MACO เผยปี'63 กระทบหนักจากโควิด-19 ทำรายได้หดตัว - Forbes Thailand

MACO เผยปี'63 กระทบหนักจากโควิด-19 ทำรายได้หดตัว

FORBES THAILAND / ADMIN
25 May 2021 | 01:26 PM
READ 997

MACO รายงานผลประกอบบการปี 2563/64 มีรายได้รวม 2,064 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาลดลงร้อยละ 52.6 YoY และรายได้จากงานให้บริการด้านระบบครบวงจรลดลงร้อยละ 5.0 YoY สืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO หนึ่งในผู้นำสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มีความหลากหลายทั้งสื่อโฆษณาภาพนิ่งและสื่อดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจไปจนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิกฤตดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการบังคับใช้มาตรการล็อคดาวน์ต่างๆ ที่ทำให้ความต้องการใช้จ่ายงบโฆษณาลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจต้องชะลอตัว แต่การขยายเครือข่ายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านไปยังประเทศเวียดนามยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโต สังเกตได้จากเศรษฐกิจประเทศเวียดนามในปี 2563 ที่สามารถผ่าวิกฤตขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.9 [1] นับว่าเป็นความสำเร็จของประเทศเวียดนามที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงความพยายามในการกระจายวัคซีนที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2564 คาดว่าจะเข้ามาผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวของกิจกรรมทางธุรกิจ ไปจนถึงช่วยยกระดับเศรษฐกิจทั่วโลกได้ในภายหลัง
maco
พุน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO
สำหรับปี 2563/64 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการให้บริการคิดเป็น 2,064 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลกระทบวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กล่าวข้างต้น สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของรายได้ทั้งหมดหรือ 648 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.6 YoY โดยสื่อโฆษณาในประเทศ มีรายได้ 491 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49.0 YoY และสื่อโฆษณาในต่างประเทศ มีรายได้ 157 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.0 YoY ด้านธุรกิจการให้บริการงานระบบครบวงจร คิดเป็นร้อยละ 68.6 ของรายได้ทั้งหมด หรือ 1,416 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 YoY ปัจจุบันแม้หลายประเทศได้เริ่มมีการกระจายวัคซีนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์การดำเนินธุรกิจปี 2564/65 ว่าจะเป็นอีกปีที่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ยืดเยื้ออย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด โดยปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการเปิดประเทศที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของโควิด-19ในปี 2564/65 คาดว่าจะทุเลาความรุนแรงลงหากเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีการบังคับใช้มาตรการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นในการจัดการต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบริหารสภาพคล่องทางการเงินดังเช่นในปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ รวมถึงรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอ โดยบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับแผนกลยุทธ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อสถานการณ์ตลาดโลกฟื้นตัว MACO จะยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังตลาดต่างประเทศ และก้าวสู่การเป็นผู้นำสื่อโฆษณานอกบ้านในภูมิภาคอาเซียนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม: TPIPP ทำรายได้ 2.65 พันล้าน กำไรพุ่ง 1.06 พันล้านไตรมาสแรกปีนี้
ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine