ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ พลิกมิติเอสซีสู่บริบทใหม่ - Forbes Thailand

ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ พลิกมิติเอสซีสู่บริบทใหม่

คลื่นลูกใหม่อสังหาฯ เล็งปรับวิธีคิดรับแลนด์สเคปธุรกิจเปลี่ยนสู่ Living Solutions Provider เดินหน้าตามแผน “SC Re-Invention 2020” สร้างยอดขายรวมทะยานมากกว่า 6 หมื่นล้านบาท ย้ำภาพผู้นำบ้านเดี่ยวพรีเมียม พร้อมขยับฐานแมสครอบคลุมกลุ่มผู้อยู่อาศัย

“ประสบการณ์ที่ได้รับผสมผสานทั้งด้านบริหาร สถาปัตยกรรม การตลาด การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษา ทำให้เรามีมุมมองกว้างขึ้น สามารถสื่อสารได้กับคนหลากหลายหน้าที่ เพราะงานพัฒนาอสังหาฯ เหมือนผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนหลายเรื่อง ขณะที่มุมมองสถาปัตย์ฯ ทำให้เราเข้าใจมิติผลิตภัณฑ์ลึกขึ้น” ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการปรับความรู้ที่ผ่านมาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MBA จาก DePaul University สหรัฐอเมริกา และยังสั่งสมความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายบทบาทหน้าที่ ก่อนจะเข้าสู่บ้านเอสซี แอสเสท ปี 2555 จากวันแรกในบ้านหลังใหญ่ที่มีโครงการในมือกว่า 30 โครงการและเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากพันล้านบาทสู่หมื่นล้านบาทในช่วงเวลา 10 ปี ผู้บริหารรุ่นใหม่เรียนรู้ที่จะลดอุณหภูมิความต้องการเร่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษต่อมาโดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจธุรกิจและเสริมทัพความแข็งแกร่งของบริษัทให้สามารถเติบโตพร้อมกันในระยะยาว “สิ่งที่ต้องทำก่อนเปลี่ยนแปลงคือ รู้จักตัวเอง รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ในวันนั้นเราทำหลายอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด เพราะทีมไม่ได้วิ่งไปกับเรา ผมต้องถอยออกมาก้าวหนึ่ง เราต้องรู้ว่าบริษัทเราแข็งแรงเรื่องไหน และต้องเติมเรื่องไหน ผมดึงตัวเองให้ช้าลง เพื่อเดินไปด้วยกันกับทีม” สำหรับจุดแข็งของบริษัทยุคแรกในมุมมองของณัฐพงศ์อยู่ที่การเอาใจใส่ดูแลทั้งทีมงาน ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาเครดิตตามเงื่อนไขสัญญาที่ระบุไว้ ทั้งสถาบันการเงิน คู่ค้า หรือผู้อยู่อาศัย ส่งผลให้เกิดการแนะนำบอกต่อและความเชื่อมั่นในแบรนด์ที่สร้างการเติบโตให้บริษัทได้อย่างแข็งแกร่ง

