14 บริษัทไทยที่ติดทำเนียบการจัดอันดับบริษัท “ขนาดใหญ่” ที่สุดของโลกปี 2017 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Asia
  • World >
  • 14 บริษัทไทยที่ติดทำเนียบการจัดอันดับบริษัท “ขนาดใหญ่” ที่สุดของโลกปี 2017

14 บริษัทไทยที่ติดทำเนียบการจัดอันดับบริษัท “ขนาดใหญ่” ที่สุดของโลกปี 2017

Forbes Thailand / Admin
11 Sep 2017 | 4:01 pm 8122

ทุกๆ ปีนิตยสาร Forbes จะมีการจัดอันดับ Global 2000 บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่สุดทั่วโลก 2 พันบริษัท โดยคำนวณขนาดทั้งจากรายได้ กำไร มูลค่าสินทรัพย์ และมูลค่าบริษัทตามราคาตลาด สำหรับปี 2017 มีบริษัทของไทยติดลิสท์ระดับโลกทั้งหมด 14 บริษัทจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

 

เปรียบเทียบจากการจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2016 จำนวนบริษัทไทยที่ติดอันดับลดลงจาก 15 บริษัทเหลือ 14 บริษัท มีบริษัทใหม่ที่เข้ามาติดอันดับได้แก่ อินโดรามา เวนเจอร์ส ส่วนบริษัทที่หลุดโผออกไปคือ ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต

หมายเหตุ: ได้ทำการแก้ไขลบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนพนักงานออก เนื่องจากคาดว่าข้อมูลมีความคาดเคลื่อน ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ (แก้ไขวันที่ 17 ก.ย.60)

 

1. ปตท.

อันดับปี 2017: 190
อันดับปี 2016: 337
กลุ่มธุรกิจ: น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ก่อตั้ง: 2544
ซีอีโอ: เทวินทร์ วงศ์วานิช
รายได้: 4.87 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 6.34 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 3.24 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

2. เอสซีจี

อันดับปี 2017: 604
อันดับปี 2016: 622
กลุ่มธุรกิจ: เคมิคอลส์ ปูนซีเมนต์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ก่อตั้ง: 2456
ซีอีโอ: รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
รายได้: 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 1.51 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.91 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

อันดับปี 2017: 616
อันดับปี 2016: 535
กลุ่มธุรกิจ: ธนาคาร
ก่อตั้ง: 2450
ซีอีโอ: อาทิตย์ นันทวิทยา
รายได้: 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 8.13 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.61 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

4. ธนาคารกสิกรไทย

อันดับปี 2017: 642
อันดับปี 2016: 566
กลุ่มธุรกิจ: ธนาคาร
ก่อตั้ง: 2488
ซีอีโอ: บัณฑูร ล่ำซำ
รายได้: 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.34 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

5. ธนาคารกรุงไทย

อันดับปี 2017: 672
อันดับปี 2016: 846
กลุ่มธุรกิจ: ธนาคาร
ก่อตั้ง: 2509
ซีอีโอ: ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
รายได้: 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 915 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 7.51 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

6. ธนาคารกรุงเทพ

อันดับปี 2017: 804
อันดับปี 2016: 779
กลุ่มธุรกิจ: ธนาคาร
ก่อตั้ง: 2487
ซีอีโอ: ชาติศิริ โสภณพนิช
รายได้: 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 902 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 8.22 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.01 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

7. ซีพี ออลล์

อันดับปี 2017: 985
อันดับปี 2016: 1068
กลุ่มธุรกิจ: รีเทลด้านอาหาร
ก่อตั้ง: 2531
ซีอีโอ: ธานินทร์ บูรณมานิต
รายได้: 1.23 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 473 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

8. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

อันดับปี 2017: 1026
อันดับปี 2016: 1013
กลุ่มธุรกิจ: เคมิคอลส์
ก่อตั้ง: 2521
ซีอีโอ: สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รายได้: 9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 726 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

9. ไทยเบฟเวอเรจ

อันดับปี 2017: 1107
อันดับปี 2016: 1129
กลุ่มธุรกิจ: เครื่องดื่ม
ก่อตั้ง: 2546
ซีอีโอ: ฐาปน สิริวัฒนภักดี
รายได้: 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 757 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.71 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

10. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ)

อันดับปี 2017: 1149
อันดับปี 2016: 1295
กลุ่มธุรกิจ: อาหาร
ก่อตั้ง: 2521
ซีอีโอ: อดิเรก ศรีประทักษ์
รายได้: 1.32 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 417 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 1.63 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

11. แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส (เอไอเอส)

อันดับปี 2017: 1196
อันดับปี 2016: 1104
กลุ่มธุรกิจ: โทรคมนาคม
ก่อตั้ง: 2529
ซีอีโอ: สมชัย เลิศสุทธิวงศ์
รายได้: 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 869 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 7.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

12. ท่าอากาศยานไทย

อันดับปี 2017: 1353
อันดับปี 2016: 1312
กลุ่มธุรกิจ: ขนส่ง
ก่อตั้ง: 2446
ซีอีโอ: ประสงค์ พูนธเนศ
รายได้: 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 568 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.64 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

13. ไทยออยล์

อันดับปี 2017: 1509
อันดับปี 2016: 1765
กลุ่มธุรกิจ: น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ก่อตั้ง: 2504
ซีอีโอ: อธิคม เติบศิริ
รายได้: 7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 602 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

14. อินโดรามา เวนเจอร์ส

อันดับปี 2017: 1757
อันดับปี 2016: N/A (เคยติดลิสท์นี้เมื่อปี 2012)
กลุ่มธุรกิจ: เคมิคอลส์
ก่อตั้ง: 2546
ซีอีโอ: Aloke Lohia
รายได้: 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กำไร: 429 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าสินทรัพย์: 7.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าตามราคาตลาด: 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

วิธีการคำนวณอันดับ Forbes Global 2000 คือการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกโดยวัดจากตัวเลขรายได้ กำไรสุทธิ สินทรัพย์และมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 7 เมษายน โดยอิงจากข้อมูลของ Factset Research Systems เราให้น้ำหนักเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ข้อเท่ากันและจากนั้นจะนำมาคำนวณหาคะแนนรวม

ทั้งนี้ การจัดอันดับไม่รวมถึงรูปแบบบริษัทที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นหรือสหกรณ์ เช่น Huawei จากจีนและ Fonterra จากนิวซีแลนด์ บริษัทที่จัดตั้งในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างเช่น บริษัทเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาดขนาดใหญ่บางแห่งจะไม่ถูกนำมาจัดอันดับเนื่องจากใช้มาตรฐานทางบัญชีแตกต่างกัน ผลการดำเนินการภายหลังวันที่ 7 เมษายนไม่มีผลต่อการจัดอันดับ

 

อ่านเพิ่มเติม:

10 อันดับแรกของ Global 2000 ประจำปี 2017
บริษัทไทยใน Global 2000 ประจำปี 2016

BACK TO TOP