10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • 10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564

10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564

Forbes Thailand / Admin
08 Jul 2021 | 10:52 am 705

Forbes.com เผยการจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 โดย 10 อันดับของอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปีนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564อันดับ 1

พี่น้องเจียรวนนท์

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: อาหาร
มูลค่าทรัพย์สิน: 9.48 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 อันดับ 2

เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม
มูลค่าทรัพย์สิน: 7.69 แสนล้านบาท

 อันดับ 3

เจริญ สิริวัฒนภักดี

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าทรัพย์สิน: 3.98 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 อันดับ 4

ตระกูลจิราธิวัฒน์

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: ค้าปลีก
มูลค่าทรัพย์สิน: 3.64 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 อันดับ 5

สารัชถ์ รัตนาวะดี

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน
มูลค่าทรัพย์สิน: 2.79 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 อันดับ 6

ตระกูลโอสถานุเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 8
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.09 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 7
สมโภชน์ อาหุนัย และครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 18
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.03 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 8
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 11
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การแพทย์
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.02 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 9
ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ลงจากอันดับ 7
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: สีทาอาคาร
มูลค่าทรัพย์สิน: 1 แสนล้านบาท (ทรงตัว)

 

อันดับ 10
ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ

การเปลี่ยนแปลงอันดับ:
อันดับคงที่
แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การเงิน
มูลค่าทรัพย์สิน: 9.42 หมื่นล้านบาท (เพิ่มขึ้น)


หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ : 31.40 บาท

 

หมายเหตุ: อภิมหาเศรษฐี อันดับที่ 2, 7 และ 9 มีการอัปเดตข้อมูลโดยเพิ่ม “และครอบครัว” ซึ่งเป็นไปตามการนำเสนอข้อมูลจาก Forbes.com


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine 

BACK TO TOP