"CPL" ปลื้ม หลัง "PUMA" เลือหให้เป็นบริษํทเดียวในไทย ร่วมพัฒนาหนังย่อยสลายเองได้ - Forbes Thailand

"CPL" ปลื้ม หลัง "PUMA" เลือหให้เป็นบริษํทเดียวในไทย ร่วมพัฒนาหนังย่อยสลายเองได้

FORBES THAILAND / ADMIN
22 Jun 2023 | 04:00 PM
READ 356

    "CPL" ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมฟอกหนัง หลังได้รับเชิญจากแบรนด์ "PUMA" ให้เป็นบริษัทเดียวในไทยที่ร่วมพัฒนาหนังฟอกตบแต่งสำเร็จรูปสำหรับรองเท้าที่ย่อยสลายเองได้ พร้อมเดินหน้าวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์กระแสยั่งยืน สอดรับกับการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ขยายสู่ BGC เพื่อสร้างการเติบโต 

    ระบุแม้เผชิญกับปัจจัยไม่แน่นอนทั้งเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัว แต่รูปแบบของความต้องการของลูกค้าระดับโกลบอลมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ขณะที่บริษัทฯ มีเทคโนโลยีที่รองรับความต้องการได้ จะช่วยสร้างโอกาสในการรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่

    ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำในอุตสาหกรรมฟอกหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า CPL เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเลือกจากผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก “พูม่า” (PUMA ) ให้ร่วมพัฒนาหนังฟอกตบแต่งสำเร็จรูปสำหรับรองเท้าที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable leather) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ผู้ผลิตต้องพัฒนานวัตกรรมสำหรับผลิตวัตถุดิบเพื่อตอบสนองนโยบายความยั่งยืน

    “เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับฟังแนวทางของแบรนด์ PUMA ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยหลังจากนี้ CPL จะเน้นการวิจัยและพัฒนาหนังฟอกตบแต่งสำเร็จรูปสำหรับรองเท้าที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเรามีความมั่นใจว่า เรามีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่สามารถผลิตวัตถุดิบที่รองรับกับความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมรองเท้าระดับโลกได้ และจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CPL กล่าว

    ที่ผ่านมา CPL ให้ความสำคัญกับการเดินหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ ด้วยการเพิ่มธุรกิจ “บีซีจี” (BCG : Bio-Circular-Green Economy) รวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยี และแฟชั่น จากเดิมที่มี 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจฟอกหนังสำเร็จรูป ธุรกิจผลิตหนังฟอกตบแต่ง และธุรกิจป้องกันภัยส่วนบุคคล (เซฟตี้ โปรดักส์) เพื่อสร้างและขยายการเติบโต (Expand) และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้มีความหลากหลาย (Diversify) โดยเฉพาะธุรกิจ BCG และเทคโนโลยี จะเป็น New-Era ที่เป็นความท้าทายใหม่ของบริษัทฯ

    สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์หนัง บริษัทฯ ได้เพิ่มสินค้าในกลุ่ม Bio-TAN Leather ที่มีกระบวนการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิต เพื่อลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขยายสู่ตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เจาะลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดประเภทต่าง เช่น Solar Roof และ “ไบโอแก๊ส” (Bio Gas) เพิ่มขึ้น ตามข้อกำหนดของคู่ค้า และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของทางบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น

    ขณะที่ก่อนหน้านี้ CPL ได้ร่วมลงทุนถือหุ้นในบริษัท นาว เอนด์ออฟเวสท์ จำกัด ผ่านบริษัทย่อยในสัดส่วน 50% เพื่อพัฒนาและผลิตเครื่องย่อยเศษอาหารภายใต้แบรนด์ “นาว” (NOW) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่อิงกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีโอกาสเติบโตได้อย่างมีศักยภาพในอนาคต

    “การที่ CPL ได้รับเลือกจากโกลบอลแบรนด์ PUMA ให้ร่วมพัฒนาหนังฟอกตบแต่งสำเร็จรูปสำหรับรองเท้าที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเรา ที่ทำให้ CPL ยังรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมฟอกหนังและผลิตหนังฟอกตบแต่งสำเร็จรูปต่อไป ท่ามกลางปัจจัยที่บริษัทฯ ต้องเผชิญในปีนี้ ทั้งการส่งออกที่ชะลอตัว รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอน แต่การที่ลูกค้าโกลบอลแบรนด์หลายๆ ราย มีความต้องการสินค้าเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

    ขณะที่ CPL มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ จึงถือเป็นโอกาสดีของบริษัทฯ ที่จะยังคงรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในอนาคต” ภูวสิษฏ์กล่าว

    

    อ่านเพิ่มเติม : สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัด "Food & Hospitality Thailand 2023" หนุนการฟื้นตัวธุรกิจ "ท่องเที่ยว-โรงแรม"

    ​ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

TAGGED ON