"ค่า" ของคน SCG - Forbes Thailand

"ค่า" ของคน SCG

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG หรือเอสซีจี) ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและทุ่มงบประมาณให้กับการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย Forbes Thailand ได้รวบรวมข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

  อ่านเพิ่มเติม     เรื่อง : พิชญ ช้างศร ภาพ : บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
คลิกอ่านบทความทางธุรกิจอื่นๆ ในนิตยสาร Forbes Thailand ฉบับ มิถุนายน 2562 ในรูปแบบ e-magazine