10 อันดับอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561 จากการจัดอันดับโดย FORBES - Forbes Thailand

10 อันดับอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561 จากการจัดอันดับโดย FORBES

FORBES THAILAND / ADMIN
07 May 2018 | 03:01 PM
READ 6838
นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับ พฤษภาคม 2561 เผยทำเนียบ

50 อภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561

จากการจัดอันดับโดยนิตยสาร FORBES ปีนี้มูลค่าทรัพย์สินรวมของอภิมหาเศรษฐีไทยทะลุหลัก 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นหนึ่งในสามจากปีที่แล้ว โดยผู้ที่ติดทำเนียบ 50 บุคคลร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย มีถึงสองในสามที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เฉพาะสี่อันดับแรกมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นรวมกันเกือบ 7.81 แสนล้านบาท โดย พี่น้องตระกูลเจียรวนนท์ แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงครองอันดับ 1 และขอต้อนรับ สารัชถ์ รัตนาวะดี CEO บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ มหาเศรษฐีหน้าใหม่ที่ติดอันดับความมั่งคั่งเป็นครั้งแรกในอันดับที่ 7 สำหรับรายชื่อ 10 อันดับอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561 เปลี่ยนแปลงอย่างไรร่วมติดตาม

 

10 อันดับอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561

 

อันดับที่1 (อันดับคงที่)

ตระกูลเจียรวนนท์

เครือเจริญโภคภัณฑ์

มูลค่าทรัพย์สิน: 9.377 แสนล้านบาท

 

อันดับที่2 (ปรับจากอันดับ3 ในปี 2560)

ครอบครัวจิราธิวัฒน์

เครือเซ็นทรัล

มูลค่าทรัพย์สิน: 6.627 แสนล้านบาท

 

อันดับที่3 (ปรับจากอันดับ4 ในปี 2560)

เฉลิม อยู่วิทยา

กระทิงแดง

มูลค่าทรัพย์สิน: 6.564 แสนล้านบาท

 

อันดับที่4  (ปรับจากอันดับ2 ในปี 2560)

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ไทยเบฟเวอเรจ

มูลค่าทรัพย์สิน: 5.439 แสนล้านบาท

 

อันดับที่5 (อันดับคงที่)

วิชัย ศรีวัฒนประภา

คิงเพาเวอร์

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.625 แสนล้านบาท

 

อันดับที่6 (อันดับคงที่)

กฤตย์ รัตนรักษ์

กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.157 แสนล้านบาท

 

อันดับที่7  (ติดอันดับเป็นครั้งแรก)

สารัชถ์ รัตนาวะดี

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.063 แสนล้านบาท

 

อันดับที่8 (อันดับคงที่)

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

กรุงเทพดุสิตเวชการ

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.047 แสนล้านบาท

 

อันดับที่ 9 (ปรับจากอันดับ10 ในปี 2560)

Aloke Lohia

อินโดรามา เวนเจอร์ส

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.032 แสนล้านบาท

 

อันดับที่10 (ปรับจากอันดับ7 ในปี 2560)

วานิช ไชยวรรณ

ไทยประกันชีวิต

มูลค่าทรัพย์สิน: 9.377 หมื่นล้านบาท

 

*ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเราใช้ราคาปิด และอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นเกณฑ์

ขอบคุณภาพจากเครือ Bangkok Post