10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 - Forbes Thailand

10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564

FORBES THAILAND / ADMIN
08 Jul 2021 | 10:52 AM
READ 2828

Forbes.com เผยการจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 โดย 10 อันดับของอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปีนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 อันดับ 1 พี่น้องเจียรวนนท์ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: อาหาร มูลค่าทรัพย์สิน: 9.48 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)   อันดับ 2 เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม มูลค่าทรัพย์สิน: 7.69 แสนล้านบาท   อันดับ 3 เจริญ สิริวัฒนภักดี การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าทรัพย์สิน: 3.98 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)   อันดับ 4 ตระกูลจิราธิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: ค้าปลีก มูลค่าทรัพย์สิน: 3.64 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)   อันดับ 5 สารัชถ์ รัตนาวะดี การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน มูลค่าทรัพย์สิน: 2.79 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)   อันดับ 6 ตระกูลโอสถานุเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 8 แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม มูลค่าทรัพย์สิน: 1.09 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)   อันดับ 7 สมโภชน์ อาหุนัย และครอบครัว การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 18 แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน มูลค่าทรัพย์สิน: 1.03 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)   อันดับ 8 นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 11 แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การแพทย์ มูลค่าทรัพย์สิน: 1.02 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)   อันดับ 9 ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ลงจากอันดับ 7 แหล่งที่มาทรัพย์สิน: สีทาอาคาร มูลค่าทรัพย์สิน: 1 แสนล้านบาท (ทรงตัว)   อันดับ 10 ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การเงิน มูลค่าทรัพย์สิน: 9.42 หมื่นล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ : 31.40 บาท

  หมายเหตุ: อภิมหาเศรษฐี อันดับที่ 2, 7 และ 9 มีการอัปเดตข้อมูลโดยเพิ่ม “และครอบครัว” ซึ่งเป็นไปตามการนำเสนอข้อมูลจาก Forbes.com
ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine