‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ แนะภาคธุรกิจเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกหนุนธุรกิจฟื้นตัวเร็ว - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Marketing
  • News >
  • ‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ แนะภาคธุรกิจเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกหนุนธุรกิจฟื้นตัวเร็ว

‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ แนะภาคธุรกิจเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกหนุนธุรกิจฟื้นตัวเร็ว

PR News / PR NEWS
21 Apr 2020 | 6:16 pm 2371

‘เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง’ แนะภาคธุรกิจ ควรเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกในช่วงโควิด-19 สร้างการรับรู้กลยุทธ์องค์กร ฝ่ามรสุมรอดพ้นวิกฤต ปลุกความเชื่อมั่นทุกกลุ่มเป้าหมาย ผสมผสานการใช้สื่อออนไลน์เพื่อปิดการขาย รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

ไพศาล ศรีจรัสจรรยา ประธาน บริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง ผู้ให้บริการวางแผนกลยุทธ์และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุน การเงิน การสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี เปิดเผยว่า

การสื่อสารในช่วงวิกฤตมีความจำเป็นและสำคัญมากกว่าช่วงสถานการณ์ปกติ โดยภาคธุรกิจควรสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ถึงแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทในการนำพาองค์กร ให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตและทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งหลังปัจจัยลบเริ่มคลี่คลาย

โดยเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communications) และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ พร้อมนำองค์ความรู้ ผนวกกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างแพลทฟอร์มทางการสื่อสารใหม่ๆ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตต่อไป

 

ด้าน ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมกับภาวะวิกฤตที่สุด เนื่องจากสื่อสารคีย์เมสเซจ (Key Message)

รูปแบบการสื่อสารที่ภาคธุรกิจที่ควรให้ความสำคัญ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.คอนเทนต์ (Content) ต้องสร้างสรรค์ กระชับ ชัดเจน 2.รูปแบบการนำเสนอต้องเข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ การ์ตูน เป็นต้น และ 3.เลือกใช้ช่องทางสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องผสมผสานทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้มีประสิทธิภาพ

รวมถึงใช้ช่องทางสื่อสารของบริษัท (Owned Media) เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ เว็บไซต์ เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายและควบคุมเนื้อหาของการสื่อสารได้

“หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง แนวทางการทำงานและมุมมองของหลายๆ ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลง ไป เกิดธุรกิจบริการใหม่ๆ มากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจควรใช้จังหวะนี้ปรับกลยุทธ์และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะส่งผลดีทำให้แบรนด์แข็งแรงและเป็นที่จดจำอยู่เสมอแล้ว เพราะหากสถานการณ์คลี่คลายก็จะฟื้นตัวและกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว” ยงยุทธ กล่าวทิ้งท้าย


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

BACK TO TOP