ซีพี ออลล์ เผย ยอดขายสินค้า SME ผ่านร้านเซเว่นฯ ปี 66 กว่า 2 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้าปี 67 เพิ่มสินค้าใหม่ 10% - Forbes Thailand

ซีพี ออลล์ เผย ยอดขายสินค้า SME ผ่านร้านเซเว่นฯ ปี 66 กว่า 2 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้าปี 67 เพิ่มสินค้าใหม่ 10%

ซีพี ออลล์ เผย ปี 2566 สินค้า SME ที่ขายผ่านร้านเซเว่นฯ ยอดขายพุ่ง ช่วยกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน คิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท พร้อมประกาศปี 2567 เดินหน้าธุรกิจต่อเนื่องด้วย "กลยุทธ์ 3 ให้" ตั้งเป้าเพิ่มสินค้า SME ใหม่ 10% 

 

    ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า การดำเนินงานสนับสนุน SME ในปี 2566 ภายใต้ปณิธาน “Giving & Sharing” และ “กลยุทธ์ 3 ให้” ได้แก่ 1. ให้ช่องทางขาย ทั้งในร้านและออนไลน์ 2. ให้ความรู้ ในการพัฒนาสินค้าจนแข่งขันได้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถสร้างผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ที่มีศักยภาพได้ 197 ราย เพิ่มจากปี 2565 ที่สร้างได้ 163 ราย ส่งผลให้เซเว่น อีเลฟเว่น มีผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้ารวมอยู่ที่ 1,216 ราย มีจำนวนสินค้า SME รวมทั้งสิ้น 9,763 รายการ เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า สามารถช่วยกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนและท้องถิ่น ผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตร เพื่อส่งให้ผู้ประกอบการนำไปแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย  หรือในส่วนของชุมชน/วิสาหกิจชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่ช่วยผลิตสินค้า เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน โดยคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 20,000 ล้านบาท


    “ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่เซเว่น อีเลฟเว่น ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME พบว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME ประสบความสำเร็จคือ การได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากผู้บริโภค โดย เซเว่นฯ เป็นเพียงห้องเรียนและที่ปรึกษาในการช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ผ่าน “กลยุทธ์ 3 ให้” เท่านั้น โดยมีผู้บริโภคเป็นครูคนสำคัญที่คอยให้โจทย์ในการพัฒนาสินค้า เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการและเป็นผู้สนับสนุนอย่างแท้จริง ผ่านกิจกรรมและโครงการการให้ความรู้หลากหลายด้าน ทั้งด้านการตลาดยุคใหม่ การเขียนคอนเทนท์กระตุ้นยอดขาย ด้านมาตรฐานการผลิต ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร อาทิ โครงการ SME x Influencer, DIPROM MOVE TO MODERN TRADE สัมมนาโตไกลกับการตลาดยุคใหม่ เพราะเซเว่น อีเลฟเว่น เชื่อว่า รากฐานความรู้ คืออาวุธสำคัญ สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ท่ามกลางทุกสมรภูมิการค้า” ยุทธศักดิ์ กล่าว


    นอกจากด้านการให้ช่องทางขาย และการให้ความรู้แล้ว ในด้านการให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ประกอบการ SME ต่างก็ให้ความสนใจไม่แพ้กัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงถึง 399 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีจำนวน 291 ราย มีกิจกรรมเชื่อมโยง SME กับสถาบันการเงิน ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น รวมถึงมีกิจกรรมเชื่อมโยงSME กับซัพพลายเออร์ รวมถึงผู้ประกอบการรายอื่น ยกระดับให้เกิดสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ 

    ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2567 เซเว่น อีเลฟเว่น จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องผ่าน “กลยุทธ์ 3 ให้” ภายใต้ธีม “SME โตไกลไปด้วยกัน” พร้อมตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย โดยเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายยังคงเป็น ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME ที่ดำเนินการให้คำปรึกษา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในทุกด้านรวมถึงการจัดกิจกรรมและโครงการความร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมสานต่อโครงการเดิมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME อาทิ โครงการเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน, DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ซึ่งในปีนี้จะเป็นปีที่ 3 และโครงการ Thailand Synergy เพื่อ SME ไทย ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางขายให้กับ SME     นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนากิจกรรมและโครงการใหม่ๆ เพื่อมุ่งสนับสนุน SME แบบรอบด้าน อาทิ โครงการ “ตอกเสาเข็มเพื่อ SME” หลักสูตรพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้แบบเข้มข้นให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เป็นคู่ค้า เพื่อเสริมพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มโครงการไปแล้วเมื่อต้นปี 2567 หรือโครงการเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุนในตลาดทุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่ที่อยู่ในแผนงานอีกหลายโครงการให้ผู้ประกอบการได้ร่วมพัฒนาเสริมศักยภาพ โดยจะขยายกรอบความร่วมมือไปยังต่างจังหวัด เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรได้เข้าถึงกิจกรรมดีๆ ง่ายขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม SME ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในอนาคต


 เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : “สุกี้ตี๋น้อย” ปี 2566 กวาดกำไร 913 ล้านบาท

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine