"SABINA" ผนึก "อินทรี อีโคไซเคิล" เดินหน้าสานต่อแคมเปญ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าไปเป็น “พลังงานสะอาด” ปีที่ 3 - Forbes Thailand

"SABINA" ผนึก "อินทรี อีโคไซเคิล" เดินหน้าสานต่อแคมเปญ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าไปเป็น “พลังงานสะอาด” ปีที่ 3

FORBES THAILAND / ADMIN
22 Jun 2023 | 05:00 PM
READ 444

        SABINA เดินหน้าสานต่อแคมเปญ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าไปเป็น “พลังงานสะอาด” เข้าสู่ปีที่ 3 หลังจากประสบความสำเร็จสามารถกำจัดบราเก่าอย่างถูกวิธีได้มากกว่า 20 ตันจากโครงการก่อน เผยผนึกความร่วมมือพันธมิตรหลัก “อินทรี อีโคไซเคิล” ในการรับชุดชั้นในเก่า ชุดชั้นในเสื่อมสภาพ และชุดชั้นในที่ไม่ใช้แล้ว ไปกำจัดด้วยกระบวนการเผาร่วม (Co-processing) ที่สามารถนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้ (Energy Recovery) ลดปริมาณขยะ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดรับชุดชั้นในเก่า เข้าโครงการ “โละ” ที่ซาบีน่า ช็อป และเคาน์เตอร์ซาบีน่า ทั่วประเทศ โดยทุกการโละ 1 ครั้ง ซาบีน่าจะบริจาคชุดชั้นในใหม่ให้กับผู้ขาดแคลนต่อไป

        พิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า SABINA เดินหน้าสานต่อแคมเปญ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าไปเป็น “พลังงานสะอาด” เข้าสู่ปีที่ 3 ด้วยการผนึกความร่วมมือกับบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรหลัก ในการกำจัดชุดชั้นในเก่า ชุดชั้นในเสื่อมสภาพ รวมถึงชุดชั้นในที่ไม่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะ ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษ์โลก

        สำหรับแคมเปญ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าไปเป็น “พลังงานสะอาด” เป็นโครงการที่ SABINA ตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วม ช่วยรับผิดชอบขยะที่เกิดจากชุดชั้นใน ซึ่งเป็นขยะที่มีปริมาณมาก และมีการกำจัดได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะกำจัดชุดชั้นในเก่าที่เสื่อมสภาพอย่างไรให้ถูกวิธี ดังนั้น SABINA จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 

        โดย SABINA จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพ ซึ่งลูกค้าสามารถนำชุดชั้นในเก่าทุกแบบ ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ มาโละได้ที่ ซาบีน่าช็อป รวมถึงเคาน์เตอร์ซาบีน่าทั่วประเทศ หลังจากนั้น “อินทรี อีโคไซเคิล” พันธมิตรหลักของโครงการจะนำชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพเหล่านี้ไปเข้าสู่กระบวนการเผาร่วม หรือ Co-processing ซึ่งสามารถนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้ (Energy Recovery) ทดแทนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีของเสียหรือขี้เถ้าหลงเหลือไปสู่หลุมฝังกลบ (Zero Waste to Landfill)

    ​

    

        “ซาบีน่าเป็นแบรนด์ชุดชั้นในแฟชั่น ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะที่เกิดจากชุดชั้นใน เราจึงยินดีที่จะเป็นตัวกลางในการช่วยผู้บริโภคกำจัดชุดชั้นในเหล่านี้อย่างถูกวิธี แปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหามลพิษ PM.2.5 ที่เกิดจากการกำจัดชุดชั้นในอย่างผิดวิธี ก่อให้เกิดขยะชุมชน โดยเรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างที่เราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลักอย่าง อินทรี อีโคไซเคิล ที่ร่วมสานต่อภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด SABINA กล่าว

        ทางด้าน สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด กล่าวว่า อินทรี อีโคไซเคิล มีความยินดีที่มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรด้านความยั่งยืนกับ SABINA อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่สำคัญร่วมกันในจัดการขยะอย่างถูกต้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรในการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

        โดยมองว่าขยะคือทรัพยากรที่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพเป็นขยะที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้แล้ว และไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล แต่สามารถนำมาแปรเป็นพลังงานทดแทนหรือเชื้อเพลิงขยะ เป็นการปิดวงจรหรือ Close the Loop ของขยะที่หลงเหลือ ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ เพื่อไม่ให้รั่วไหลไปสู่บ่อขยะและสิ่งแวดล้อม

        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมโครงการ แคมเปญ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าไปเป็น “พลังงานสะอาด” ด้วยการนำชุดชั้นในเก่าทุกแบบ ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ มาร่วมโละได้ที่ ซาบีน่าช็อป รวมถึงเคาน์เตอร์ซาบีน่าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยในทุกการโละ 1 ครั้ง SABINA จะบริจาคชุดชั้นในใหม่ให้กับผู้ที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นการตอบแทนคืนให้แก่สังคม ผ่านมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

    

    อ่านเพิ่มเติม : PMT The Hour Glass ฉลอง 15 ปีแห่งความร่วมมือทางธุรกิจ

    ​ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

TAGGED ON