การจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 2021 - Forbes Thailand

การจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 2021

ชญาน์นัทช์ ธนินท์พงศ์ภัค / ONLINE CONTENT CREATOR
23 Mar 2021 | 06:30 PM
READ 5144

องค์การสหประชาติเผย  "รายงานความสุขโลก" ประจำปี 2021 เนื่องในวันความสุขสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี โดย 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก มีรายงานดังต่อไปนี้

ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คร่าชีวิตผู้คนกว่า 2.6 พันล้านคนทั่วโลก ประเทศฟินแลนด์ยังคงครองอันดับ 1 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตามมาด้วยไอซ์แลนด์ เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์

ด้านสหรัฐอเมริกาแซงหน้าแคนาดาขึ้นเป็นอันดับที่ 14 จากเดิมที่อยู่ในอันดับที่ 18 และ 19 ในปี 2020 และ 2021 ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายงานความสุขโลกมีขึ้นครั้งแรกในปี 2012 โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายระดับโลกที่ทำงานใกล้ชิดกับองค์การสหประชาชาติ (U.N.’s Sustainable Development Solutions Network) แต่สำหรับการจัดอันดับในปีนี้มีความแตกต่างจากช่วงก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อทำการสัมภาษณ์ต่อหน้าในบางประเทศได้  พวกเขาจึงให้ความสำคัญกับการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่กับโควิด-19 ควบคู่กับแหล่งข้อมูลที่สำคัญอย่าง Gallup World Poll

โดยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาดัชนีชี้วัดความสุข ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัว สวัสดิการสังคม สุขภาพและอายุคาดเฉลี่ยของประเทศ ระดับความมีเสรีภาพ ความอดทนอดกลั้น และปัญหาการทุจริต

ที่น่าสนใจคือ ค่าเฉลี่ยของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไม่ได้ลดลงเลย เมื่อให้พวกเขาประเมินคุณภาพชีวิตของตนเองในช่วงที่ผ่านมา John Helliwell ศาตราจารย์ประจำ University of British Columbia หนึ่งในคณะผู้จัดทำรายงานกล่าว พร้อมเสริมว่าหนึ่งในคำอธิบายที่น่าจะเป็นไปได้ คือ ผู้คนมองโควิด-19 เป็นเรื่องทั่วไป เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อคนทุกคน ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

สำหรับในปีนี้ นอร์เวย์ได้ตกลงไปอยู่อันดับที่ 8 จากอันดับที่ 5 ในปี 2019 ขณะที่สหราชอาณาจักรปรับลงไป 5 อันดับจากปี 2020 มาอยู่อันดับที่ 18 ในทางตรงกันข้ามเยอรมันกลับก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 10 อันดับ และโครเอเชีย ประเทศที่มีพัฒนาการมากที่สุดครองอันดับที่ 23 จากอันดับที่ 79 ในปี 2020

ในส่วนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้สะท้อนให้เห็นว่าหลายประเทศอยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งนักวิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษา และพบว่าประชาชนในเอเชียตะวันออกอยู่ภายใต้นโยบายที่เข้มงวดจากรัฐบาล ที่ไม่เพียงแต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังบรรเทาผลกระทบของปัจจัยด้านลบที่สามารถส่งผลกระทบต่อความสุขของประชาชนได้เช่นกัน Shun Wang จากสถาบันพัฒนาแห่งเกาหลีกล่าว

ไม่เพียงเท่านี้ ดัชนีความสุขของออสเตรเลีย (อันดับที่ 12) และนิวซีแลนด์ (อันดับที่ 9) ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของภาครัฐมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้คนจริงบรรณาธิการของรายงานกล่าว

นอกจากประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้ว รายงานความสุขโลกยังได้จัดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ที่สุดในโลกเช่นกัน โดยในปีนี้ อัฟกานิสถาน ซิมบับเว แทนซาเนีย และจอร์แดน ครองตำแหน่งประเทศที่มีความทุกข์ที่สุดในโลก

อย่างไรก็ดี ในที่นี้ Richard Layard ผู้อำนวยการร่วมของ Wellbeing Programme ที่ LSE’s Centre for Economic Performance กล่าวว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวมีความสำคัญพอๆ กับการมีชีวิตที่ดี และในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละคนที่เกิดมาก็ได้มีพัฒนาการไปมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งแม้แต่โควิด-19 ก็ยังไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมด

สำหรับรายชื่อ "ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 2021" มีดังต่อไปนี้

 1. ฟินแลนด์
 2. ไอซ์แลนด์
 3. เดนมาร์ค
 4. สวิตเซอร์แลนด์
 5. เนเธอร์แลนด์
 6. สวีเดน
 7. เยอรมนี
 8. นอร์เวย์
 9. นิวซีแลนด์
 10. ออสเตรีย
 11. อิสราเอล
 12. ออสเตรเลีย
 13. ไอร์แลนด์
 14. สหรัฐอเมริกา
 15. แคนาดา
 16. สาธารณรัฐเช็ก
 17. เบลเยียม
 18. สหราชอาณาจักร
 19. ไต้หวัน
 20. ฝรั่งเศส

แปลและเรียบเรียงจากบทความ The 20 Happiest Countries In The World In 2021 (Guess Where The U.S. Ranked?) เผยแพร่บน Forbes.com

อ่านเพิ่มเติม: การจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีฮ่องกง ประจำปี 2021