ผู้ประกอบการหญิงมองเศรษฐกิจสดใสกว่า - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ผู้ประกอบการหญิงมองเศรษฐกิจสดใสกว่า

ผู้ประกอบการหญิงมองเศรษฐกิจสดใสกว่า

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
01 Dec 2014 | 5:31 pm 1610
ผลการสำรวจจากสหรัฐฯ โดย Spark Business Barometer Survey ของ Capital One พบว่าผู้ประกอบการเพศหญิงมองสภาพเศรษฐกิจในแง่ดี มากกว่าผู้ประกอบการเพศชาย
 
 
จากผลสำรวจที่เผยแพร่ล่าสุดระบุว่า เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงถึง 63% คิดว่าสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในขั้นดีหรือดีเยี่ยม สูงกว่าเจ้าของกิจการเพศชายที่คิดแบบเดียวกันถึง 11% ทีเดียว
 
ในขณะเดียวกัน บรรดาผู้ชายที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะมองสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไปในทางลบ โดยมี 46% ที่ยอมรับอยู่ในสภาพทรงตัวหรือย่ำแย่ หากเทียบกับฝ่ายหญิงที่เชื่อแบบเดียวกันมี 35%
 
แน่นอนว่ามีเจ้าของธุรกิจทั้งที่เป็นชายและหญิงจำนวนมาก เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น การสำรวจซึ่งครอบคลุมไตรมาสปัจจุบัน พบว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก 57% พิจารณาโดยภาพรวมทั้งหมดแล้ว เห็นว่าเศรษฐกิจดีหรือดีเยี่ยม ภาพสะท้อนที่แสดงความหวังอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ตอบแบบสำรวจ 46% ระบุว่า เตรียมแผนจะขึ้นค่าจ้างในปี 2015 
 
“เราเห็นสิ่งหนึ่งชัด ก็คือความรู้สึกเชิงบวกที่ดำเนินต่อเนื่อง ไม่ว่าทิศทางเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร” Keri Gohman หัวหน้าฝ่ายการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Capital One กล่าวอีกว่า “ทั้งหญิงและชายกำลังประเมินว่าในวันนี้ธุรกิจกำลังฟื้นตัว”
 
อย่างไรก็ตาม การจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีขึ้น ก็ยากที่จะละเลยประเด็นช่องว่างทางเพศสถานะ ที่มีผลต่อการรับรู้สภาวะขึ้นลงของเศรษฐกิจ การสำรวจครั้งนี้มิได้เจาะลึกเพื่ออธิบายถึงความแตกต่างดังกล่าว ได้แต่หวังว่าทางองค์กรผู้ดำเนินการจะพิจารณาศึกษาอย่างลงลึกต่อไปในวันข้างหน้า
 
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่อาจมีส่วนเกื้อหนุนนั่นคือ ผู้หญิงจะมีทัศนคติในทางบวกสูงมาก ต่อสถานภาพความเป็นผู้ประกอบการโดยภาพรวมเวลานี้ 
 
“มากกว่าหนึ่งในสามของเจ้าของธุรกิจเป็นผู้หญิง และเรากำลังเห็นอัตราการเติบโตในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น” Gohman กล่าว
 
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า เจ้าของกิจการชาย 21% รู้สึกว่าองค์กรของตัวเองย่ำแย่ทางการเงินยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่เจ้าของกิจการหญิงคิดแบบเดียวกัน 12%
 
“ผู้หญิงกล่าวว่าสถานะทางการเงินของธุรกิจเธอ ดีกว่าช่วงปีก่อน” Gohman ย้ำว่า “มีผู้หญิงประมาณ 40% ยอมรับว่าดีขึ้นกว่าปีกลาย เทียบกับเพศชายที่รู้สึกแบบเดียวกัน 32%”
 
และเจ้าของกิจการหญิง 57% คาดหวังว่าจะเห็นตัวเลขผลประกอบการทีดีขึ้นในหกเดือน เทียบกับผลสำรวจในประเด็นโดยรวมที่ 48%
 
Gohman อภิปรายว่า การมองโลกในแง่ดีอย่างสูงของเพศหญิง อาจสะท้อนให้เห็นลักษณะที่แตกต่างทางบริหารจัดการเงิน แม้ว่ายังจะหาความสัมพันธ์ได้ไม่ชัดเจนนัก โดยงานศึกษาทั่วไปจะชี้ว่า ผู้ประกอบการชายมักจะลงทุนทางธุรกิจในเชิงมุทะลุดุดัน ขณะที่ผู้หญิงมักจะถือเงินสดไว้กับตัวมากกว่า     
                               
Capital One กำลังเริ่มศึกษาความแตกต่างระหว่างธุรกิจขนาดเล็กที่มีเพศหญิงหรือชายเป็นเจ้าของ ก่อนทำสำรวจหนนี้ไม่กี่เดือน กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยของ Small Business Barometer นั้น เป็นกิจการค่อนข้างเล็ก โดยคัดเลือกมาเพียง 400 แห่ง ที่มีรายได้ 10 ล้านเหรียญหรือน้อยกว่า

เรียบเรียงจาก The Optimism Gap Between Male And Female Entrepreneurs โดย Elaine Pofeldt

 
 
BACK TO TOP