เมื่อคน “มิลเลนเนียล” กำหนดทิศทางอสังหาฯ ยุคใหม่ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Property >
  • เมื่อคน “มิลเลนเนียล” กำหนดทิศทางอสังหาฯ ยุคใหม่

เมื่อคน “มิลเลนเนียล” กำหนดทิศทางอสังหาฯ ยุคใหม่

สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์

ภาพจำเกี่ยวกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า “มิลเลนเนียล” ว่าเป็นผู้รักอิสระ เปลี่ยนงานใหม่เพื่อแสวงหาโอกาสอันท้าทาย และไม่ชอบมีข้อผูกมัดทางการเงิน ดูท่าจะไม่เป็นความจริงเสมอไป

เมื่อ แผนกวิจัย CBRE บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เผยรายงานฉบับพิเศษ มิลเลนเนียลในเอเชียแปซิฟิก: กำหนดอนาคตตลาดอสังหาริมทรัพย์ (Asia Pacific Millennials: Shaping the Future of Real Estate) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเอเชียแปซิฟิกที่มีอายุ 22-29 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มมิลเลนเนียล พบว่า

เกือบ 2 ใน 3 ยังอาศัยอยู่กับครอบครัว สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมและสถานะทางการเงิน แต่ก็ยังไม่ทิ้งความตั้งใจที่จะเก็บออมเพื่อซื้อที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ซึ่ง 65% มีแผนจะซื้ออสังหาฯ ในอนาคต ขณะที่ 63% ยังต้องเช่าที่พักอาศัย เพราะไม่มีเงินทุนเพียงพอจะซื้ออสังหาฯ โดยปัจจัยในการซื้ออสังหาฯ อยู่ที่คุณภาพ ขนาด และทำเล ที่ตรงกับมาตรฐานการใช้ชีวิต

ส่วนการทำงานนั้น แม้เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ จะเป็นปัจจัยหลักในการเลือกบริษัท แต่มิลเลนเนียลก็พิจารณาปัจจัยอื่นด้วยเช่นกัน 70% ระบุว่า นายจ้างควรพิจารณาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มากขึ้น เพราะเป็นเหมือนสังคมที่สามารถพักผ่อน พบปะผู้คน และทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ กว่า 60% ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้

นอกจากนี้ 2 ใน 3 ยังคาดหวังจะทำงานในบริษัทเดิมหรือเปลี่ยนงานเพียงไม่กี่บริษัท ซึ่งสิ่งที่จะดึงดูดให้มิลเลนเนียลทำงานกับบริษัทได้ คือ แรงบันดาลใจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า และ 71% ยอมทิ้งสวัสดิการอื่นๆ เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น

ด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว มิลเลนเนียลมีแนวโน้มจะใช้เวลาและเงินไปกับกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ความบันเทิง และการรับประทานอาหารมากกว่าคนรุ่นก่อน

มิลเลนเนียลช็อปปิ้งออนไลน์เฉลี่ย 4.7 วันต่อเดือน แต่ร้านค้าโดยเฉพาะศูนย์การค้ากลับเป็นสถานที่มอบประสบการณ์ได้ตามที่ต้องการ มิลเลนเนียลไปศูนย์การค้าเฉลี่ย 3 วันต่อเดือน และไปเพื่อประกอบกิจกรรมหลากหลาย ทั้งซื้อสินค้า รับประทานอาหาร ติดต่อธนาคาร ชมนิทรรศการ แต่สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความตั้งใจที่จะเก็บออมเงินเพื่อซื้ออสังหาฯ อาจเป็นตัวยับยั้งการใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนของมิลเลนเนียล

กลุ่มมิลเลนเนียลในเอเชียแปซิฟิกถือเป็นตัวแปรสำคัญของทุกภาคธุรกิจ  ปัจจัยสำคัญด้านการอยู่อาศัย การทำงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว รวมถึงลักษณะนิสัยของพวกเขา จะเป็นตัวกำหนดด้านเศรษฐกิจ  เปลี่ยนมุมมองด้านการออกแบบและการใช้งานพื้นที่ทำงาน  และก่อให้เกิดทัศนคติใหม่ต่อการบริโภคและประสบการณ์ในอนาคตอันใกล้  Steve Swerdlow ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CBRE ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บอก

BACK TO TOP