14 บริษัทไทย ในทำเนียบ Best Over A Billion 2019 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Asia
  • World >
  • 14 บริษัทไทย ในทำเนียบ Best Over A Billion 2019

14 บริษัทไทย ในทำเนียบ Best Over A Billion 2019

Forbes Thailand / Admin
14 Dec 2019 | 10:30 am 8701

จากการจัดอันดับ 200 Best Over A Billion หรือทำเนียบบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีผลประกอบการระดับสูง และมีรายได้ตั้งแต่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป

โดยในปีนี้มี 14 บริษัทไทย เข้าสู่ทำเนียบ ดังนี้

 

ธนาคารกรุงเทพ – บริการทางการเงิน

ยอดขาย 5.2 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 1,094 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 10,626 ล้านเหรียญ

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา – บริการทางการเงิน

ยอดขาย 4.4 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 768 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 8,834 ล้านเหรียญ

 

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ – อาหาร

ยอดขาย 4.8 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 206 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 6,598 ล้านเหรียญ

 

บีทีเอส กรุ๊ป – คมนาคม

ยอดขาย 5.2 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 89 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 5,176 ล้านเหรียญ

 

เซ็นทรัลพัฒนา – อสังหาริมทรัพย์

ยอดขาย 1.0 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 347 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 10,051 ล้านเหรียญ

 

เจริญโภคภัณฑ์ – อาหาร

ยอดขาย 16.8 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 481 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 7,616 ล้านเหรียญ

 

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ – ค้าปลีก

ยอดขาย 1.9 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 174 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 7,299 ล้านเหรียญ

 

อินโดรามา เวนเจอร์ส – เคมีภัณฑ์

ยอดขาย 10.7 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 819 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 6,971 ล้านเหรียญ

 

ธนาคารกสิกรไทย – บริการทางการเงิน

ยอดขาย 6.0 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 1,190 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 13,011 ล้านเหรียญ

 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ – อสังหาริมทรัพย์

ยอดขาย 1.1 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 324 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 4,344 ล้านเหรียญ

 

พีทีจี เอ็นเนอยี – ค้าปลีก

ยอดขาย 3.3 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 19 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 1,062 ล้านเหรียญ

 

สยามแม็คโคร – ค้าปลีก

ยอดขาย 5.9 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 184 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 5,842 ล้านเหรียญ

 

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป – อาหาร

ยอดขาย 4.1 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 101 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 2,896 ล้านเหรียญ

 

ทรู คอร์ปอเรชั่น – โทรคมนาคม

ยอดขาย 5.0 พันล้านเหรียญ

รายได้สุทธิ 218 ล้านเหรียญ

มูลค่าในตลาด 6,823 ล้านเหรียญ

 

อ่านเพิ่มเติม

 


คลิกอ่านฉบับเต็ม ทำเนียบ 200 Best Over a Billion ได้ที่ นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ในรูปแบบ e-Magazine

BACK TO TOP