KISS ร่วมพัฒนาสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 - Forbes Thailand

KISS ร่วมพัฒนาสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19

บมจ. โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ KISS ร่วมสนับสนุน 5 ภาคีเครือข่ายผ่าน บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การเภสัชกรรม ผลักดันงานวิจัยจากทีมแพทย์ไทยสู้โควิด-19 พัฒนานวัตกรรมโลก “สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19” พร้อมขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

วรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS กล่าวว่า บริษัทขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม “สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างแท้จริง ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Monoclonal Human Antibody Cocktail จากการวิจัยภูมิคุ้มกันในมนุษย์เพื่อต่อต้านและยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทีมแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านบริษัทย่อยของ KISS คือ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สรวส.) ในการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พ่นจมูกสำหรับป้องกัน หรือ ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ SARS-CoV-2 สำหรับนวัตกรรมดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้ KISS ก้าวสู่ตลาดสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลกที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในระบบสุขภาพของประเทศ โดยขณะนี้ ไฮไบโอไซ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ KISS ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ 5 ภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทยสู่สากล ขณะเดียวกันบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนต่อ อย. โดยคาดการณ์ระยะเวลาเริ่มจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ ด้วยความพร้อมด้านประสบการณ์ความเชี่ยวชาญการทำตลาดและการกระจายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังมีเป้าหมายที่มุ่งขยายผลสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต เพื่อรุกตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ด้วยความมั่นใจใน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พ่นจมูกเพื่อป้องกันหรือยังยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีส่วนในการเสริมสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้อย่างเข้มแข็ง และช่วยยกระดับให้นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคนไทยได้รับการพัฒนาจนสามารถใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้านนาวาโทแพทย์หญิง ภาพร ประสิทธิ์ดำรง กรรมการ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายและนำเข้าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทย่อยใน บมจ. โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนาม MOU ผนึกกำลังพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูก ป้องกันโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัคร กับ 5 ภาคีจากภาครัฐและเอกชน “บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด มีความตั้งใจที่จะผลักดันนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกที่มีแอนติบอดีจากมนุษย์ที่จำเพาะต่อเชื้อโควิด-19 ที่คิดค้นโดยแพทย์ไทย ซึ่งตอบโจทย์เรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันที่โพรงจมูกซึ่งเป็นด่านหน้าที่จะดักจับเชื้อโควิดไม่ให้เข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยมุ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมนี้จนเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของคนไทย เพื่อคนไทย โดยจะเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายในไตรมาสแรก และ ขยายผลในการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงคนไทยภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในระบบสุขภาพของประเทศ นอกจากนั้นบริษัทยังมีแผนในการขยายผลสู่ตลาดในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นวัตกรรมไทยสู่เวทีโลกอีกด้วย” พญ.ภาพร กล่าว อ่านเพิ่มเติม: “คิวมินซี” จับเทรนด์ Natural Functional Drink เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine