เทรนด์อสังหาฯ มาแรงในปี 2567 คนส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่บ้านรองรับ “การพักผ่อน - Work at Home” - Forbes Thailand

เทรนด์อสังหาฯ มาแรงในปี 2567 คนส่วนใหญ่ต้องการพื้นที่บ้านรองรับ “การพักผ่อน - Work at Home”

“Well-Being and Sustainable Lifestyle” เทรนด์อสังหาฯ มาแรงในปี 2567 คนส่วนใหญ่มองหาต้องการพื้นที่บ้านรองรับ “การพักผ่อน - Work at Home” เน้นต้องประหยัดพลังงาน มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ มีนวัตกรรมสมาร์ทโฮม ก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และลดการปล่อยคาร์บอน


    สุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ TERRA BKK กล่าวว่า จากผลวิจัย The most powerful of real estate brand 2023 และเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวคิด Well-Being and Sustainable Lifestyle จากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน พบว่า ผู้ตอบกว่า 42% มีแผนจะซื้อบ้านในช่วง 3 ปี โดยส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ในระดับราคาตั้งแต่ 3 – 7 ล้านบาท


    โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจซื้อบ้านปีนี้คนส่วนใหญ่ให้ความใส่ใจเรื่องวัสดุก่อสร้างกันมากขึ้น รองลงมาคือ ระบบรักษาความปลอดภัย, สังคมและสิ่งแวดล้อมและบริการหลังการขาย

    เมื่อเจาะลึกมาดูสินค้าในแต่ละกลุ่มจะพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 78% วางแผนที่จะซื้อบ้านเดี่ยว โดยส่วนใหญ่เป็นคนในกลุ่ม Baby Boomer (อายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไป) และกลุ่ม Gen Y (อายุ 28-41 ปี), รองลงมาเป็นกลุ่มทาวน์โฮม มีสัดส่วน 47% โดยเป็นกลุ่ม Gen X (อายุ 46-56 ปี) และ Gen Z (อายุ 18-27 ปี), ส่วนคอนโดมิเนียม มีผู้วางแผนที่จะซื้อราว 27% ซึ่งเป็นคนในกลุ่ม Gen Z และGen Y ในระดับราคา 2-7 ล้านบาท

    ด้านพฤติกรรมการอยู่อาศัยในปี 2567 พบว่า คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ในบ้าน 2 ด้าน คือ การพักผ่อนในพื้นที่ห้องรับแขก-ห้องนั่งเล่น-ห้องอเนกประสงค์ และการทำงานแบบ Work at Home รวมถึงมีความต้องการพื้นที่นอกตัวบ้าน หรือในสวนมากขึ้น

    ซึ่งสอดรับกับแนวคิด sustainable lifestyles จากผลวิจัยที่พบว่า ความต้องการบ้านในอุดมคติ จะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ Comfortable and Convenience Living, Safe and Secure Environment และ Well-Being เพราะคนส่วนใหญ่มองว่าการอยู่บ้านในสังคมใหม่ที่ครบสมบูรณ์ด้วยสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ในบ้านมีการใช้สมาร์ทโฮม เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก เหล่านี้จะช่วยให้ความเป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้น


    ทั้งนี้ จากผลวิจัยจะเห็นว่า sustainable lifestyles ของคนแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยกลุ่ม Gen Z (อายุ 18-27 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ใส่ใจเรื่องการเดินทาง โดยส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันมาก

    ส่วนกลุ่ม Gen Y (อายุ 28-41 ปี) ให้ความใส่ใจด้านพลังงานเช่นการเปิด-ปิดไฟเมื่อไม่จำเป็น, กลุ่ม Gen X (อายุ 46-56 ปี) จะเป็นคนที่สนใจเรื่องอาหาร และสุขภาพ เช่น ลดการกินเนื้อสัตว์ หรือกินพืชผักตามฤดูกาล

    และกลุ่ม Baby boomer (อายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไป) เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจมาก เพราะคนกลุ่มนี้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีสีเขียวเช่น โซล่าร์เซลล์ มากขึ้น

