พลัสฯ ตั้งสถาบันอบรมบุคลากรบริหารโครงการอสังหาฯ “PLUS Eduplex” หวังปี 2564 เปิดรับนักเรียนภายนอก - Forbes Thailand

พลัสฯ ตั้งสถาบันอบรมบุคลากรบริหารโครงการอสังหาฯ “PLUS Eduplex” หวังปี 2564 เปิดรับนักเรียนภายนอก

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งหลักสูตรอบรมบุคลากรภายในบริษัท ฝึกทักษะงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ผ่านสถาบัน PLUS Eduplex จับมือ “นายเลิศบัตเลอร์” และ “สมิติเวช” สร้างหลักสูตรตอบสนองโครงการไฮเอนด์และกระแสเวลเนส ชี้บุคลากรบริหารงานอาคารที่มีคุณภาพขาดแคลน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทรับบริหารจัดการโครงการจัดสรรและที่ปรึกษาซื้อ-ขาย-เช่า ในเครือ บมจ.แสนสิริ ก่อตั้งสถาบันอบรมบุคลากรภายในบริษัทภายใต้ชื่อ PLUS Eduplex สุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า สถาบันดังกล่าวเป็นการต่อยอดการฝึกอบรมภายในบริษัทที่พัฒนามาตลอด 20 ปี บริษัทได้ลงทุนราว 10 ล้านบาทต่อปีเพื่อสร้างเป็นหลักสูตรที่ชัดเจนสำหรับใช้ฝึกอบรมบุคลากรให้เชี่ยวชาญในสายงานของตน โดย Plus Eduplex แบ่งเป็น 5 คณะ และ 1 ศูนย์พัฒนา ได้แก่ คณะบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม, คณะบริหารจัดการที่พักอาศัยและความปลอดภัย, คณะบริหารการขาย, คณะบริหารจัดการบริการและเวลเนสนานาชาติ, คณะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชิงกลยุทธ์และบริหารจัดการผู้นำรุ่นใหม่ วิธีการเรียนการสอน พลัสฯ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในหลักสูตรด้วย โดยให้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องจัดทำวิดีโอคลิปเป็นสื่อการสอน เช่น วิธีการยาแนวกระเบื้อง (งานช่างบำรุงอาคาร) และใช้คลิปนี้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ หรือเทคโนโลยีแชทบ็อทเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ที่ยังไม่ทราบขั้นตอนการทำงาน สามารถสอบถามปัญหาในแชทบ็อทเพื่อให้ได้คำตอบวิธีการตอบสนองลูกค้าที่ถูกต้อง พร้อมกับได้เรียนรู้งานไปในตัว นอกจากนี้ จะมีการทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ให้ผู้บริหารมืออาชีพเป็นโค้ชดูแลโครงการ สุวรรณีกล่าวว่า ปัจจุบัน พลัสฯ มีพนักงานทั้งหมดกว่า 2,000 คน บริหารงานโครงการ 218 แห่ง ซึ่งปี 2562 คาดว่าสถาบัน PLUS Eduplex จะสามารถจัดอบรมพนักงานได้ 200 คน พนักงานที่เข้าร่วมงานกับพลัสฯ จะต้องผ่านหลักสูตรพื้นฐานตามข้อบังคับของสายงานนั้นๆ เช่น วิศวกรจะต้องผ่านพื้นฐานทั้งหมด 15 หลักสูตร และแต่ละสายงานต้องผ่านการอบรมประมาณ 3-6 เดือน
สุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ส่วนการเป็นพันธมิตรกับ นายเลิศบัตเลอร์ และ โรงพยาบาลสมิติเวช นั้น จะเป็นการสร้างหลักสูตรในคณะบริหารจัดการบริการและเวลเนสนานาชาติ ตอบรับกับโครงการเวลเนสที่จะเป็นเทรนด์อนาคต รวมถึงโครงการระดับไฮเอนด์ที่กำลังเติบโตสูงและลูกค้ามักจะต้องการบัตเลอร์ส่วนตัวไว้คอยบริการ สำหรับเป้าหมายอนาคต สุวรรณีมองว่าปี 2562 PLUS Eduplex จะสามารถเปิดหลักสูตรได้ครบทั้งหมด และพนักงาน 95% ของบริษัทจะผ่านการอบรมภายในปี 2563 ก่อนที่ปี 2564 บริษัทพิจารณาจะเปิดหลักสูตรเหล่านี้ให้คนภายนอกได้เข้าเรียนด้วย ทั้งนี้ ยังไม่มีรายละเอียดที่เปิดเผยได้ “ปี 2557-2560 อสังหาฯ มีการเติบโตสูง โดยเฉพาะโครงการระดับบนตารางเมตรละ 2 แสนบาทขึ้นไปเติบโตถึง 50% แต่ตลาดแรงงานภาคบริการเติบโตเพียง 5% ต่อปี ในจำนวนนี้แรงงานภาคธุรกิจบริหารจัดการอสังหาฯ มีสัดส่วนเพียง 0.5% เท่านั้น” สุวรรณีกล่าว “โดยเฉพาะงานบริหารอาคาร บุคลากรที่มีคุณภาพมีจำนวนค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะคนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จักสายอาชีพนี้” สุวรรณีเปิดเผยว่าอัตราการลาออกของพนักงาน (turnover rate) ในสายงานบริการบริหารจัดการอสังหาฯ นั้นอยู่ที่ราว 15% ซึ่งพลัสฯ มีอัตราที่ใกล้เคียงตลาด ทั้งนี้ Willis Towers Watson บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล มีการรายงานเมื่อปี 2560 ว่า ประเทศไทยมีอัตราการลาออกของพนักงานเฉลี่ย 12% ทุกอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่างานบริการบริหารจัดการอสังหาฯ นั้นมีอัตราการลาออกที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ผนวกกับภาวะขาดแคลนแรงงานคุณภาพ ทำให้งานบริหารโครงการมีความท้าทายด้านบุคลากรสูง  

Forbes Facts

  • ปัจจุบัน 218 โครงการที่พลัสฯ บริหารอยู่แบ่งเป็นโครงการของแสนสิริ 80% และโครงการอื่นๆ 20% หรือหากแบ่งตามระดับราคา จะเป็นโครงการระดับไฮเอนด์ 20% โครงการระดับกลาง 60% และโครงการระดับกลางล่าง 20%
  • ปี 2562 พลัสฯ คาดว่าจะมีงานบริหารโครงการเข้ามาในพอร์ตเพิ่มอีก 10-20 แห่ง