คลังสมบัติของท่านประธานาธิบดี "Donald Trump" - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • America
  • World >
  • คลังสมบัติของท่านประธานาธิบดี “Donald Trump”

คลังสมบัติของท่านประธานาธิบดี “Donald Trump”

Forbes Thailand / Admin
09 Jan 2021 | 8:33 am 1167

Donald Trump ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินรายการหลักๆ มากกว่า 30 รายการ ซึ่งมีมูลค่ารวม 2.5 พันล้านเหรียญ โดยที่ทรัพย์สิน 8 รายการดังต่อไปนี้มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา

**การเปลี่ยนแปลงของมูลค่านับจากวันที่ 6 กันยายน 2019 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2020**

 

555 California Street  (San Francisco)

สิ่งที่ Trump เป็นเจ้าของ: ถือครองหุ้น 30% ในคอมเพล็กซ์ที่มี 3 อาคาร

มูลค่ารวม: 2 พันล้านเหรียญ

หนี้สิน: 546 ล้านเหรียญ

มูลค่าสุทธิ: 442 ล้านเหรียญ

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่านับจากปี 2019: (ลดลง) 35 ล้านเหรียญ

 

1290 Avenue of the Americas  (New York City)

สิ่งที่ Trump เป็นเจ้าของ: ถือครองหุ้น 30% ในอาคารสำนักงานและพื้นที่ร้านค้าปลีก

มูลค่ารวม: 2.1 พันล้านเหรียญ

หนี้สิน: 950 ล้านเหรียญ

มูลค่าสุทธิ: 342 ล้านเหรียญ

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่านับจากปี 2019: (ลดลง) 109 ล้านเหรียญ

 

40 Wall Street  (New York City)

สิ่งที่ Trump เป็นเจ้าของ: สัญญาเช่าระยะยาวถึงปี 2059

มูลค่ารวม: 401 ล้านเหรียญ

หนี้สิน: 139 ล้านเหรียญ

มูลค่าสุทธิ: 262 ล้านเหรียญ

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่านับจากปี 2019: (ลดลง) 65 ล้านเหรียญ

 

Mar-a-Lago  (Palm Beach, Florida)

สิ่งที่ Trump เป็นเจ้าของ: กรรมสิทธิ์ 100% ในคลับส่วนตัว

มูลค่าสุทธิ: 180 ล้านเหรียญ

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่านับจากปี 2019: (เพิ่มขึ้น) 10 ล้านเหรียญ

 

Trump Tower  (New York City)

สิงที่ Trump เป็นเจ้าของ: พื้นที่ร้านค้าปลีกและอาคารสำนักงานรวม 244,000 ตารางฟุต

มูลค่าสุทธิ: 167 ล้านเหรียญ

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่านับจากปี 2019: (ลดลง) 70 ล้านเหรียญ

 

Trump National Doral Miami

มูลค่ารวม: 153 ล้านเหรียญ

หนี้สิน: 125 ล้านเหรียญ

มูลค่าสุทธิ: 28 ล้านเหรียญ

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่านับจากปี 2019: (ลดลง) 114 ล้านเหรียญ

 

Trump International Hotel  (Washington, D.C.)

สิ่งที่ Trump เป็นเจ้าของ: ถือครองหุ้น 77.5% ในสัญญาเช่าระยะยาว

มูลค่ารวม: 168 ล้านเหรียญ

หนี้สิน: 170 ล้านเหรียญ

มูลค่าสุทธิ: -2 ล้านเหรียญ

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่านับจากปี 2019: (ลดลง) 66 ล้านเหรียญ

 

Trump International Hotel & Tower Chicago

สิ่งที่ Trump เป็นเจ้าของ: พื้นที่ร้านค้าปลีก และพื้นที่พักอาศัยบางส่วน

มูลค่ารวม: 86 ล้านเหรียญ

หนี้สิน: 95 ล้านเหรียญ

มูลค่าสุทธิ: -9 ล้านเหรียญ

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่านับจากปี 2019: (ลดลง) 13 ล้านเหรียญ

 

เรื่อง: TRUMP โดย DAN ALEXANDER เรียบเรียง: ริศา

 

อ่านเพิ่มเติม:


คลิกอ่านฉบับเต็ม “ความตกต่ำของ Trump” และบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ในรูปแบบ e-magazine

BACK TO TOP