รายการย้อนหลัง AEC มีทางรวย ประจำเดือนมีนาคม 2559 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • รายการย้อนหลัง AEC มีทางรวย ประจำเดือนมีนาคม 2559

รายการย้อนหลัง AEC มีทางรวย ประจำเดือนมีนาคม 2559

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
26 Nov 2016 | 1:55 pm 1953

AEC มีทางรวย ดูแล้วจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมอาเซียน เจาะลึกตลาดข้าวเวียดนามจัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง-ต่ำ มีศักยภาพ มีกำลังซื้อ สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อชาวเวียดนาม ในขณะเศรษฐกิจเวียดนามกำลังเติบโตต่อเนื่อง รัฐบาลเวียดนามผลักดันให้ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ ได้กำหนดนโยบายด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ข้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลก รัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายร่วมมือด้านข้าวกับประเทศเพื่อนบ้านในหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญยังได้มีแผนพัฒนาการเกษตรชนบทเพื่อวางทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศในอีก 10 ปี ซึ่งนโยบายที่รัฐบาลเวียดนามจะนำมากำหนดใช้ ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อช่วยเสริมสร้างการผลิตสินค้าและระบบกลไกตลาดในอนาคตได้

รายการ AEC มีทางรวย ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2559

รายการ AEC มีทางรวย ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

รายการ AEC มีทางรวย ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2559

รายการ AEC มีทางรวย ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2559

 

BACK TO TOP