ย้อนรอย 6 ทศวรรษแห่งสามารถ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

ย้อนรอย 6 ทศวรรษแห่งสามารถ

พรพรรณ ปัญญาภิรมย์

พ.ศ.2498
วงการโทรทัศน์ไทยเริ่มเปิดดำเนินการช่อง 4 บางขุนพรหม สถานีวิทยุแห่งแรกของไทย และเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจสามารถ

พ.ศ.2509

สามารถก่อตั้งโรงงานผลิตเสาอากาศโทรทัศน์ โดยเป็นบริษัทคนไทยรายแรกๆที่เริ่มธุรกิจนี้

พ.ศ.2525
เชิดชัย วิไลลักษณ์ สามารถประดิษฐ์ จานรับสัญญาณดาวเทียมฝีมือคนไทยได้เสร็จสมบูรณ์เป็นครั้งแรก

พ.ศ.2540
ภาวะวิกฤตทำให้กลุ่มสามารถปรับทิศทางธุรกิจครั้งใหญ่กลายเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างแบรนด์

พ.ศ.2542
เปิดตัว Bug ครั้งแรก และต่อยอดสู่ Bug1113 เติบโตเป็น Content Integrator พร้อมเดินหน้าพัฒนาสู่ Thailand’s No.1 Multimedia Content Provider

พ.ศ.2546
สามารถคอมเทคเซ็นสัญญาดูแลวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารในสนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมโยงระบบย่อยรวม 45 ระบบ

พ.ศ.2547
บริษัท ไอ-โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขยายธุรกิจโทรศัพท์มือถือสู่ตลาดต่างประเทศ เริ่มจากมาเลเซีย และกัมพูชา ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2547

พ.ศ.2548
ได้รับพระราชทานตราตั้ง (ครุฑ) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวาระครบรอบ 50 ปีของบริษัทฯ

พ.ศ.2549
เริ่มสร้างอาณาจักรในประเทศกัมพูชา ทั้งการจราจรทางอากาศ โรงไฟฟ้า และ call center

พ.ศ.2556
ฉลองยอดขายโทรศัพท์มือถือ 20 ล้านเครื่อง นับตั้งแต่การทำตลาดภายใต้แบรนด์ i-mobile ปี 2547 รวมจำนวนมากกว่า 300 รุ่น


อ่านเพิ่มเติม “ชัยชนะของสามารถ” บทพิสูจน์ “คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก”

BACK TO TOP