ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ยกระดับการแพทย์ไทยหนุนวิจัยกัญชา - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ยกระดับการแพทย์ไทยหนุนวิจัยกัญชา

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ยกระดับการแพทย์ไทยหนุนวิจัยกัญชา

Forbes Thailand / Admin
22 Jul 2020 | 4:00 pm 1246

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ลงนาม MOU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนวิจัยกัญชาใช้ในทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาคนไข้ บรรเทาอาการเจ็บป่วย ร่วมยกระดับวงการแพทย์ไทย

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เผยว่า  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ โดยการนำนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากงานวิจัยมาใช้ในการดูแลรักษาคนไข้และพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยล่าสุด THG ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) ในการสนับสนุนงานวิจัยกัญชาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์เช่นเดียวกับที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต สกัดและใช้พืชกัญชาและกัญชงที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ และบำบัดโรค ภายใต้การควบคุมและดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมกับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย รวมถึงผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

“เราพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และร่วมพัฒนาวงการแพทย์ไทยมีความก้าวหน้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาสายพันธุ์กัญชา สกัดสารจากกัญชา และศึกษาปริมาณการใช้สารสกัดจากกัญชาในระดับที่เหมาะสมต่อการรักษาโรคแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาคนไข้ต่อไป” นายแพทย์บุญกล่าว

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG

ด้าน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของ มศว จะร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการคิดค้น การผลิต พัฒนาสายพันธุ์จากพืชกัญชาและกัญชงที่จะเป็นวัตถุดิบให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล การทดลองทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงดำเนินการวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ การวัดผลการรักษาคนไข้แต่ละกลุ่มโรคและอาการเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

สำหรับการศึกษาวิจัยพืชกัญชาและกัญชงครั้งนี้ คาดหวังจะนำไปสู่การใช้เป็นสูตรตำรับยาและบำบัดรักษาโรคเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ ส่งเสริมความมั่นคงด้านเวชภัณฑ์ยา และนำมาใช้เสริมประสิทธิภาพกับการรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาอาการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกัญชามีทั้งคุณประโยชน์และสามารถให้โทษต่อร่างกายได้ จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อนำไปใช้อย่างถูกต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“การนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ยังจำเป็นต้องทำการวิจัยเพิ่มเติม โดยอาจจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาแบบครบวงจร การศึกษาพัฒนากระบวนการสกัดสารจากกัญชาและกัญชงที่ได้คุณภาพมาตรฐาน การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการนำสารสกัดจากกัญชาและกัญชง เช่น สาร THC (Tetrahydrocannabinol), สาร CBD (Cannabidiol) เป็นต้น มาใช้ในการรักษาโรคโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ตลอดจนการศึกษาวิจัยผลการตอบสนองต่อการรักษาในคนไข้แต่ละราย นอกจากนี้ยังต้องรอการปลดล็อกด้านข้อกฎหมายต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบันกัญชายังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น” รศ.ดร.สมชาย กล่าว

อ่านเพิ่มเติม: นพ. บุญ วนาสิน ติดปีกธนบุรี เฮลท์แคร์ Digital Medicine


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

BACK TO TOP