ภูริต ภิรมย์ภักดี: สิงห์หนุ่มผยอง - Forbes Thailand

ภูริต ภิรมย์ภักดี: สิงห์หนุ่มผยอง

FORBES THAILAND / ADMIN
22 Dec 2014 | 09:52 PM
READ 7652
กลุ่มบุญรอดบริวเวอรี เดินเข้าสู่ทศวรรษที่ 9 แล้ว หลังฝ่าฝันปัญหาและความท้าทายครั้งใหญ่หลา­ยหน แม้ว่า "สันติ ภิรมย์ภักดี" กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บุญรอดบริวเวอรี่ ยังคงคุมนโยบายองค์กร แต่ได้เริ่มผ่องถ่ายภารกิจสู่บุตรชาย เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบุญรอดบริวเวอรี่ และกรรมการผู้จัดการ บมจ.บุญรอดเทรดดิ้ง รับผิดชอบธุรกิจนันแอลกอฮอล์และดูแลพัฒนาธ­ุรกิจใหม่ “การทำสินค้าใหม่ขึ้นมาสักอย่าง อย่าไปหลงรัก เพราะแม้จะเป็นความสุขเรา แต่มันคือเป็นความสูญเสียขององค์กร หากไม่ประสบความสำเร็จ” ภูริตในวัย 37 ปี ย้อนถึงความรู้สึกกับผลงานแรก ชาเขียวพร้อมดื่ม "โมชิ" ที่ไม่ประสบความสำเร็จ จนต้องเลิกทำตลาดไป