อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ครองแชมป์ RECMA ต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน - Forbes Thailand

อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ครองแชมป์ RECMA ต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน

PR / PR NEWS
15 Nov 2021 | 03:13 PM
READ 948
อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย (Initiative Thailand) ครองแชมป์รางวัลอันทรงเกียรติจากรายงานการจัดอันดับของบริษัทวิจัยประเมินผลธุรกิจและการให้บริการของมีเดียเอเยนซี่ จากสถาบัน RECMA ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเป็นเพียงเอเยนซี่เดียวที่ได้คะแนนระดับ Dominant สูงสุด 4 ปีซ้อน จากทั้งหมด 13 มีเดียเอเยนซี่ระดับโลกที่ถูกวัดผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ตอกย้ำความเป็นมีเดียเอเยนซี่ด้านคุณภาพอันดับ 1 ของประเทศไทยในรอบล่าสุดเมื่อปลายเดือนกันยายน 2564

สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “รางวัลในครั้งนี้ช่วยยืนยันความเป็นหนึ่งของเรา แม้ว่าในสองปีที่ผ่านมาเราจะต้องเจอกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่นั้นคือแรงผลักดันที่สำคัญของเราในการขับเคลื่อนวงการมีเดียและเอเยนซี่ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ผ่านผลงานที่เราร่วมพัฒนากับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ๆ ในปีนี้ เรายังคงมุ่งเน้นกับการเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจแก่ลูกค้า เพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจผ่านกลยุทธ์กรอบการทำงานแบบ Cultural Velocity ที่เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ชีวิต ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และความเป็นตัวตนของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และพร้อมสื่อสารที่เข้าถึงความคิดของผู้บริโภค จึงช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนธุรกิจและการสื่อสารให้เข้ากับยุคที่เน้นความคล่องตัวและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

ยิ่งไปกว่านั้นเราเน้นย้ำเรื่องทีมงานของเราให้แข็งแกร่งผ่านวิสัยทัศน์ความคิดแบบเติบโต (growth mindset) ที่ต่อยอดจากการคิดบวก การพัฒนาการองค์ความรู้ต่อนื่อง (lifelong learning) การใช้แพชชั่นทำงาน และ วัฒนธรรม Firebrand ที่ร่วมใจกันทั้งองค์กร ให้ทุกคนเป็นนักคิดที่มีความเป็นผู้นำ เพื่อให้เราทุกคนเป็นคู่คิดของลูกค้า สร้างความสุขในการทำงาน ให้ อินิชิเอทีฟเป็นบริษัทที่น่าทำงานที่สุดตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ จากความร่วมใจของน้องๆทุกคนทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จึงส่งผลให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้”

ทั้งนี้ อินิชิเอทีฟ เป็นมีเดีย เอเยนซี่ ที่ให้บริการพร้อมสร้างแบรนด์ให้เติบโตผ่านวัฒนธรรม และในช่วงสามปีที่ผ่านมา เราได้รับการเสนอชื่อให้เป็น มีเดีย เอเยนซี่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จัดอันดับโดย RECMA หน่วยงานอิสระในการจัดอันดับคุณภาพมีเดีย เอเยนซี่ กุญแจสู่ความสำเร็จของเรา คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า มีเดีย เอเยนซี่ส่วนใหญ่เน้นการสร้าง การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) โดยอาจมีอคติกับการใช้เงินลงทุนกับสื่อ ซึ่งเราแตกต่างจากมีเดีย เอเยนซี่นั้น เพราะเราเป็นมีเดีย เอเยนซี่ ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค (Brand Relevance)

กลยุทธ์สำคัญ คือ Cultural Velocity การใช้วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขับเคลื่อนแบรนด์ เราเชื่อว่าแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยแบรนด์ต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งและแทรกซึมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เราเรียกสิ่งนี้ว่า Cultural Velocity™ ซึ่งเป็นมาตราวัดความเร็วที่แบรนด์เคลื่อนผ่านวัฒนธรรมในสังคม และสร้างความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง ยิ่งแบรนด์ก้าวไปพร้อมกับวัฒนธรรมได้เร็วเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น และส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด