facebook ประเทศไทย เผยรายงานอุปสรรคที่ทำให้การขายบนโลกออนไลน์ไม่ราบรื่น - Forbes Thailand

facebook ประเทศไทย เผยรายงานอุปสรรคที่ทำให้การขายบนโลกออนไลน์ไม่ราบรื่น

facebook ประเทศไทย เผยอุปสรรคที่เกิดขึ้นบนเส้นทางการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจในประเทศไทยเสียโอกาสเป็นมูลค่าถึง 1.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เผยข้อมูลเชิงลึกจากรายงาน “Zero Friction Future” ระบุถึงอุปสรรคและบทบาทของ Facebook ที่ช่วยให้การซื้อสินค้าราบรื่นขึ้นสำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย

John Wagner Managing Director Facebook ประเทศไทย กล่าวในระหว่างการเผยผลการศึกษาว่า ในปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่จะโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ความท้าทายคือ ธุรกิจเหล่านั้นจะมีการพัฒนาวิธีปฏิบัติเชิงดิจิทัลอย่างไรตอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างไร “ผลการศึกษาได้เปิดเผยว่า ร้อยละ 55 ผู้บริโภคชาวไทยใช้เวลารอการดาวน์โหลดของเว็บไซต์ น้อยกว่า 5 วินาที ก่อนที่พวกเขาจะออกจากเว็บไซต์ ร้อยละ 80 เชื่อว่าประสบการณ์ที่ธุรกิจนำเสนอนั้นมีความสำคัญ เท่ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และร้อยละ 44 หยุดดำเนินขั้นตอนเพื่อซื้อสินค้ากับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เมื่อพวกเขาเผชิญกับประสบการณ์การสื่อสารที่ไม่มีคุณภาพ” รายงาน “Zero Friction Future” ของ Facebook ได้เปิดเผยว่า สำหรับประเทศไทยโอกาสที่เสียไปจากอุปสรรคดังกล่าวได้ถูกประเมินว่ามีมูลค่า 1.4 หมื่นล้านเหรียญฯ โดยธุรกิจไทยควรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และนำเสนอขอบเขตการสื่อสารแบบหมุนเวียนที่ใกล้ชิดกับประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นสำหรับโอกาสที่สูญเสียไป “ธุรกิจไทยควรสร้างสรรค์ประสบการณ์การติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านหลากหลายช่องทาง (omni-channel) ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ” John Wagner เผย John Wagner กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ภายในปี 2563 มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งถูกจัดการโดยไม่พึ่งพามนุษย์เป็นจำนวน ร้อยละ 85 ทั้งนี้จากข้อมูลปี 2560 จีดีพีของประเทศไทย ประมาณร้อยละ 4 มาจากผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลซึ่งสร้างสรรค์จากการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และภายหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจสู่ดิจิทัล มีการคาดการณ์ว่า จีดีพีในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2.82 แสนล้านบาท) ภายในปี 2564 ปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นต่างๆ ของ Facebook จำนวนการเข้าชมต่อเดือนรวม 2.7 พันล้านครั้ง หรือ 1.5 พันล้านครั้งต่อวัน ซึ่งจำนวนการเข้าชมต่อเดือนแบ่งเป็น Facebook มีผู้เข้าชม 2.3 พันล้านครั้ง WhatsApp มีผู้เข้าชม 1.5 พันล้านครั้ง Messenger มีผู้เข้าชม 1.3 พันล้านครั้ง และ Instagram มีผู้เข้าชม 1 พันล้านครั้ง โดยพีเจอร์อย่าง Stories เองได้รับความนิยมมากขึ้น Instagram Stories มีจำนวนผู้ใช้งาน 500 ล้านครั้งต่อวัน ในขณะที่ facebook Stories มีจำนวนผู้ใช้งาน 300 ครั้งต่อวัน สำหรับประเทศไทย facebook ยังมีส่วนสำคัญในวงการดิจทัลไทย คนไทยเข้าใช้งาน facebook ราว 52 ล้านคนต่อเดือน และ 98 เปอร์เซ็นต์เป็นการเข้าสู่แอพฯ จากโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่จำนวนการเข้าใช้งาน facebook ต่อวันมีจำนวนผู้เข้า facebook 36 ล้านครั้ง