Amazon เข้าซื้อเครื่องบินจาก Delta และ WestJet รองรับการขนส่งสินค้าออนไลน์ - Forbes Thailand

Amazon เข้าซื้อเครื่องบินจาก Delta และ WestJet รองรับการขนส่งสินค้าออนไลน์

FORBES THAILAND / ADMIN
07 Jan 2021 | 06:30 PM
READ 4460

Amazon ประกาศเข้าซื้อเครื่องบิน Boeing 767-300 จำนวน 11 ลำจากสายการบิน Delta และ WestJet เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Amazon Air

ดีลนี้นับเป็นการเข้าซื้อเครื่องบินครั้งแรกของทางบริษัท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา เครื่องบินขนส่งทั้งหมดของ Amazon Air จะเป็นการเช่าจากบริษัทอื่นแต่เพียงอย่างเดียว ปัจจุบัน เครื่องบิน 4  ลำของ WestJet กำลังอยู่ระหว่างการดัดแปลงจากเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารเป็นเครื่องบินสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ และวางแผนส่งมอบให้กับ Amazon Air ภายในปี 2021 นี้ ขณะที่เครื่องบินอีก 7 ลำของ Delta จะถูกส่งมอบภายในปี 2022 อย่างไรก็ดีทางบริษัทระบุเพิ่มเติมว่า “เครื่องบินลำใหม่เหล่านี้ยังคงต้องอาศัยบริษัทจากภายนอกในการบริหารจัดการอยู่” ในช่วงที่ผ่านมา Amazon ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าทำสัญญาเช่าเครื่องบินต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นสมาชิกของ Amazon ที่เรียกว่า Amazon Prime ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิเช่น การขนส่งสินค้าเพียงข้ามคืนหรือภายใน 2 วันทำการ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งยังป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่สายการบินต่างๆ มีจำนวนผู้โดยสารลดลง ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง จนต้องเร่งลดต้นทุนด้วยการขายทรัพย์สินบางส่วนออกไป ล่าสุด ทางบริษัทได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Bloomberg ว่า ภายในสิ้นปี 2022 จะมีฝูงบินทางอากาศในครอบครองทั้งสิ้น 85 ลำ ทั้งนี้ Amazon เริ่มเปิดให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาผู้ให้บริการขนส่งภายนอก อาทิเช่น FedEx และ UPS รวมถึงต้องการควบคุมสินค้าไปจนถึงมือของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์การจัดส่งที่รวดเร็วที่สุด ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่า Amazon ที่มีทั้งรถบรรทุก รถตู้ และเครื่องบินจะสามารถเข้ามารุกตลาดบริการขนส่งเหล่านี้ในอนาคต แปลและเรียบเรียงโดย ชญาน์นัทช์ ธนินท์พงศ์ภัค จากบทความ Amazon Buys First Aircraft From Delta And WestJet In Bid To Speed Up Deliveries เผยแพร่บน Forbes.com อ่านเพิ่มเติม: วิกฤตไวรัส ทำช็อปปิ้งออนไลน์พุ่ง Amazon เตรียมจ้างงานอีก 100,000 อัตรา