ผู้นำนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ - Forbes Thailand

ผู้นำนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

FORBES THAILAND / ADMIN
19 Aug 2015 | 12:45 PM
READ 2503
เรียบเรียง: นวตา สันติวัฒนา

 

จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (UN) ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนสูงถึง 9 พันล้านคนในปี 2050 โดยจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะมีประมาณ 6 พันล้านคน ซึ่งหมายถึงจำนวนประชากรในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5 พันล้านคนในช่วงเวลา 35 ปีนับจากนี้


คุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมในเรื่องนี้ เพราะแม้แต่ผมเองก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าจำนวนประชากรโลกจะเติบโตรวดเร็วอย่าง ที่ UN คาดการณ์จริงหรือ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น 1.5 พันล้านคนหรือ 2.5 พันล้านคนไม่ใช่ประเด็น เพราะการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ย่อมนำมาซึ่งปัญหา สารพัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ อาหาร พลังงาน การคมนาคมขนส่ง การบริการสาธารณสุข ความปลอดภัย อาชญากรรม และคุณภาพชีวิต


นั่นเป็น เหตุผลที่ทำให้เราชื่นชอบระบบทุนนิยม ซึ่งมีข้อดีในเรื่องโอกาสที่มากมาย การแข่งขันความเป็นผู้นำนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะจะส่งผลให้มีเงินสะพัดหลาย ล้านล้านเหรียญในช่วงเวลาหลายสิบปีนับจากนี้ แล้วประเทศใดหรือบริษัทไหนที่จะเป็นผู้ชนะในเกมส์นี้