10 อันดับทำเนียบ JUST 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - Forbes Thailand

10 อันดับทำเนียบ JUST 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

FORBES THAILAND / ADMIN
30 Mar 2021 | 11:32 AM
READ 2093

พบ 10 อันดับแรกแห่ง "JUST 100" 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาจไม่พบกับคืนวันแห่งการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดผลตอบแทนจากหุ้นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป บรรดาบริษัทห้างร้านถูกตัดสินจากการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้นและสิ่งแวดล้อม โศกนาฏกรรมที่มาพร้อมกันจากโควิด-19 และความอยุติธรรมทางเชื้อชาติมีแต่จะเร่งความเร็วในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ทุนนิยมที่มีความรับผิดชอบ การจัดอันดับ Just 100 ครั้งที่ 4 ที่ได้รับการจัดทำร่วมกับ Just Capital พันธมิตรด้านงานวิจัยของเรา แสดงรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และคะแนนที่พวกเขาทำได้เทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ในการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มสำคัญ

ระเบียบวิธีวิจัย: Forbes จับมือกับ Just Capital เพื่อประเมินบริษัทมหาชน 928 แห่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ (รวบรวมจากดัชนี Russell 1000 ไม่รวมกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REITs และการควบรวมกิจการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ) Just Capital ดึงข้อมูลจากรายงานที่เปิดเผยแก่สาธารณชนผลสำรวจบริษัท และคลังข้อมูลที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนจำนวนมาก (crowdsource) จากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักสถิติจึงถ่วงน้ำหนักข้อมูลนั้นโดยอ้างอิงผลการสำรวจความเห็นชาวอเมริกัน 95,000 คน ที่มีต่อแง่มุมที่สำคัญที่สุดในพฤติกรรมของกลุ่มธุรกิจ การถ่วงน้ำหนักอ้างอิงจากข้อมูลด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน (41%) ชุมชน (20.7%) ลูกค้า (14.8%) ผู้ถือหุ้น (14.7%) และสิ่งแวดล้อม (8.9%)

 

10 อันดับ บริษัทอเมริกัน 100 บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อันดับที่ 1

Microsoft

Satya Nadella (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 3

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 7

การปฏิบัติต่อชุมชน: 6

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 5

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 20

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อันดับที่ 2

NVIDIA

Jensen Huang (CEO & President)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 1

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 14

การปฏิบัติต่อชุมชน: 29

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 9

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 3

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อันดับที่3

Apple

Tim Cook (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 20

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 1

การปฏิบัติต่อชุมชน: 1

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 11

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 282

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อันดับที่4

Intel

Bob Swan (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 9

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 2

การปฏิบัติต่อชุมชน: 21

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 14

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 23

 

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อันดับที่5

Alphabet

Sundar Pichai (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 11

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 9

การปฏิบัติต่อชุมชน: 5

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 7

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 877

บริษัทอเมริกันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อันดับที่6

JPMorgan Chase

Jamie Dimon (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 6

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 50

การปฏิบัติต่อชุมชน: 41

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 26

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 215

อันดับที่7

Salesforce

Marc Benioff (Chairman & CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 2

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 266

การปฏิบัติต่อชุมชน: 90

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 46

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 123

 

อันดับที่8

AT&T

John Stankey (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 35

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 5

การปฏิบัติต่อชุมชน: 51

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 40

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 31

อันดับที่9

Cisco Systems

Chuck Robbins (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 28

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 44

การปฏิบัติต่อชุมชน: 13

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 8

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 191

อันดับที่10

Adobe

Shantanu Narayen (CEO)

การปฏิบัติต่อพนักงาน: 10

การปฏิบัติต่อลูกค้า: 21

การปฏิบัติต่อชุมชน: 53

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: 101

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: 350

เรียบเรียง: Steven Bertoni

อ่านเพิ่มเติม: Amazon Web Services เผยแนวคิดให้ธุรกิจอยู่รอด

 


คลิกอ่านฉบับเต็มและบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนมีนาคม 2564 ในรูปแบบ e-magazine