ถอดสมการ Human-Centric

ณัฐพงศ์พร้อมปรับวิธีคิดนำบริษัทก้าวสู่บริบทใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นในการเป็น “Living Solutions Provider”ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย ด้วยการทำงานเชื่อมโยงกันภายใต้ ecosystem ที่มีสมาชิกหลากหลายและมีการเชื่อมต่อระหว่าง ecosystem เป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่มากกว่าผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับการทำงานร่วมกันใน ecosystem ของ 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม incumbents หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดิม และกลุ่ม tech entrepreneurs ทำงานด้วยความรวดเร็วและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงกลุ่ม digital giants ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มขยายขนาดและขอบเขตการทำธุรกิจครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม “เรื่องหลักในวันนั้นคือคุณภาพ แต่วันนี้มี 3 เรื่อง ได้แก่ รู้ใจ คุณภาพ และนวัตกรรม เราเปลี่ยนความคิดใหม่ลูกค้าต้องการอะไร และใช้ชีวิตอย่างไรเราต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่วิธีคิดเปลี่ยน บริบทเปลี่ยน เพราะมีเรื่อง digital technology มา disrupt เราไม่ได้วิ่งคนเดียวบนโลก แต่ละอุตสาหกรรมทำงานร่วมกันเป็น ecosystem ทุกคนมีหลายบทบาท ทั้งคู่แข่งหรือคู่ค้าแยกกันยากมาก” ภายใต้วิธีคิดใหม่ของความร่วมมือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคบนภูมิทัศน์ธุรกิจใหม่ ณัฐพงศ์เดินหน้า 4 กลยุทธ์ตาม “SC RE-INVENTION 2020” ซึ่งเป็นโรดแมปหรือแผนการทำงานของบริษัท 3 ปี (2561-2563) นำโดยกลยุทธ์ RE-INVENTION จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สู่การเป็นผู้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยผ่าน 3D ได้แก่ Digitize, Design และ Develop สำหรับกลยุทธ์ CO-CREATION ซึ่งบริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรในระบบ ecosystem เราใช้แพลตฟอร์ม “Rue Jai” และกลยุทธ์ QUALITY FIRST หรือการให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็นก่อนและหลังการโอน หรือก่อนและหลังการขาย ส่วนการบริการหลังการขายในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท เอสซี เอเบิล จำกัดเพื่อ “สอน” และ “ซ่อม” ด้วยการเปิด Able Academy สถาบันอบรมพัฒนาช่างฝีมือ และอบรมทีม รปภ. ที่ดูแลความปลอดภัยให้โครงการภายใต้ SC ทั้งหมด และสถาบันนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทยด้วยการยกระดับช่างฝีมือในประเทศ ขณะเดียวกันบริษัทยังร่วมลงทุนกับ Fixzy สตาร์ทอัพอนาคตไกลที่สร้างแอพพลิเคชั่นรวบรวมสารพัดช่างอันดับ 1 ของไทย ส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าทำหน้าที่เป็น secured income โดยปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่อาคารสำนักงานเพื่อเช่ารวม 110,000 ตรม. หรือมีสัดส่วนของกำไรสุทธิสูงถึง 1 ใน 4 ของทั้งหมด

ก้าวสู่โรดแมป 6 หมื่นล้าน

ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ณัฐพงศ์สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทำลายสถิติทั้งยอดขายรวมและแนวราบ โดยยอดขายรวมเติบโต 32% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1.53 หมื่นล้านบาท และแนวราบเติบโต 33% อยู่ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท ในปีนี้บริษัทได้วางเป้าหมายยอดขายและรายได้จำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 11% และ 36% ตามลำดับจากแผนการเปิดโครงการใหม่ 19 โครงการมูลค่า 1.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งรวมโครงการที่เปิดขายทั้งหมดในปีนี้ที่ 58 โครงการมูลค่ารวม 5.6 หมื่นล้านบาท “วันนี้สภาพตลาดมีรูปแบบของดีมานด์หลากหลาย เช่น คอนโดฯ 5 ล้านบาทเหมือนกันแต่รสนิยมของผู้อยู่อาศัยต่างกันเราจึงนอกจากนี้ร่วมลงทุนกับคุณยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ เปิด บริษัท สโคป จำกัด ช่วยเพิ่มสไตล์ที่หลากหลายให้กับกลุ่มคอนโดฯ เราไม่ได้เน้นที่เซกเมนต์กลุ่มไฮเอนด์หรือแมสแต่เป็นความเข้าใจและความถนัดมากกว่าเช่น คนชอบไอศกรีมเหมือนกันแต่คนละรสชาติ เราอาจจะถนัดวานิลลาหลายแบบส่วนสโคปถนัดช็อกโกแลต” ณัฐพงศ์ กล่าว ณัฐพงศ์เชื่อมั่นว่าในทุกความเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของทีมงานจำนวนกว่าพันคนในบริษัทเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนความสำเร็จ โดยผู้บริหารวัย 38 ปีมุ่งมั่นสร้างความสุขจากภายในองค์กรบนหลักความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตหรือ work life balance เพื่อให้การทำงานทุกวันมีความสุขและสามารถเติบโตไปพร้อมกันในระยะยาว รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับวิธีคิดและทัศนคติการเอาใจใส่ดูแลในทุกด้าน ภาพ: เอกพงศ์ ตันติผลประเสริฐ