ทางเลือกการระดมทุนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้าน IT และนวัตกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล - Forbes Thailand

ทางเลือกการระดมทุนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้าน IT และนวัตกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

FORBES THAILAND / ADMIN
26 Aug 2015 | 01:54 PM
READ 6674
การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเปิดโอกาสให้บริษัท IT ทั้งในและต่างประเทศเข้ามารับงานของทางภาครัฐและเอกชน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าผู้ประกอบการด้าน IT ที่มีขนาดเล็กในประเทศไทยอาจไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จาก โอกาสนี้ได้

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การลงทุนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้าน IT หรือนวัตกรรมใหม่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ มักประสบปัญหาด้าน เงินทุนในระยะแรก (seed money) การนำมาขยายการลงทุน ไม่ว่าเพื่อมาต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าบริการให้สอดคล้องกับความต้อง การทางธุรกิจ การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินของกลุ่มนักธุรกิจหน้าใหม่เหล่านี้ก็ยาก เพราะนักธุรกิจรุ่นใหม่อาจไม่มีประสบการณ์การทำธุรกิจและงานวิจัยที่จะมา แปลงเป็นสินค้าอาจยังไม่ชัดเจน ทำให้สถาบันการเงินอาจไม่กล้าจะเสี่ยงปล่อยกู้

ปัญหาคือทำอย่างไรประเทศไทยจะมีผู้ประกอบการด้าน IT ที่มีนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาสินค้าบริการในเชิงธุรกิจได้เช่นเดียวกับ Facebook, Google หรือ Alibaba

ปัจจุบันการระดมทุนนอกจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน นักธุรกิจรุ่นใหม่อาจมีทางเลือกการระดมทุนอีก 2 แนวทางคือ