10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 - Forbes Thailand

10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564

FORBES THAILAND / ADMIN
08 Jul 2021 | 10:52 AM
READ 1143

Forbes.com เผยการจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 โดย 10 อันดับของอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปีนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

10 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564

อันดับ 1

พี่น้องเจียรวนนท์

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: อาหาร

มูลค่าทรัพย์สิน: 9.48 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 2

เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม

มูลค่าทรัพย์สิน: 7.69 แสนล้านบาท

 

อันดับ 3

เจริญ สิริวัฒนภักดี

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์

มูลค่าทรัพย์สิน: 3.98 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 4

ตระกูลจิราธิวัฒน์

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: ค้าปลีก

มูลค่าทรัพย์สิน: 3.64 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 5

สารัชถ์ รัตนาวะดี

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน

มูลค่าทรัพย์สิน: 2.79 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 6

ตระกูลโอสถานุเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 8

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.09 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 7

สมโภชน์ อาหุนัย และครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 18

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.03 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 8

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 11

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การแพทย์

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.02 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

 

อันดับ 9

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ลงจากอันดับ 7

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: สีทาอาคาร

มูลค่าทรัพย์สิน: 1 แสนล้านบาท (ทรงตัว)

 

อันดับ 10

ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การเงิน

มูลค่าทรัพย์สิน: 9.42 หมื่นล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ : 31.40 บาท

 

หมายเหตุ: อภิมหาเศรษฐี อันดับที่ 2, 7 และ 9 มีการอัปเดตข้อมูลโดยเพิ่ม “และครอบครัว” ซึ่งเป็นไปตามการนำเสนอข้อมูลจาก Forbes.com


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine