10 สุดยอด "บริษัทนายจ้าง" กู้วิกฤตจากโควิด-19 - Forbes Thailand

10 สุดยอด "บริษัทนายจ้าง" กู้วิกฤตจากโควิด-19

FORBES THAILAND / ADMIN
15 Oct 2020 | 09:00 AM
READ 1569

Forbes ร่วมกับหุ้นส่วนวิจัย Just Capital จัดทำโผการจัดอันดับใหม่จาก บริษัทรายใหญ่ที่สุด 100 รายในกลุ่มบริษัทมหาชนของสหรัฐฯ เพื่อค้นหาสุดยอด "บริษัทนายจ้าง" จากโควิด-19

สำหรับหลักในการประเมินเพื่อค้นหาสุดยอด "บริษัทนายจ้าง" เราใช้มาตรการรับมือวิกฤตไวรัสโคโรนาของบริษัทนายจ้างรายใหญ่ที่สุด 100 รายในกลุ่มบริษัทมหาชนของสหรัฐฯ ครอบคลุม 22 หมวดธุรกิจ ในด้านการสนับสนุนและคุ้มครองแรงงาน ลูกค้า และชุมชน

โดยวิเคราะห์ความพยายามของบริษัทเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายนโยบาย การเข้าที่ทำงาน หรือการให้เงินช่วยเหลือแก่ชุมชนและให้คะแนน 1-5 จากนั้นจึงนำมาเฉลี่ยให้ได้คะแนนรวม

สำหรับการจัดอันดับนี้วัดจากนโยบายที่เปิดตัวระหว่างกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2020 ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของบริษัทมากกว่าการดำเนินตามนโยบายการตอบสนองต่อวิกฤตโควิด-19 ก็เหมือนกับการระบาดคือ ฉับไว ทรงพลัง และไม่เคยมีมาก่อน ส่วนผลลัพธ์ระยะยาวหรือเพียงชั่วคราวเท่านั้นต้องติดตามต่อไป

พบ 10 บริษัทเด่นจาก 25 บริษัทนายจ้าง จากสถานการณ์โควิด-19

 

บริษัทนายจ้าง

VERIZON COMMUNICATIONS

โทรคมนาคม

- จ่ายเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานประจำที่ยังต้องทำงานภาคสนามหรือเข้าออฟฟิศ

- เว้นการตัดสัญญาณสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากโรคระบาด

- ใช้นโยบายลาหยุดพิเศษในช่วงโควิด-19 โดยจะยังคงจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และลดค่าจ้างเหลือ 60% เป็นเวลา 16 สัปดาห์

บริษัทนายจ้าง

WALMART

ค้าปลีก

- ประกาศจ่ายโบนัสพิเศษเป็นเงินสดเกือบ 1 พันล้านเหรียญให้พนักงานรายชั่วโมงในสหรัฐฯ ของบริษัท

- จ้างพนักงาน 200,000 คน ซึ่งกว่าครึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว บางส่วนเป็นคนที่ตกงานจากอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น ร้านอาหาร และธุรกิจ โรงแรมและบริการ

- กำหนดนโยบายวันลาป่วยเนื่องจากโควิด-19 ให้ลาโดยได้รับค่าจ้างได้สูงสุด 2 สัปดาห์

 

STARBUCKS

ค้าปลีก

- จัดตั้งสวัสดิการด้านสุขภาพจิต

- เพิ่มสวัสดิการตามนโยบายช่วยดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ

- ส่งเครื่องวัดอุณหภูมิไปให้ร้านของบริษัท

 

บริษัทนายจ้าง

HOME DEPOT

ค้าปลีก

- เพิ่มวันลาโดยได้รับค่าจ้างอีก 240 ชั่วโมงสำหรับพนักงานรายชั่วโมงที่ทำงานเต็มเวลา ซึ่งอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือถูกประเมินโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแล้วว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

- ส่งเครื่องวัดอุณหภูมิไปให้พนักงานในร้านและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้ากะ

- บริจาคหน้ากาก N95 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

บริษัทนายจ้าง

JPMORGAN CHASE

บริการด้านการเงิน

- จ่ายโบนัสให้พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ 1,000 เหรียญ

- จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือหลายกอง

- เพิ่มวันลาแบบได้รับค่าจ้างให้กับพนักงานทุกคน

 

บริษัทนายจ้าง

BANK OF AMERICA

บริการด้านการเงิน

- จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือมูลค่า 100 ล้านเหรียญสำหรับชุมชนต่างๆ

- ให้คำมั่นว่าจะไม่เลิกจ้างพนักงานเนื่องจากโคโรนาไวรัสตลอดปี 2020

- จ่ายเงินเดือนให้พนักงานประจำเต็มจำนวนแม้เวลาทำงานจะลดลง และเพิ่มค่าล่วงเวลาให้พนักงานคอลเซ็นเตอร์เป็น 2 เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมงตามปกติ

 

บริษัทนายจ้าง

ALPHABET

เทคโนโลยี

- สัญญาจะมอบเงินมากกว่า 300 ล้านเหรียญ ช่วยเหลือตั้งกองทุนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

- อนุญาตให้พนักงานทำงานทางไกลตลอดปี 2020

- ให้ลูกค้า G Suite ใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ได้ฟรีจนถึง 30 กันยายน

 

บริษัทนายจ้าง

APPLE

เทคโนโลยี

- สมัครใจปิดร้านทั่วโลกและยังจ่ายค่าจ้างให้พนักงานรายชั่วโมง

- ช่วยจัดหาและบริจาคหน้ากากกว่า 30 ล้านชิ้นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานอยู่แนวหน้า

- ปล่อยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนที่เพื่อใช้ช่วยในการต่อสู้กับโควิด-19

 

บริษัทนายจ้าง

FORD MOTOR

รถยนต์

- สัญญาว่าจะให้สวัสดิการประกันสุขภาพต่อไปสำหรับพนักงานที่ขอหยุดพักยาว

- ผู้บริหารระดับสูง 300 คน ขอเลื่อนการจ่ายเงินเดือนตัวเอง 20-50% ออกไปก่อน

- เปลี่ยนมาผลิตหน้ากากกรองอากาศ และหน้ากากป้องกันโควิด-19

 

บริษัทนายจ้าง

PEPSICO

เครื่องดื่ม

- ปรับนโยบายเพิ่มวันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง

- ให้คำมั่นว่าจะลงทุน 50 ล้านเหรียญทั่วโลก เพื่อช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

- เพิ่มสวัสดิการให้พนักงานในสหรัฐฯ ทุกคน และจ่ายเงินเพิ่มให้พนักงานที่ทำงานอยู่แนวหน้า

อ่านเพิ่มเติม: Jared Isaacman จากนักเรียนมัธยม สู่มหาเศรษฐีในวัย 37 ปี

 


คลิกอ่านฉบับเต็ม “10 สุดยอด "บริษัทนายจ้าง" กู้วิกฤตจากโควิด-19” ได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนกันยายน 2563 ในรูปแบบ e-magazine