ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
17 Apr 2015 | 11:40 am 3069

41,000 ไร่ คือที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยที่ดินส่วนใหญ่ถูกกระจายออกไปสู่กับ ผู้เช่าเชิงพาณิชย์, หน่วนงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และ ผู้เช่ารายย่อย

BACK TO TOP