วันเดอร์แมน ธอมสัน เผย 3 อันดับแบรนด์ดังสร้างแรงบันดาลใจหนุนธุรกิจเติบโต - Forbes Thailand

วันเดอร์แมน ธอมสัน เผย 3 อันดับแบรนด์ดังสร้างแรงบันดาลใจหนุนธุรกิจเติบโต

วันเดอร์แมน ธอมสัน ถอดรหัสแรงบันดาลใจผ่านการศึกษาวิจัยแบรนด์ทั่วโลก โดยผลการวิจัยพิสูจน์ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแรงบันดาลใจกับการเติบโตของแบรนด์ Android, Google และ Samsung ที่มีพลังบันดาลใจสูงสุดในประเทศไทย

    วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย เผยแพร่รายงาน “Inspiring Growth” ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยแรกในบริบทที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริโภคกับการเติบโตของแบรนด์

    การศึกษานี้เป็นการติดตามวัดผลแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกอย่างเข้มข้น โดยได้ผสานกระบวนการทำงานทั้งในรูปแบบงานวิจัยทางวิชาการ การวิเคราะห์ชุดข้อมูล BrandZ™ ที่ติดตามศึกษาแบรนด์ต่างๆ กว่า 33,000 แบรนด์ ครอบคลุมหมวดหมู่ธุรกิจ 183 ประเภท ในตลาด 45 ประเทศทั่วโลกตลอดช่วง 6 ปีที่ผ่านมา 

    สำหรับในประเทศไทย ได้มีการสำรวจความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 13,505 คน เพื่อประเมินแบรนด์ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1,263 แบรนด์ ผ่านการสำรวจเชิงปริมาณในแบบออนไลน์ ครอบคลุมช่วงอายุตั้งแต่ 18 ถึง 50 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกหลักของครอบครัวในการจับจ่ายของอุปโภคบริโภค (Primary Grocery Buyer) กลุ่มตัวอย่างจึงสามารถเป็นตัวแทนผู้บริโภคในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

    มัวรีน ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ภารกิจของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับแบรนด์ที่มุ่งมั่น และในวันนี้แบรนด์ต่างๆ กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอันใหญ่หลวงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเป็นผลพวงจากสถานการณ์โรคระบาด การศึกษา Inspiring Growth ของเราได้เผยให้เห็นถึงพลังของแรงบันดาลใจในฐานะกลยุทธ์เพื่อการเติบโต ช่วยชี้เป้าให้แบรนด์ต่างๆ มองเห็นถึงโอกาสสำคัญที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามไป”

    การศึกษาผลวิจัยในครั้งนี้ วันเดอร์แมน ธอมสัน ยังได้พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองขึ้น คือ Inspire Score ซึ่งให้คะแนนและจัดอันดับ 100 แบรนด์ที่มีพลังบันดาลใจสูงที่สุดในโลก และมีการจัดอันดับแบรนด์ที่มีพลังบันดาลใจสูงที่สุดในตลาดต่างๆ กว่า 45 ประเทศทั่วโลกในแต่ละปี 


 

   สำหรับประเทศไทยในปีนี้ Android ครองอันดับ 1 ในการกระตุ้นให้ผู้คนนับล้านๆ คนทั่วโลกรู้จักคิดต่างในขณะที่พวกเขาพบและสัมผัสประสบการณ์จากเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ ถัดมาคือ Google และ Samsung ตามลำดับ โดยทั้ง 2 แบรนด์ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อผู้คนสู่สิ่งใหม่ๆ และช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

    จากผลวิจัยเชิงวิชาการพบว่าคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบหลักของแบรนด์ที่มีพลังบันดาลใจมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ ยกระดับชีวิตและจิตใจ (Elevating), มีพลังดึงดูด (Magnetic) และสร้างแรงกระตุ้น (Motivating) การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งติดตามประเมินคุณลักษณะเหล่านี้ของแบรนด์ในการสำรวจความคิดเห็น Inspire Survey

    ทั้งนี้ ยังพบว่า แม้หลายๆ แบรนด์จะมีพลังบันดาลใจอยู่แล้ว แต่พวกเขายังทำไม่มากพอ ลูกค้าทั่วโลกคาดหวังให้แบรนด์สามารถจุดแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ 72% แต่มีเพียง 53% เท่านั้นที่พบแรงบันดาลใจจากแบรนด์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “พื้นที่ว่างในการสร้างแรงบันดาลใจ” ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตครั้งใหญ่ให้กับแบรนด์ได้

    อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ยังเผยว่าแรงบันดาลใจสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์ได้ใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ในราคาที่สูงขึ้น 


    โดยดัชนี Inspire 100 ในประเทศไทย ได้พยากรณ์ความสามารถของแบรนด์ไว้ที่ 51% ในด้านการขับเคลื่อนความต้องการของผู้บริโภค, 34% ในด้านการกำหนดราคาที่สูงขึ้น และ 45% ในด้านการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ณ จุดขาย ซึ่งเมื่อนำเรื่องของการรับรู้แบรนด์ (Awareness) มาใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ เห็นได้ว่าการรับรู้แบรนด์สามารถพยากรณ์ความสามารถของแบรนด์ได้ 19% ในแง่ส่วนแบ่งตลาด และเพียงแค่ 4% ในด้านความสามารถในการตั้งราคาที่สูงขึ้น

    ทั้งนี้ สิ่งที่จะตัดสินการเติบโตของธุรกิจมิได้มีเพียงแค่การที่ผู้บริโภค “นึกถึงแบรนด์หรือคุณค่าของแบรนด์หรือไม่” แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าพวกเขา “คิดอะไรเมื่อนึกถึงแบรนด์นั้นๆ” อีกด้วย แม้ว่าการรับรู้จะยังถือเป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งอยู่เสมอ 

    แต่การศึกษานี้ได้พิสูจน์แล้วว่า แรงบันดาลใจเป็นตัวพยากรณ์การเติบโตได้ดีกว่ามาก และในท้ายที่สุดก็จะมีบทบาทในวิวัฒนาการช่วงตอนต่อไปของแวดวงการตลาด


อ่านเพิ่มเติม: ROLEX และ THE ACADEMY การสนับสนุนและเฉลิมฉลองวงการภาพยนตร์


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine