Oxford Economics เผยรายงานผลกระทบของ Airbnb ต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย - Forbes Thailand

Oxford Economics เผยรายงานผลกระทบของ Airbnb ต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย

FORBES THAILAND / ADMIN
19 Aug 2020 | 04:00 PM
READ 4570

Oxford Economics เผยรายงานวิจัย Airbnb มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงในประเทศไทย โดยสร้างเม็ดเงิน 4.37 หมื่นล้านบาทให้กับจีดีพีไทยและทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 113,300 ตำแหน่ง โดย 5 ปีที่ผ่านมานักเดินทาง Airbnb จับจ่ายในประเทศกว่า 1.5 แสนล้านบาทกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต่อเนื่อง พร้อมดันการจ้างงานเกือบล้านตำแหน่งในเอเชียแปซิฟิก และสร้างเม็ดเงิน 7.03 แสนล้านบาทให้กับจีดีพีของภูมิภาคในปี’ 62

Oxford Economics สำนักงานวิจัยชั้นนำของโลก เปิดเผยรายงานผลกระทบของ Airbnb ต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย (The Economic Impact of Airbnb in Thailand report) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2558 -  2562) ซึ่งตอกย้ำว่า Airbnb ที่ชูโรงเรื่องท่องเที่ยวท้องถิ่นนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม  โดยระบุว่าเมื่อปี 2562 Airbnb มีส่วนช่วยสร้างเม็ดเงินราว 4.37 หมื่นล้านบาทให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และสนับสนุนการจ้างงานกว่า 113,300 ตำแหน่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวชี้ว่า Airbnb เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยขับเคลื่อนฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ได้ Mike Orgill ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb กล่าวว่า "การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นเกี่ยวเนื่องกับการกลับมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งรายงานวิจัยนี้ตอกย้ำว่าชุมชน Airbnb มีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยเติบโต  รวมถึงส่งเสริมและสร้างงานในท้องถิ่นหลายหมื่นตำแหน่ง แม้ว่าข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลย้อนหลังไปไม่กี่ปี แต่เราเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการพิจารณาด้านระเบียบที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันว่ายังคงตอบโจทย์และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ก่อนที่จะเกิดโควิด-19 อาจไม่เหมาะจะนำมาใช้ต่อหลังจากผ่านพ้นช่วงของการแพร่ระบาดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม Airbnb มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทางภาครัฐ บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ชุมชนต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละท้องที่ในไทย เพื่อช่วยฟื้นฟูการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของการกลับมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว"
Mike Orgill ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb
ด้าน James Lambert ผู้อำนวยการด้านที่ปรึกษาเศรษฐกิจในเอเชีย อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ เปิดเผยว่า “Airbnb มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและทำให้เกิดการใช้จ่ายกลับคืนสู่เศรษฐกิจในพื้นที่ที่ไปเยือน โดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางไทยที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศแทนการเดินทางต่างประเทศในปัจจุบัน รวมถึงค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพิ่มเติม Airbnb สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางอยากเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่จุดยอดฮิตหรือยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ด้วยการมีที่พักและการจัดประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นไม่เหมือนใคร นอกจากนั้น Airbnb ยังโดดเด่นในเรื่องของ Resilience (การปรับตัว), Flexibility (ความยืดหยุ่น) และ Affordability (ราคาอันย่อมเยา) ซึ่งหมายถึงสามารถช่วยเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในสถานการณ์ปัจจุบัน Airbnb จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มที่พักในจุดหมายปลายทางที่อาจมีที่พักไม่เพียงพอ รวมถึงยังช่วยสร้างตลาดท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้อีกด้วย”   การให้เช่าที่พักระยะสั้นขับเคลื่อนการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจ รายงานวิจัยของอ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ ที่สนับสนุนโดย Airbnb พบว่า Airbnb ได้กลายเป็นเสาหลักสำคัญทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้ครอบครัว ธุรกิจขนาดเล็ก และชุมชนต่างๆ สร้างรายได้จากการให้เช่าที่พักระยะสั้น ในรายงานยังเน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงบวกที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับจากการจับจ่ายของนักเดินทาง Airbnb ในขณะที่ Airbnb ช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ในปี 2558 ถึง 2562 นักเดินทาง Airbnb ในประเทศไทยได้ใช้จ่ายเป็นจำนวนรวม 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8 ต่อปี และในปีที่ผ่านมา นักเดินทาง Airbnb ได้มีการใช้จ่ายกว่า 1.96 หมื่นล้านบาทไปกับร้านอาหารและร้านค้าในท้องถิ่น โดยทุกๆ 1,000 บาทที่จ่ายให้กับ Airbnb นักเดินทางจะใช้จ่ายอีก 420 บาทไปกับธุรกิจท้องถิ่น รายงานนี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า Airbnb ช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวมาสู่ชุมชน เห็นได้จากการจับจ่ายของนักเดินทาง Airbnb กว่าร้อยละ 9 ที่เกิดขึ้นนอกเมืองหลักในปี 2562
James Lambert ผู้อำนวยการด้านที่ปรึกษาเศรษฐกิจในเอเชีย อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์
เทรนด์การท่องเที่ยวในไทยและระหว่างประเทศ ในประเทศไทยมีที่พัก Airbnb กว่า 99,000 แห่งและได้ต้อนรับนักเดินทางกว่า 2.5 ล้านคนในปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีและเพิ่มเกือบ 8 เท่าจากปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเดินทางต่างต้องการตัวเลือกที่พักที่หลากหลาย นักเดินทาง Airbnb จากต่างประเทศมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 20,376 บาทต่อทริป และนักเดินทาง Airbnb ในประเทศมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 18,076 บาทต่อทริป ตลาดนักเดินทางจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อการท่องเที่ยวของโลก สัดส่วนของนักเดินทาง Airbnb จากตลาดต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดในปี 2562 ได้แก่ จีนร้อยละ 38, สหรัฐอเมริการ้อยละ 1, ฮ่องกงร้อยละ 5, เกาหลีใต้ร้อยละ 4 และ สิงคโปร์ร้อยละ 4 ทั้งนี้ จากรายงานวิจัยยังพบว่า Airbnb มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอัตราที่เร็วกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยทั่วไป ด้วยการสร้างเม็ดเงินรวมมูลค่า 7.03 แสนล้านบาทให้กับจีดีพีของภูมิภาคนี้ นอกจากนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาค โดยก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งหมด 925,600 ตำแหน่งในเอเชียแปซิฟิก หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของการจ้างงานรวมในภาคการท่องเที่ยวของทั้งภูมิภาค อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มธนาคารยูโอบี เผยผลกำไรสุทธิครึ่งแรกปี’63 ลดลง 30 % โชว์การเงินยังแกร่ง

ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine