Sinwattana โชว์ความพร้อม “Global Investor Exchange Forum 2023" สะพานเชื่อมต่อโอกาสธุรกิจ - Forbes Thailand

Sinwattana โชว์ความพร้อม “Global Investor Exchange Forum 2023" สะพานเชื่อมต่อโอกาสธุรกิจ

FORBES THAILAND / ADMIN
10 Jun 2023 | 01:58 PM
READ 2677

Sinwattana จัดงาน “Global Investor Exchange Forum 2023 - Bridging Thai Streets to Global Wall Street…Transitioning to the Future สะพานเชื่อมต่อโอกาส เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน 28-30 พ.ย. ณ ศูนย์ฯสิริกิติ์ และ 1-2 ธ.ค. นี้ ที่ ภูเก็ต


HIGHLIGHTS
• จัดงานภายใต้คอนเสป Integrated Investment Forum สร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยการเพิ่มตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
• เชิญกว่า 150 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ พร้อมเจาะลึกโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต ที่จะมาช่วยต่อยอดการลงทุนผ่านหัวข้อเสวนาที่สอดคล้องไปกับพันธกิจทั้ง 4 ด้านของงาน INSPIRE, INNOVATE, IMPACT และ INVEST
• เชื่อมโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เสริมศักยภาพผ่านกระบวนการพัฒนาและนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับการสนับสนุนและออกสู่ตลาดได้กว้างขึ้น
• Global Investor Exchange Forum 28-30 พ.ย. ณ ศูนย์ฯสิริกิติ์ และ 1-2 ธ.ค. นี้ ที่ ภูเก็ต ลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานที่เว็บไซต์ gixf.sinwattana.com

    ในเมื่อประเทศไทยมีทรัพยากรที่สามารถหล่อเลี้ยงความเป็นวัฒนธรรมและมีงานนวัตกรรมที่คอยแก้โจทย์ปัญหาของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอด จึงพบว่าการศึกษาโครงสร้าง และวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจุดประกายผู้ประกอบการไทยที่มุ่งสู่ตลาดโลก โดยนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเปิดโอกาสและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจไทยกับนักลงทุนในตลาดโลก ผ่านสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจ Startups/SMEs ด้วยกลไกคราวด์ฟันดิง Crowdfunding จะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ และจะช่วยกระจายอำนาจออกสู่รายย่อยได้มากขึ้น


    ฮองซิน เควก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ Sinwattana เผยว่า ประเทศไทยมีความสามารถที่แพร่หลายอย่าง เช่น บุคลากรที่ชำนาญ ฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง และความพร้อมทางดิจิทัล ทำให้เพิ่มคุณค่าและสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญ

    “ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startups และ SMEs ไทยที่พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2030 เพื่อเป็นตัวอย่างในการเชื่อมโอกาสในการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มสินวัฒนา คราวด์ฟันดิง และการส่งเสริมการลงทุนผ่านการต้อนรับการลงทุนต่างประเทศเข้าสู่ธุรกิจในประเทศไทยและเติบโตในระดับสากลอย่างยั่งยืน

    โดยนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (Investment Incentives) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเราก็ได้ใช้สะพานเป็นแนวคิดหลักของ GIXF เพื่อช่วยให้บรรลุกรอบวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อโอกาส เพื่ออนาคตที่อันใกล้” ฮองซิน กล่าว


The First Integrated Investment Forum in Thailand


    งานนี้เป็นประสบการณ์การรวมตัวที่ไม่เหมือนใคร! ด้วยการสนทนาที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและการเชื่อมต่อเปิดกว้าง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวคิดของ ตามแนวคิดของ Bio-Circular-Green Economy โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น

    ด้วยการใช้เทคโนโลยีการระดมทุนคราวด์ฟันดิงเป็นเครื่องมือ งานนี้จะสร้างประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันและในธุรกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ให้มีความแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

    “ในระหว่างเวลา 5 วัน งานนี้มุ่งหวังที่จะสร้างการเชื่อมโยงเครือข่าย เฉพาะกับผู้ประกอบการไทยและนักลงทุนในตลาดโลก ซึ่งก่อนวันจัดงานจะมีโปรแกรม Workshop บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงที่มาจากต่างแดน

    รวมถึงการเชื่อมธุรกิจไทยสู่ Global Showcase ในต่างประเทศ เพื่อตอกย้ำเป้าหมายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ Startups & SMEs ไทยที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการดำเนินชีวิตที่มีความท้าทายและการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา” ฮองซิน กล่าวเพิ่มเติม


พบกับ 150 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ และมีมากกว่า 100 บริษัทที่เปิดระดมทุน


    งานนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์การมหาชน และยังมีนักธุรกิจและผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมกว่า 150 ท่าน มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์

    โดยหัวข้อเสวนาตลอด 3 วัน จาก 150 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ ตามกรอบวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่
• Inspire: พบกับเหล่าผู้นำ ผู้บริหาร ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้โลกธุรกิจและการลงทุนเปลี่ยนไป
• Innovate: ได้เห็นเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดกับเราในอนาคตอันใกล้จากผู้ประกอบการนวัตกรรมและนวัตกรรุ่นใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงโอกาสในทางธุรกิจ
• Impact: ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยไปข้างหน้า อันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• Invest: เล็งเห็นปัจจัยสำคัญต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน นำไปสู่การลงทุนที่ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสให้เงินงอกเงยในเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ผ่านการมีส่วนร่วมในมิติการลงทุนด้วยคราวด์ฟันดิงในธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก และตรวจสอบโดย Sinwattana Crowdfunding platform

หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจตลอดทั้ง 3 วัน
• Government Dialogue: Empowering Startups and SMEs, Government and Big Organizations Cultivating Talent, Building Capacity, and Driving Innovation for Economic Prosperity
• A Deep Reflection for Thailand: Unlocking Opportunities by Acknowledging the Power of INSPIRE, INNOVATE, IMPACT, and INVEST for Startups, SMEs Growth, and Investors” Return
• A Journey from Seed to Scale, Unlocking Growth Potential and Deep Diving into Startup Strategies with Tips and Tricks.
• Innovation Unleashed, Startups & SMEs to Drive Business Transformation to Unlock Lucrative Investment Opportunities.
• Digital & Media solutions for education, health, and financial inclusion in underserved communities, possibly transform to community development initiatives to drive positive impact and how to create shared value
• The Rise of Alternative Investment Opportunities in Asia: Exploring Crowdfunding, Venture Capital, and Private Equity
• Building a Strong Foundation for Startup Success to go Global
• Driving Profits and Purpose; Impact-Oriented Accelerators and Incubators Fueling Startup Success and Sustainable Impact
• NFTs: Revolutionizing Digital Ownership and Empowering Creativity
• And many more

    และโชว์เคสธุรกิจที่เปิดระดมทุนจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 7 ด้าน ได้แก่
1) ด้านแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Finance)
2) ด้านการเกษตรและอาหาร (Agricultures and Food)
3) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment)
4) ด้านกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Green and Sustainability)
5) ด้านสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ (Health and Wellness)
6) ด้านสื่อและดิจิทัล (Digital and Media)
7) ด้านการสร้างเมืองที่น่าอยู่ (Community Development)

นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะไขรหัสความสำเร็จโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต และอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ก็ยังพบกับสนุกกับกิจกรรมที่เรามอบให้แต่ละวันได้แก่ Pitching Stage, Investment Games, Business Matching, Investors Meet Investors, Global Cruise Networking, Thai Gastronomy Showcase, Happy Spirit Time พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังมากมาย

สำหรับ Workshop ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ เราออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับ Startups & SMEs ในทุกระดับซึ่งจะเจาะลึกหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ:-
• Business Branding โดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ที่ปรึกษา GIXF 2023, Global Chair, Brand Creation & Marketing Wing แห่ง G100 ผู้อํานวยการประจําประเทศไทย แห่ง Sustainable Brands Thailand, ผู้ก่อตั้ง พอแล้วดี (PorLaewDee)
• Basics of Marketing and Brand Strategy for Social Impact Entrepreneurs, โดย Prof. Dr. Tijs Timmerman, Utrecht University of Applied Sciences & Founding Partner at The Brand Faculty
• Capital Structure & Valuation โดย คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
• Impactful Investment Choice โดย Mr. Jones Liew, CEO and Founder of Global Wealth & Joy
• Franchise Strategy โดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (เซ็ธ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด
• Unleashing your rebel talent: how to become a successful innovator, โดย Ms. Simone Van Neerven, Founder of reBELLA, Channel Consultant from the Netherlands
• และอื่นๆอีกมากมาย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop จะได้รับประสบการณ์ที่สร้างความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในธุรกิจ ทั้งจากเรื่องนวัตกรรมไปจนถึงการตลาด การสร้างแบรนด์ และการระดมทุน รวมถึงข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้คุณแตกต่างในตลาด และเรียนรู้วิธีระดมทุนอย่างสำเร็จเพื่อสนับสนุนการเติบโต

Global Investor Exchange Forum จะจัดขึ้นใน 28-30 พ.ย. นี้ ณ ศูนย์ฯสิริกิติ์ และ 1-2 ธ.ค. นี้ ที่ ภูเก็ต ลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานที่เว็บไซต์ gixf.sinwattana.com
ธุรกิจใดที่สนใจร่วมเข้าโครงการระดมทุนหรือสปอนเซอร์งาน สามารถติดต่อมาที่อีเมล gixf@sinwattana.com หรือโทร 083-728-5585 (คุณฟาง)