พฤกษาทดลองโมเดลคลินิกสุขภาพ “บ้านหมอวิมุต" รับคนไข้ส่งต่อสู่โรงพยาบาล - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Marketing
  • News
  • Property >
  • พฤกษาทดลองโมเดลคลินิกสุขภาพ “บ้านหมอวิมุต” รับคนไข้ส่งต่อสู่โรงพยาบาล

พฤกษาทดลองโมเดลคลินิกสุขภาพ “บ้านหมอวิมุต” รับคนไข้ส่งต่อสู่โรงพยาบาล

Recurring Income ของพฤกษาในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ หลังจากตอกเข็มโรงพยาบาลวิมุตย่านอารีย์ ต่อยอดขยายฐานรุกแหล่งชุมชนด้วยคลินิกสุขภาพบ้านหมอวิมุตนำร่องรังสิตคลอง 3 เล็งเปิดเพิ่มอีก 1 สาขาช่วงปลายปีนี้

สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแผนงานธุรกิจการแพทย์ของบริษัทว่ามีความคืบหน้าด้วยดี โดยงานก่อสร้าง โรงพยาบาลวิมุต ย่านอารีย์ ก่อสร้างชั้นใต้ดินจนถึงชั้น B3 เรียบร้อยแล้ว ( สิ้นเดือนมกราคม 2562) และจะเริ่มก่อสร้างตัวอาคาร 18 ชั้นเหนือพื้นดินในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นไปตามกำหนดการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2563

ดังนั้น ปีนี้จะมีการลงทุนก่อสร้างเพิ่มอีก 1,450 ล้านบาท ส่วนปี 2563 วางงบลงทุน 1,800 ล้านบาท เนื่องจากจะมีการตกแต่งภายในอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เตรียมเปิดบริการด้วย โดยแหล่งทุนจะมาจากเงินทุนบริษัทและเงินกู้สถาบันการเงิน

ภาพเบื้องต้น โรงพยาบาลวิมุต อาคาร 18 ชั้น ก่อสร้างบนที่ดิน 7 ไร่ ติดสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน มูลค่าการลงทุนรวมทั้งโครงการ 4,900 ล้านบาท โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง

ด้านแผนการบริหาร เมื่อเดือนธันวาคม 2561 พฤกษาได้นำร่องเปิดตัวบ้านหมอวิมุต ซึ่งเป็นคลินิกสุขภาพ รองรับคนไข้ได้วันละ 35-40 ราย ในพื้นที่รังสิต คลอง 3 เพื่อให้เข้าถึงคนไข้ในชุมชนได้ดีขึ้น

เรามีโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งเดียว แต่เราต้องการให้หมออยู่ใกล้บ้าน เราจึงใช้คอนเซปท์โครงสร้างธุรกิจแบบดาวเทียม กระจายคลินิกบ้านหมอวิมุตไปอยู่ในชุมชนสุพัตรากล่าว

โดยบ้านหมอวิมุตเป็นคลินิกสำหรับรับผู้ป่วยนอกเท่านั้น บริการตรวจโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพ ทำกายภาพบำบัด รักษาต่อเนื่องสำหรับโรคเบาหวาน ฝึกพัฒนาการเด็ก เวชศาสตร์ครอบครัว และจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน หากมีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อการรักษาก็จะสามารถส่งต่อให้กับ รพ.วิมุต ได้

สุพัตรากล่าวว่า โมเดลบ้านหมอวิมุตหลังจากเปิดตัวในรังสิต คลอง 3 ได้รับการตอบรับดี ดังนั้นปลายปีนี้จะขยายคลินิกนำร่องอีก 1 สาขา ลักษณะเป็นการเช่าที่ดินพัฒนาโครงการ มูลค่าการลงทุนราว 5-6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 4-5 แสนบาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว โมเดลนี้ยังมองการขยายตัวเฉพาะในกรุงเทพฯปริมณฑลก่อน ยังไม่มีแผนในการขยายสู่ต่างจังหวัด

BACK TO TOP