โทมัส วิลสัน ซีอีโอใหม่ อลิอันซ์ อยุธยา ชูวิสัยทัศน์ผู้นำด้านดิจิทัล เบอร์หนึ่งธุรกิจประกันสุขภาพ พร้อมวาง 4 กลยุทธ์หลัก Strategy 2025 ปูรากฐานสู่การเติบโต - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Marketing
  • Sponsored Content >
  • โทมัส วิลสัน ซีอีโอใหม่ อลิอันซ์ อยุธยา ชูวิสัยทัศน์ผู้นำด้านดิจิทัล เบอร์หนึ่งธุรกิจประกันสุขภาพ พร้อมวาง 4 กลยุทธ์หลัก Strategy
SPONSORED CONTENT

โทมัส วิลสัน ซีอีโอใหม่ อลิอันซ์ อยุธยา ชูวิสัยทัศน์ผู้นำด้านดิจิทัล เบอร์หนึ่งธุรกิจประกันสุขภาพ พร้อมวาง 4 กลยุทธ์หลัก Strategy 2025 ปูรากฐานสู่การเติบโต

มร. โทมัส วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรภายหลังเข้ารับตำแหน่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่า ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพยังคงเผชิญกับความท้าทายในสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ด้านการออม และความผันผวนในตลาดทุนที่กระทบด้านการลงทุน

“ในปีนี้ บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ Strategy 2025 เพื่อเป็นทิศทางสำหรับแผนธุรกิจในระยะ 5 ปีของบริษัท  ในระหว่างปี 2564-2568 เพื่อเป็นรากฐานสู่การเติบโตปีละ 4.3% ตามแผนที่วางไว้ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมี 4 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ Growth, Product, Operating Profit และ People” โทมัสกล่าว

Growth หรือการสร้างการเติบโต จะมุ่งเน้นการเติบโตของกลุ่มตัวแทน และเสริมสร้างพลังแห่งความเป็น  ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial power) ให้กับตัวแทนและผู้นำของตัวแทน ซึ่งบริษัทมีตัวแทนมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง อยู่ในธุรกิจประกันมากว่า 20-25 ปี โดยบริษัทจะสนับสนุนตัวแทนเหล่านี้พัฒนาตัวแทนในรุ่นถัดไป เพื่อสร้างและต่อยอดให้เป็นตัวแทนมืออาชีพที่แอ็กทีฟและสร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน อลิอันซ์ อยุธยา มีตัวแทนทั้งหมดกว่า 12,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นตัวแทนที่แอ็กทีฟประมาณ 2,500 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 20% ซึ่งบริษัทตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแทนที่มีอยู่และเพิ่มจำนวนตัวแทนที่แอ็กทีฟให้เป็น 3,000 รายให้ได้ภายในสิ้นปี 2565 โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับ Product บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจะรักษาตำแหน่งผู้นำในธุรกิจประกันคุ้มครองสุขภาพและให้ความสำคัญกับธุรกิจประกันเพื่อการลงทุนและออมทรัพย์อีกด้วย เนื่องจากแนวโน้มประชากรไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมที่มีประชากรผู้สูงวัยมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก  เงินออมหลังวัยเกษียณจึงเริ่มเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คนไทยมีทักษะและความรู้ด้านการเงินการลงทุนมากขึ้น ธุรกิจประกันเพื่อการลงทุนและออมทรัพย์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ

มร. โทมัส วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

“ในช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในภาวะเช่นนี้ Affordability หรือความสามารถในการจ่ายเป็นประเด็นสำคัญ ขณะที่ คนไทยให้ความสนใจในประกันสุขภาพมากขึ้น เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเปิดตัวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชื่อว่า ‘ประกัน สุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า’ ที่เน้นให้ความคุ้มครองสุขภาพในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ด้วยเบี้ยเริ่มต้นไม่ถึง 1 หมื่นบาท (สำหรับเพศชายอายุ 35 ปี) แต่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า โดยมียอดขายแล้วกว่า 20    ล้านบาทในเดือนแรก จากเป้าหมาย 66 ล้านบาทใน 12 เดือน” โทมัสกล่าว

อีกเสาหลักสำคัญสำหรับ Strategy 2025 คือ Operating Profit หรือการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงาน โดยจะเน้นการสร้างผลกำไรในระยะยาวผ่านกลยุทธ์การป้องกันและรับมือกับความท้าทายต่างๆ การบริหารและควมคุมค่าใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงานให้กับทั้งฝ่ายขายและระบบหลังบ้าน โดยวางแผนสร้างผลกำไรให้เติบโต 4-5% ต่อปีในปี 2564-2568 หรือคิดเป็นเฉลี่ยปีละ 4.3%

“ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ดี เรามีการเติบโตของกำไรสุทธิ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลเราได้ลงทุนระบบไอที เพื่อนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงานและให้บริการลูกค้ามากขึ้น โดยแอปพลิเคชั่น Allianz Discover ที่เราเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2560 ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เป็นระบบ Non Face to Face ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเป็นรายแรกในธุรกิจประกัน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งตัวแทนและลูกค้า ทำให้การซื้อขายและอนุมัติประกันสามารถทำได้โดยไม่ต้องพบหน้ากัน ช่วยแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้” โทมัสกล่าว

สำหรับ People บริษัทจะเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและทัศนคติที่พร้อมต่อการเติบโต สร้างโอกาสให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ และก้าวออกมานอก comfort zone ด้วยการรับ  ผิดชอบในหน้าที่ใหม่ๆ และความท้าทายใหม่ๆ และกระตุ้นให้พนักงานต้องการมีส่วนร่วมกับองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจต่อไปในอนาคต

“เรามีรากฐานอันแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการลูกค้า ผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพและประกันเพื่อการออม ซึ่งเราครองอันดับหนึ่งส่วนแบ่งตลาดสูงสุดด้านประกันสุขภาพ และยังเป็นผู้นำด้านดิจิทัล  รวมทั้งใช้แนวทางการลงทุนที่มีความระมัดระวังและพิจารณาความเสี่ยงรอบด้านอยู่เสมอ” ประธาน        เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวทิ้งท้าย

BACK TO TOP