โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดตัวครั้งแรกในไทย - Forbes Thailand

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดตัวครั้งแรกในไทย

ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มศัลยแพทย์กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ผนึกกำลังวางแผนรักษาแบบองค์รวมเปิดตัว โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข คาดการณ์รายได้ปีแรก 100 ล้านบาทและคุ้มทุนใน 2 ปีหลังเปิดให้บริการ

นพ.ธนพล หวังธีระประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด (kdms hospital) เปิดเผยว่า เทรนด์ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health and wellness) เป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และโรงพยาบาลเฉพาะทางก็เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะคนไข้ต้องการทางเลือกในการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในราคาไม่แพงจนเกินไป
ข้อมูลสำคัญ:
  • kdms hospital ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนในอาคารและเครื่องมือแพทย์ 320 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน 30 ล้านบาท
  • ตั้งเป้าหมายปีแรกราย 100 ล้านบาท คาดใช้เวลา 2 ปีในการคุ้มทุนหลังการให้บริการ
  • Mission 2 สิ่ง 1 คือสร้างผลการรักษาที่ดีกว่าได้อย่างไร และ 2 คือสร้างประสบการณ์ในการให้บริการที่ดีกว่าได้อย่างไร

ขณะเดียวกันแนวโน้มผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อของคนไทยเพิ่มมากขึ้น จากการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบและวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง รวมถึงโดยเฉพาะพนักงานบริษัทที่นั่งทำงานเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์การทำงานไม่เหมาะสม ส่งผลให้เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrom) รวมถึงอาการปวดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อและเอ็น (Tendinitis) ซึ่งการรักษาคนไข้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะต้องเป็นแบบองค์รวม ดังนั้น กลุ่มศัลยแพทย์กระดูก และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของโรงพยาบาลกระดูกและข้อ เนื่องจากในประเทศยังไม่มีโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านนี้ ด้วยความมุ่งมั่นยกระดับการรักษาด้านกระดูกและข้อ โดยจับมือกันก่อตั้ง โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข (kdms hospital) โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อแห่งแรกของประเทศ เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากการร่วมมือกันวางแผนการรักษา ตั้งแต่การวินิจฉัย การผ่าตัด กายภาพบำบัด และการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังผ่าตัด สำหรับโรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนในอาคารและเครื่องมือแพทย์ 320 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน 30 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ “Strengthen Possibilities สร้างพลังให้ทุกการเคลื่อนไหว” เพราะไม่ได้ต้องการแค่รักษาให้หาย แต่ต้องการให้คนไข้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตได้ดังใจต้องการ “กลยุทธ์ของโรงพยาบาลฯ คือการสร้างความแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปที่มีบริการรักษากระดูกและข้ออย่างชัดเจน โดยนำประสบการณ์และปัญหาในการรักษาจากทั้งผู้ป่วย แพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการบริการมาปรับให้ตอบโจทย์ในการรักษา เพื่อส่งมอบผลลัพธ์อย่างดีที่สุดให้กับผู้ป่วย มีทีมแพทย์เฉพาะทางในทุกอนุสาขาของโรคกระดูกและข้อ มีการวางแผนร่วมกันของแพทย์กระดูกและข้อ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู การออกแบบโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ของทีมแพทย์ เพื่อให้เหมาะกับคนไข้โรคกระดูกและข้อ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเสริมกับความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ที่เป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งเราจะนำความโดดเด่นเหล่านี้มาสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในทีมแพทย์ รวมถึงบริการของโรงพยาบาลต่อกลุ่ม เป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับบน โดยในปีแรกตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 100 ล้านบาท และสามารถผ่านจุดคุ้มทุนได้ในเวลาสองปีหลังการเปิดให้บริการ” นพ.ธนพล กล่าวถึงแผนธุรกิจในระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการรักษา และทำให้ระบบต่างๆ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับความต้องการของคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการ ส่วนระยะกลางได้เตรียมต่อยอดใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดต้นทุน รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการให้บริการให้มากที่สุด ขณะที่ในระยะยาวได้วางแผนพิจารณาขยายสาขาไปในพื้นที่ที่มีความต้องการให้มีความสอดคล้องไปกับการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ด้วยเป้าหมายอันดับหนึ่งในการสร้างประสบการณ์และผลการรักษาคนไข้โรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อของประเทศไทย นอกจากนั้น การรักษาโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ของโรงพยาบาลข้อดีมีสุข เป็นแบบองค์รวม มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมทั้ง การทำงานเป็นทีมในการรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจรร่วมกันออกแบบการรักษาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยแต่ละคน โดยจะมีโปรแกรมตั้งแต่การวินิจฉัย การผ่าตัด กายภาพบำบัด การดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้เช่นเดิม หรือใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

ส่งมอบบริการคุณภาพ

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลยังมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการรักษา รวมถึงการใส่ใจในรายละเอียดเรื่องพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ให้เหมาะกับคนไข้โรคกระดูกและข้อ ตั้งแต่ทางเข้าโรงพยาบาลแบบไม่มีขั้นบันได พื้นที่ตรวจ วินิจฉัย รักษาที่อยู่ในฟลอร์เดียวกันทั้งหมด ห้องตรวจรักษาร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ หรือแม้แต่ห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบมาเอื้อให้ผู้ป่วยลุกเดินหลังผ่าตัดได้เร็วที่สุด “หัวใจของการบริการคือ เราต้องสร้างความเป็นไปได้ให้กับทุกการเคลื่อนไหว หนึ่งในคำถามตั้งแต่ต้นคือ นอกจากการรักษาหาย สิ่งที่อยู่ในใจคนไข้คืออยากทำอะไร เราเชื่อว่าทุกคนมีความต้องการอื่นซ่อนอยู่นอกจากการรักษา ต้องมีสิ่งที่อยากไปต่ออีก เราจึงใส่ใจค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ Mission ของเรามีสองอย่าง หนึ่งจะสร้างผลการรักษาที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร และสองจะสร้างประสบการณ์ในการให้บริการที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร ด้วยความที่โรงพยาบาลไม่ใหญ่มากการทำงานจึงคล่องตัว และในอนาคตไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยจึงจะมาโรงพยาบาล เพราะเราสร้างโรงพยาบาลนี้เพื่อให้เป็นคำตอบสำหรับเรื่องราว หรือทุกความสงสัยที่เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น เส้นประสาท ด้วยทีมหมอที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้เป็นโรงพยาบาลที่คนไทยนึกถึงเมื่อมีปัญหากระดูกและข้อ รวมทั้งเป็นต้นแบบของการให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่ต้องแพง ไม่ต้องใหญ่ แต่ตอบโจทย์ให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด” นพ.ธนพล  กล่าวสรุป อ่านเพิ่มเติม: ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล เปิดตัว คราวน์ โทเคน “CWT” ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine