TCP Spirit โครงการอาสาสมัครรวมพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนชุมชน ประเดิมกิจกรรมแรก ‘หมอต้นไม้’ รักษาไม้ใหญ่คู่เมือง - Forbes Thailand

TCP Spirit โครงการอาสาสมัครรวมพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนชุมชน ประเดิมกิจกรรมแรก ‘หมอต้นไม้’ รักษาไม้ใหญ่คู่เมือง

PR / PR NEWS
16 Aug 2018 | 01:24 PM
READ 4741

เมื่อเร็วๆ นี้กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ ฯลฯ ได้เปิดตัว TCP Spirit โครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการทำกิจกรรมกับอาสาสมัครในรูปแบบใหม่ ที่ต่อยอดและขยายความร่วมมือมาจาก กระทิงแดง สปิริต

โดยโครงการ TCP Spirit จะมุ่งให้การสนับสนุนจิตอาสาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ภาคีเครือข่าย และกลุ่มองค์กรต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่แปลกใหม่ในหลากหลายมิติ รวมถึงกิจกรรมที่สังคมต้องการแต่ขาดพลังผลักดัน  ประเดิมกิจกรรมแรกด้วย “หมอต้นไม้” มั่นใจพลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสาและภาคีจะสามารถช่วยกันทำให้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า TCP Spirit เป็นโครงการที่เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนให้เหล่าอาสาสมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา ผ่านทางกิจกรรมที่สอดแทรกสาระความรู้ แฝงความสนุกสนาน และประสบการณ์แปลกใหม่ พร้อมกับได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว อาสาสมัครสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตนเอง ชุมชน และสังคมได้
สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP
“เจตนารมณ์ของการทำโครงการ TCP Spirit ยังเหมือนเดิม ไม่ต่างจากโครงการจิตอาสาที่กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อกว่า 10 ปีแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็น เรดบูล สปิริต เป็นกระทิงแดง สปิริต และเป็น TCP Spirit ในวันนี้  เรายังคงมุ่งมั่นทำกิจกรรมกับอาสาสมัคร เพราะเราเชื่อว่าอาสาสมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทุกคนมีพลังที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สังคม หรือชุมชนให้ดีขึ้นได้ ขอเพียงมีใจที่มุ่งมั่นและพร้อมที่จะลงมือทำ โครงการ TCP Spirit ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงใจอาสา ร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืน" สราวุฒิกล่าว
หมอต้นไม้ กิจกรรมจากการทำงานร่วมกันของ TCP Spirit และ กลุ่มบิ๊กทรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร
หมอต้นไม้ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของ TCP Spirit และ กลุ่มบิ๊กทรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหวังให้อาสาสมัครได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี เพราะต้นไม้ใหญ่ไม่เพียงจะเป็นที่กักเก็บน้ำตามธรรมชาติ รักษาความชุ่มชื่น รักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ ช่วยฟอกอากาศ ป้องกันฝุ่น และทำให้คนเมืองมีสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ต้นไม้ที่มีอายุมากยังเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตที่จะคอยบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชุมชนให้คนรุ่นหลังได้รับรู้  แต่ปัญหาที่พบคือต้นไม้ใหญ่ในเมืองไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่รัฐที่ขาดความรู้ ขาดอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่เป็นสมบัติของเมือง ขณะเดียวกันระดับประชาชนทั่วไปก็ขาดความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้ในบ้านของตัวเองเช่นกัน 
บรรยากาศกิจกรรมหมอต้นไม้
“กิจกรรมหมอต้นไม้จึงเน้นการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากมากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่ กิจกรรมนี้ไม่เพียงจะสนับสนุนให้เกิดการดูแลต้นไม้ในเมืองอย่างถูกวิธีเท่านั้น แต่เมื่ออาสาได้เรียนรู้ ได้ลงมือทำ และได้นำประสบการณ์กลับไปใช้ที่บ้าน หรือในชุมชน จนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มุ่งมั่นจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน” นายสราวุฒิกล่าว อาสาสมัครทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมหมอต้นไม้กับโครงการ TCP Spirit ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้อย่างเจาะลึก ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ไม้ การเพาะกล้าไม้ ลักษณะของต้นไม้ที่แข็งแรง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ รวมถึงการตัดแต่งกิ่งไม้อย่างถูกต้องผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
อาสาสมัคร 150 คน