฏิบัติต่อชุมชน: 90 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 46 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 123   อันดับที่8 AT&T John Stankey (CEO) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 35 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 5 การปฏิบัติต่อชุมชน: 51 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 40 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 31 อันดับที่9 Cisco Systems Chuck Robbins (CEO) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 28 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 44 การปฏิบัติต่อชุมชน: 13 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 8 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 191 อันดับที่10 Adobe Shantanu Narayen (CEO) การปฏิบัติต่อพนักงาน: 10 การปฏิบัติต่อลูกค้า: 21 การปฏิบัติต่อชุมชน: 53 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 101 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 350 เรียบเรียง: Steven Bertoni อ่านเพิ่มเติม: Amazon Web Services เผยแนวคิดให้ธุรกิจอยู่รอด  
คลิกอ่านฉบับเต็มและบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนมีนาคม 2564 ในรูปแบบ e-magazine