    ซึ่งจาก sustainable lifestyles ที่กล่าวถึงได้สะท้อนถึงความต้องการบ้านของผู้บริโภคที่สอดรับกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในอนาคต อาทิ การออกแบบ Universal design, มีพื้นที่ห้องสปาหรือโปรแกรมบริการการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย, มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพและกายภาพบำบัด, บริการช่วยเหลือเรื่องสุขภาพ, บ้านประหยัดพลังงาน Solar Cell /ฉนวนกันความร้อน, ระบบกรองอากาศ PM2.5 และไวรัส, นวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย เช่น Smart Home, EV Charger, ระบบการคัดแยกขยะอย่างแท้จริง เพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม, การก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยคาร์บอน

    ทางด้านแนวโน้มความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปี 2567 พบว่า ค่าดัชนีอยู่ที่ 76% ลดลง 4% เมื่อเทียบจากปีก่อนที่ 80% แม้ในภาพรวมค่าดัชนีจะลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน แต่ในแง่ของการซื้อสินค้ามูลค่าสูง เช่น อสังหาฯ, รถยนต์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมองว่าช่วงนี้ไม่ใช่โอกาสดีในการซื้ออสังหาฯ ทั้งจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ความเข้มงวดของสถาบันการเงิน รวมถึงราคาอสังหาฯที่ปรับตัวสูงขึ้นตามค่าก่อสร้างใหม่ ซึ่งมีผลต่อการขอสินเชื่อใหม่ทำให้ลูกค้าบางกลุ่มต้องชะลอการตัดสินใจซื้อออกไป


    สอดคล้องกับข้อมูลจาก TerraBYTE แอปพลิเคชั่น ที่ว่าแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ปี 2566 ปรับลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะตลาดคอนโดฯ ที่ปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคที่อยู่อาศัย ทั้งปริมาณ supply ที่เปิดตัวน้อยลงและอัตราการขายที่ลดลง


    สำหรับกลุ่มทาวน์โฮมอยู่ในช่วงฟื้นตัวโดยเฉพาะกลุ่มราคา 5 ล้านบาทขึ้นไปที่มีอัตราการขายที่เติบโตขึ้น และตลาดบ้านเดี่ยวที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวระดับราคา 10-25 ล้านบาท ที่มีอัตราการขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกลุ่ม Real Demand ที่มีรายได้สูง มีเงินออม ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยและมีความต้องการเปลี่ยนที่อยู่อาศั


    สำหรับการประกาศผลรางวัล Real Estate : The Most Powerful Brand 2023 ประจำปี 2566 ผู้ที่คว้ารางวัลในปีนี้ คือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขณะที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ปีนี้สามารถคว้ารางวัล Credence Award ซึ่งจะมอบให้กับบริษัทที่ลูกค้าให้การยอมรับในด้านคุณภาพและเป็นแบรนด์ที่ครองอันดับ 1 ในคุณสมบัติ Top 4 ที่ผู้บริโภคคาดหวังมากที่สุด คือ เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานการก่อสร้าง, มีคุณภาพ, มีบริการหลังการขายที่ดีและเป็นแบรนด์ที่รู้สึกปลอดภัย รวมถึงเป็นแบรนด์ที่ครองอันดับ 1 ที่ลูกบ้านอยากแนะนำต่อมากที่สุด ด้วยค่า Net Promoter Score ที่สูงที่สุดคือ 56% (ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 24%)

    ทางด้านบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ ปีนี้ได้รับรางวัล Sustainability Development Award in Real Estate 2023 ซึ่ง MQDC เป็นแบรนด์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น Sustainability lifestyle ได้อย่างครบถ้วน

    และบริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในปีนี้เข้ารับรางวัลพิเศษ Marvel Award บริษัทที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นเทียบเท่าแบรนด์ใหญ่ในตลาดและเป็นแบรนด์ที่มี Powerful Score เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มแบรนด์เล็ก (Non Public Company)


เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : HHR เผยต่างชาติแห่ลงทุนไทย หนุนดีมานด์ Service Residences ปี 67 โซนสุขุมวิท-พญาไท-EEC พุ่ง

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine