ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าปี 67 'ผู้สูงอายุ' เข้าถึงสื่อความรู้ด้านการเงินและการออมทั่วประเทศ 5 แสนคน - Forbes Thailand

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าปี 67 'ผู้สูงอายุ' เข้าถึงสื่อความรู้ด้านการเงินและการออมทั่วประเทศ 5 แสนคน

​ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงาน “จาก Aged Society สู่ Happy Young Old” ขยายผลความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการจัดสรรเงินออมสำหรับกลุ่มคนวัยใกล้เกษียณและหลังเกษียณ คาดปีนี้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 10,000 คน และเข้าถึงสื่อความรู้ออนไลน์ครอบคลุม 500,000 คนทั่วประเทศ


    แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนับตั้งแต่ปี 2548 โดยมีอัตราส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 10 % ของประชากรทั้งประเทศ 

    และจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 20 % ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในระดับสมบูรณ์    ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2576 จำนวนผู้สูงอายุของไทยจะเพิ่มขึ้นอีก 3.5 % ต่อปีและกลายเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นถึง 28% ถือเป็นการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอด (Super-Aged Society) อย่างเต็มตัว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มี 1 จังหวัดในประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับดังกล่าวแล้ว คือ จ.ลำปาง เพราะมีผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยถึง 28 % รองมาคือ จ.ลำพูนและแพร่ อยู่ในระดับ 27% ซึ่งอัตราตัวเลขดังกล่าวได้ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทางกระทรวงพม. จะต้องหาแนวทางรับมือและแก้ไขในทุกมิติเพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป    ด้าน ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนทุกระดับทุกช่วงวัย 

    ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับภาวะสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) จึงต้องเตรียมการรับมือความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านรวมถึงด้านการเงิน และจากข้อมูลดังกล่าวยังพบว่าคนไทยวัยเกษียณในปัจจุบัน มีสถานะอ่อนแอเปราะบางอันเกิดจากการขาดความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการทางการเงิน


    ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้” มาตั้งแต่ปี 2566 โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรส่งเสริมความรู้และความเข้าใจการวางแผนและการจัดสรรเงินออมเพื่อเกษียณได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เห็นได้จากตัวเลขของปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่าน SET e-Learning พื้นฐานวางแผนการเงินวัยเกษียณจำนวน 6,684 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 31.05% นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น

    ล่าสุดในปี 2567 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดงานสัมมนา “จาก Aged Society สู่ Happy Young Old” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน ประกอบด้วย SET e-Learning 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “วัย 50+: เตรียมชีวิตมั่งคั่ง รับวันเกษียณ” และหลักสูตร “วัย 60+: บริหารเงินหลังเกษียณสไตล์วัยเก๋า” พร้อมต่อยอดด้วยการฝึกวางแผนการเงินจริงผ่าน Workshop หลักสูตรบริหารเงินหลังเกษียณ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ พร้อมตั้งเป้าจะมีกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนวัยใกล้เกษียณเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน และเข้าถึงสื่อความรู้ออนไลน์ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นจำนวน 500,000 คน


เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : TTB เผย คนไทยเป็นหนี้ส่วนบุคคลและบัตรเครดิตมากสุด พร้อมแนะ 4 วิธี 'พิชิตหนี้' เพื่อชีวิตการเงินที่ดีกว่าเดิม

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine