Editor's Note: ช็อปปิ้ง กับ ผู้หญิง - Forbes Thailand

Editor's Note: ช็อปปิ้ง กับ ผู้หญิง

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน

Forbes Thailand ฉบับ มีนาคม 2558 กลับมาเยือน ธุรกิจค้าปลีก อีกครั้ง ด้วย 2 เหตุผล คือ
1. การก่อกำเนิดของห้างสรรพสินค้าใหญ่ในรอบ 2-3 ปีนี้ พร้อมมอลล์ชุมชนที่กำลังผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด
2. ต้อนรับวัน สตรีสากล 5 มีนาคม ด้วยเรื่องราวของผู้หญิง กับ การจับจ่าย

เราเลือก Queens of Retail มาเป็นเรื่องเด่นประจำฉบับ พร้อมกับตั้งคำถามว่า ฤามอลล์จะท่วมเมือง ในบทความพิเศษที่ย้อนรอยประวัติค้าปลีกไทย

การช็อปปิ้งกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน สำหรับประเทศไทยแล้ว ผู้หญิงคือ ผู้นำของศูนย์การค้า และ ห้างสรรพสินค้า

สตรีที่เราเชิญขึ้นปกทั้งสาม ล้วนแต่เป็น "ราชินี" แห่ง อาณาจักรค้าปลีกของเธอ หนึ่งในนั้นดูแลเครือข่ายห้างสรรพสินค้าที่กว้างขวางที่สุดในไทย ซึ่งก่อกำเนิดโดยปู่และพ่อของเธอ และกำลังพาไพร่พลออกรุกไปในประเทศเพื่อนบ้าน และยุโรป อีกหนึ่งนั้นมาทีหลัง แต่ก่อร้างสร้างอาณาจักรจนเติบโต มีความเชี่ยวชาญ ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์สินค้าหรูหราระดับโลก ส่วนสตรีที่สามนั้น ร่วมปลูกสร้างอาณาจักรที่บิดาสร้างขึ้นให้เติบโต รักษาความนิยมของลูกค้าไว้ได้กว่า 50 ปี สั่งสมความเชี่ยวชาญจนหาญกล้า ออกจากชัยภูมิเดิม ไปสร้างอาณาจักรใหม่ริมแม่น้ำ ทางฝั่งตะวันตกของนครหลวง

ไม่เพียง ราชินี ทั้ง เรายังคุยกับ ราชา ในอาณาจักรค้าปลีกของพวกเขา ก่อศักดิ์ ไชยรัศมิศักดิ์ แห่ง 7-Eleven และ นพพร วิฑูรชาติ ลูกเจ้าของตลาดมีนบุรีผู้บุกเบิก มอลล์ชุมชน จนมีคนเลียนแบบทั่วประเทศ พร้อมกับการขยายไปเป็นศูนย์การค้าขนาดมหึมาตามชานเมือง
ผมเชื่อว่า เรื่องราวการต่อสู้ของนักรบของแวดวงค้าปลีกจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้อ่าน
นพพร วงศ์อนันต์
Editor-in-Chief
Forbes Thailand

นพพร วงศ์อนันต์
Editor-in-Chief
Forbes Thailand