“โอสถสภา” ครบ 125 ปี ตั้งเป้าบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในไทย - Forbes Thailand

“โอสถสภา” ครบ 125 ปี ตั้งเป้าบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในไทย

โอสถสภา บริษัทที่มีต้นกำเนิดจากร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในปี 2434 สู่หนึ่งในกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยในปัจจุบัน ปรับระบบบริหารจัดการองค์กรใหม่เพื่อสู้ศึกตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันสูง ซึ่ง เพชร โอสภานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด เผยว่า บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต” ใน 3 ด้าน คือ การเป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างชีวิตของผู้บริโภคและสังคม ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย การมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการทำงานเป็นเลิศ และการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก เพื่อให้มั่นใจว่า โอสถสภา จะมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณภาพธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ด้าน วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ โอสถสภา เพิ่มเติมว่า บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง 8 ด้าน เช่น การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ การบริหาร brand portfolio ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าให้ดีที่สุด การจัดการข้อมูลและทำการตลาดดิจิทัล เป็นต้น อนึ่งเฉพาะ บริษัท โอสถสภา จำกัด มีรายได้รวมในปี 2558 ที่ราว 2.57 หมื่นล้านบาท มีกำไรสุทธิราว 870 ล้านบาท และในปีนี้ ตระกูลโอสถานุเคราะห์ ติดอันดับที่ 23 จาก 50 อันดับมหาเศรษฐีไทย จัดโดยนิตยสาร Forbes Asia ด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 3.605 หมื่นล้านบาท