EDITOR'S NOTE: Hostility VS Hospitality - Forbes Thailand

EDITOR'S NOTE: Hostility VS Hospitality

Hospitality - การให้การต้อนรับด้วยความยินดี ความมีมิตรไมตรีจิต, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Hostility - ความเป็นปรปักษ์, การมีเจตนาร้าย, การเป็นศัตรู, การไม่เป็นมิตร

 

Forbes Thailand ฉบับเข้าสู่ปีที่ 2 นำความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หรือ hospitality industry มาเป็นเรื่องเด่นประจำเล่ม เราคุยกับ CEO และเจ้าของโรงแรมไทย 4 เครือ Minor, Dusit, Centara และ Onyx ที่พัฒนาตัวเองจนเติบใหญ่ หาญกล้ารับจ้างเข้าบริหารโรงแรมอื่น หรือเข้าซื้อกิจการโรงแรมในต่างประเทศมาบริหารเอง แล้วประกาศตัวว่า มาจากไทย ในภาวะที่ประเทศเผชิญกับความผันผวนทางการเมือง ผู้คนในประเทศแบ่งฝักฝ่าย เป็นปรปักษ์กัน ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า hostility จนต้องแก้ปัญหาด้วยการรัฐประหาร

 

การเข้ายึดอำนาจเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาจช่วยแก้  “ความเป็นปรปักษ์” ระหว่างคนที่มีความเห็นทางการเมืองต่างขั้วภายในประเทศได้ระดับหนึ่ง แต่ “ความไม่เป็นมิตร” จากนานาชาติ ยังมีอยู่ ทั้งในรูปการระงับเงินช่วยเหลือ ความร่วมมือทางเทคนิค แต่สิ่งที่กระทบผู้คนในวงกว้างคือ การออกคำเตือนแก่พลเมืองของตัวเองเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทย (ยังมีผลอยู่ ขณะปิดต้นฉบับในช่วงกลางเดือนมิถุนายน) คำเตือนจากรัฐบาล 18 ประเทศ นำโดยสหรัฐอเมริกา ที่ให้พลเมืองของตัวเองเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปประเทศไทย ขณะที่อีก 44 ประเทศ เตือนให้ประชาชนที่มาเที่ยวประเทศไทยระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงจุดชุมนุมประท้วง คำเตือนเช่นนี้ ย่อมมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวที่จ้างงานหลายล้านคน

 

ความผันผวนทางการเมืองในประเทศในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา บวกกับการแข่งขันที่ดุเดือดของราคาโรงแรมในไทย ทำให้เครือโรงแรมไทยต่างมองหาโอกาสในต่างประเทศ เพื่อกระจายการลงทุน และเกาะกระแสการเติบโตของภูมิภาคอื่น ในฉบับนี้ เราเลือก 4 เชนใหญ่ ที่เป็นทั้งผู้บุกเบิก และผู้ตามที่ตะลุยขยายกิจการจนเติบใหญ่ มาคุยถึงแผนขยายธุรกิจ พร้อมทั้งคุยกับ Marriott  เชนโรงแรมระดับโลก และ Mandarin Orientalโรงแรมหรู เก่าแก่ ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาเกือบ 140 ปี และ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงมุมมองต่อทิศทางของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ

 

นอกจากนี้ เรายังเลือกนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และโรงแรม บางคนเป็นคนรุ่นแรกที่สร้างตัวเองขึ้นมา บางคนเป็นคนรุ่นที่ 2 ที่มารับไม้ต่อ ขยายอาณาจักรของคนรุ่นพ่อแม่  ผมเชื่อว่า เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นกำลังใจ และแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านของเราครับ

 

 

นพพร วงศ์อนันต์

Editor-in-Chief

FORBES THAILAND

JULY 2014

TAGGED ON