Guangzhou ยังครองเมืองอันดับหนึ่งของ Forbes China - Forbes Thailand

Guangzhou ยังครองเมืองอันดับหนึ่งของ Forbes China

FORBES THAILAND / ADMIN
23 Dec 2014 | 02:29 PM
READ 1808

Guangzhou เมืองใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งชาวต่างชาติรู้จักในนาม Canton ยังครองอันดับหนึ่งของเมืองในประเทศจีนที่เหมาะสำหรับการประกอบธุรกิจ ตามการจัดอันดับล่าสุดของ Forbes China

Guangzhou เมืองขนาด 7,434 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากฮ่องกง 120 กิโลเมตร และ Macau 145 กิโลเมตร  ยังครองความเหนือกว่าทุกเมือง ด้วยศักยภาพของความเพียบพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ในเมืองมีระบบรถไฟฟ้า Guangzhou Metro ถึง 9 เส้นทาง มีสนามบินนานาชาติ Baiyun สถานีรถไฟ และท่าเรือ  รวมทั้งยังได้เปรียบด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเมืองอื่น มีรายได้ต่อหัวปีละประมาณ 2 หมื่นเหรียญ ในฐานะ National Central City หรือเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจตอนใต้ ทำให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของธุรกิจมากมาย เช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ Guangzhou R&F Properties ของ Zhang Li มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของจีน และสำนักงานใหญ่ของ China Southern Airlines สายการบินในกำกับของรัฐ รายงานพิเศษ "Guangzhou หมากสำคัญบนเส้นทางท่องเที่ยวไทย" ใน Forbes Thailand ฉบับพฤศจิกายน 2557 ระบุว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน Guangzhou ประเมินปริมาณนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา 4.7 ล้านคน 30-40% มาจากเมืองนี้ ขณะที่เมืองอันดับ 2 Shenzhen ซึ่งเป็นเมืองติดกับ Guangzhou นั่นเอง ยังเป็นฐานที่มั่นของ Tencent ยักษ์ทางอินเทอร์เน็ต และ Huawei Technologies ผู้นำด้านโทรคมนาคม Forbes China Best Cities List ทั้ง 10 เมือง ได้แก่ Guangzhou, Shenzhen, Shanghahi, Wuxi, Nanjing, Hangzhou, Beijing, Ningbo, Suzhou และ Chengdu