Deloitte เผย Gen Z 46% ทั่วโลก กังวลเรื่องเงินเร่งหารายได้เสริมจากงานประจำ - Forbes Thailand

Deloitte เผย Gen Z 46% ทั่วโลก กังวลเรื่องเงินเร่งหารายได้เสริมจากงานประจำ

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทบต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้กลุ่มคนยุค Millennial และวัยรุ่น Gen Z ทั่วโลกเกือบครึ่งต่างหางานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้จากงานประจำ โดยผลสำรวจของ Deloitte ยังให้เหตุผลด้วยว่า กลุ่มคนดังกล่าวมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเงินแต่ก็ยังคาดหวังว่าอนาคตเศรษฐกิจจะดีขึ้น


    ผลสำรวจของ Deloitte ที่รวบรวมข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น Gen Z จำนวน 14,483 คน และ Millennials จำนวน 8,373 คน จาก 44 ประเทศทั่วโลก พบว่า 46% ของคน Gen Z มีงานประจำหรืองาน Part-Time นอกเหนือจากงานหลัก โดยเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่ผ่านมา ส่วนคน Millennials มีจำนวน 37% ที่ทำงานเสริม เพิ่มขึ้น 4%

    โดยงานรองที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ การขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ เช่น บริการส่งอาหารหรือเรียกรถรับจ้าง ร้านศิลปะ หรือสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียในฐานะ influencers

    ทั้งนี้ 25% ของคน Gen Z และ 28% ของคน Millennials กล่าวว่า แรงจูงใจหลักในการทำงานเสริมของพวกเขาคือ การได้รับทักษะและสร้างความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องเงินนั้นสำคัญที่สุด โดย Gen Z 38% มองว่าการทำงานที่สองเพราะต้องการหาเงินเพิ่ม ส่วนคน Millennials คิดเป็น 46%    

    “งานเสริมกำลังเพิ่มขึ้นสำหรับ Gen Z และ Millennials เนื่องจากพวกเขามีความกังวลเรื่องเงิน ซึ่งถือเป็นเหตุผลหลัก แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่ามันเป็นการหารายได้จากงานอดิเรก และเป็นการพัฒนาทักษะที่จะปูทางไปสู่อาชีพใหม่” Michele Parmelee รองซีอีโอของ Deloitte Global และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล กล่าว

    ข้อมูลจากการสำรวจของ Deloitte แสดงให้เห็นว่า ค่าครองชีพเป็นสิ่งที่คน Millenials และ Gen Z กังวลมากที่สุดในขณะนี้ โดยเขามองว่าเขามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 5% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 4.9% ต่อปี ส่วนในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 10.1%

    “คนรุ่นเหล่านี้มีภาวะความไม่มั่นคงทางการเงิน และความกังวลด้านเศรษฐกิจกำลังขัดขวางความสามารถของคน Gen Z ส่วนคน Millennials ก็ต้องเลื่อนการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ในชีวิตออกไป เพราะเรื่องเงิน” Michele กล่าวเพิ่มเติม

    แม้จะมีความกังวลเหล่านี้ แต่อาจมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ โดย 44% ของคน Gen Z และ 35% ของคน Millenials มองโลกในแง่ดีว่าสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาจะดีขึ้นในไม่ช้าอ่านเพิ่มเติม: “Autodesk” ผู้นำซอฟแวร์อัจฉริยะ รุกหนักยานยนต์เพิ่มโอกาสรายเล็ก


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine