มาร์เก็ตบัซซ เผยผลสำรวจคุณแม่มีลูกน้อยวัย 0-3 ปี สำหรับนักการตลาด - Forbes Thailand

มาร์เก็ตบัซซ เผยผลสำรวจคุณแม่มีลูกน้อยวัย 0-3 ปี สำหรับนักการตลาด

FORBES THAILAND / ADMIN
10 Aug 2017 | 04:32 PM
READ 2862

Marketbuzzz แนะแบรนด์ผลิตภัณฑ์ควรเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ล่าสุดเผยผลสำรวจ “เสียงจากคุณแม่แท้ๆ” ที่มีลูกน้อยวัย 0-3 ปี จำนวน 1,000 คน พบว่าแม่เป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆ สำหรับลูกน้อยเป็นหลัก สูงถึง 63% โดยมือถือเป็นสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของกลุ่มแม่

ในการเปิดตัวครั้งนี้ Marketbuzzz ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผลการสำรวจ “เสียงจากคุณแม่แท้ๆ” ซึ่งทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นคุณแม่ของลูกในวัยตั้งแต่ 0-3 ปี ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนมุมมองและอิทธิพลของช่องทางออนไลน์ กลุ่มคุณแม่ในปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มคนยุคใหม่ที่เติบโตมากับการหาข้อมูลต่างๆ ผ่านทางมือถือ และชอบที่จะแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขของลูกผ่านทางมือถืออีกด้วย จากข้อมูลจากการสำรวจบางส่วนพบกว่า 63% ของกลุ่มคุณแม่จะเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยอีก 37% เป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจหลักร่วมกับคุณแม่ โดยอาหารเป็นประเภทสินค้าที่มีการซื้อมากที่สุด รองลงมาคือของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า และ ของเล่นเสริมทักษะ โดยกลุ่มคุณแม่ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกน้อยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,500-7,500 บาท โดยกลุ่มคุณแม่เห็นว่ากิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ มีผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าให้กับลูกน้อย สูงถึง 38% โดยมี ร้านค้าแบบดั้งเดิม (ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต) เป็นช่องทางสำหรับซื้อสินค้าที่กลุ่มคุณแม่นิยมมากที่สุด สูงถึง 92% โดยมีช่องทางทางอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางอันดับที่ 2 อยู่ที่ 58% “ผลการสำรวจข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ของความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการสำรวจ “เสียงจากคุณแม่แท้ๆ” แม้ว่าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะเป็นข้อมูลแบบกว้างๆ แต่ก็ได้มีการเน้นให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงวิธีการที่ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากการใช้ Mother’s Panel ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสำรวจนี้ มีการเก็บข้อมูลภายในหนึ่งสัปดาห์ ในขณะที่โลกการตลาดทุกวันนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง เวลาถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้จัดการแบรนด์ต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยเฉพาะปริมาณการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีจำนวนมากที่เกิดขึ้นในสินค้าหมวดหมู่นี้” Grant Bertoli ประธานบริหารของ Marketbuzzz กล่าว และเสริมว่ามือถือมีความสำคัญในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทั้งการหาความรู้และการสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ Marketbuzzz ใช้ฐานข้อมูลของ Buzzebees ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้ลงทะเบียนกว่า 35 ล้านคน และเปิดหน่วยธุรกิจสำคัญ  Mother’s Panel เพื่อเชื่อมต่อกลุ่มคุณแม่กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือแบรนด์ต่างๆ ในการนำแนวความคิดใหม่ๆเข้าสู่ตลาด