เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขับเคลื่อนวงการอสังหาฯ สู่ "MAJOR Pet Family Residenc" ตอกย้ำแบรนด์ผู้บุกเบิกและผู้นำที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้ - Forbes Thailand

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขับเคลื่อนวงการอสังหาฯ สู่ "MAJOR Pet Family Residenc" ตอกย้ำแบรนด์ผู้บุกเบิกและผู้นำที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้

FORBES THAILAND / ADMIN
08 Aug 2023 | 06:00 PM
READ 393

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรี และคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ สร้างจุดเปลี่ยนครั้งใหม่ให้กับวงการอสังหาไทยต่อยอดแนวคิด Major Petscape สู่การยกระดับมาตรฐานการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ร่วมกันของคนและสัตว์เลี้ยง ผนึกพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 60 แบรนด์ ดีไซน์พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกโครงการให้เป็นมิตรต่อคนและสัตว์เลี้ยง 

    

    เน้นย้ำเรื่อง Non-Toxic และ Zero VOCs พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยง ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนคนรักสัตว์ พร้อมบัญญัติคำนิยามใหม่ “MAJOR Pet Family Residences” ครั้งแรกและแบรนด์แรกที่ให้คุณและสัตว์เลี้ยงได้ใช้ชีวิตและเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างเท่าเทียม ภายใต้พันธสัญญา “สัญญา ว่าจะดูแลกันตลอดไป” #PetFamilyResidences ย้ำภาพผู้บุกเบิกและผู้นำตัวจริงที่สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการ    เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในมิติของแบรนด์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็น LifeScape Developer ที่ไม่ใช่แค่การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่เข้าใจและครอบคลุมในทุกบริบท เพื่อสร้างคุณค่าในการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมได้เชื่อมโยงความใส่ใจทุกรายละเอียดของมาตรฐานของที่อยู่อาศัยแบบ MAJOR Craft & Quality สู่ไลฟ์สไตล์อย่าง Pet Humanization กับจุดยืนของแบรนด์ที่แตกต่างในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการ ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียมระดับคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยมุมมองที่เท่าเทียม เพราะ “สัตว์เลี้ยง คือ สมาชิกสำคัญในครอบครัวที่ไม่ควรถูกแบ่งแยก” 

    ทั้งนี้ เมเจอร์ฯ ถือเป็นผู้บุกเบิก และผู้นำที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้โดยลงมือทำอย่างจริงจังมานานกว่า 20 ปี จากจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสรรค์ Major Petscape แนวคิดที่ออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการอาศัยร่วมกันของคนและสัตว์เลี้ยง บน 4 มิติหลัก ได้แก่ Petscape Guide ข้อปฏิบัติในการอยู่อาศัยร่วมกัน Petscape Design ความมุ่งมั่นในการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง Petscape Privilege สิทธิพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงการสร้างชุมชนคนรักสัตว์ Petscape Community”

    “ข้อมูลการศึกษาวิจัยจาก Euromonitor และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงโตสวนกระแส Covid-19 โดยคาดว่าในปี 2569 ตลาดสัตว์เลี้ยงของโลกเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.2% (CARG - Compound Annual Growth Rate) โดยเฉพาะตลาดภาคพื้นเอเชีย เช่นเดียวกับมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยจะเติบโตจากปีพ.ศ. 2564 ปีละ 8.4% (CARG) มาอยู่ที่ 66,748 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2569 

    นอกจากนี้ข้อมูลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU จากกลุ่มตัวอย่าง 1,046 คน พบว่า 80.7% ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์มีสถานะโสด ขณะที่ 19.3 มีสถานะสมรสแล้ว โดย 18% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าเลี้ยงสัตว์เพื่อช่วยเหลือ และช่วยบำบัดรักษา (Pet Healing) เนื่องจากสัตว์เลี้ยงบำบัดมีประโยชน์ อาทิ เพิ่มความสุข เพราะช่วยเพิ่มระดับสาร Oxytocin ได้ 20% และทำให้สภาพจิตดี ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดความดันโลหิต รวมถึงช่วยเยียวยาจิตใจหรือร่างกาย”


    จากภาพรวมการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยง สอดคล้องกับตัวเลขสมาชิกครอบครัวเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ปัจจุบันได้มีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงในฐานะลูกบ้านในทุกโครงการรวมแล้วมากกว่า 1,000 ตัว และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนในช่วง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2566 ที่ผ่านมา พบว่ามีลูกบ้านกลุ่มคนรักสัตว์ที่ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับทางนิติบุคคลจากปี พ.ศ. 2564 อย่างมีนัยสำคัญ เฉลี่ย 27%, 38%, 52% ตามลำดับ 

    ด้วยตัวเลขสมาชิกสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นประกอบกับแบรนด์เป็นผู้ริเริ่มและผู้นำที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้ 100% ทุกโครงการ เพื่อตอกย้ำการเป็น “ผู้นำตัวจริง” เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้สร้างอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ที่ทรงคุณค่าและมีความหมายขั้นกว่าของ Pet-Friendly ด้วยการสร้าง “มาตรฐานใหม่” เพื่อพัฒนาคุณภาพ การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ร่วมกันของผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง ภายใต้พันธสัญญา MAJOR Pet Family Residences ครั้งแรกและแบรนด์แรกที่ให้คุณและสัตว์เลี้ยงได้ใช้ชีวิต และเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยร่วมกัน บนพื้นที่ที่ถูกดีไซน์เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนและสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ

    เพชรลดา กล่าวต่อไปว่า “คำจำกัดความของ MAJOR Pet Family Residences จะถูกสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมในทุกมิติตั้งแต่การวางรูปแบบการดีไซน์ Petscape Design เพื่อที่จะขยายพื้นที่ความสุขร่วมกันของคนและสัตว์เลี้ยงในแต่ละโครงการ ยกตัวอย่าง โครงการ เมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว คอนโดมิเนียม (Metris District Ladprao Condominium) ที่ได้รับการออกแบบดีไซน์เน้นเรื่อง Craft & Quality ควบคู่กับ Pet-Friendly และด้วยความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความชื่นชอบที่หลากหลาย และทลายข้อจำกัดของประเภทสัตว์เลี้ยงตามความชื่นชอบที่แตกต่างจึงดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางใหม่ๆ อาทิ Multi-Pet Playroom พื้นที่พิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงทางเลือกอย่าง กระต่าย ชินชิลล่า เม่นแคระ เป็นต้น 

    Cat Haus พื้นที่สำหรับน้องแมวโดยเฉพาะ และ Pet Park พื้นที่ออกกำลังกายขนาดใหญ่ที่ให้น้องหมาได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งกับเจ้าของ อีกทั้งยังมีการวางมาตรการเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายใต้มาตรฐาน เรื่อง Non-Toxic และ Zero VOCs ที่เป็นมิตรต่อคนและสัตว์เลี้ยง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้บ้านเย็นและยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ ทั้ง Solar Attic, Organic Care, Duraclean A+, Nanoe™ X air & odor purifier, UV Care254 Airflow เป็นต้น 

    นอกจากนี้ ยังมีการจัดเตรียมสิทธิพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยง หรือ Petscape Privilege ตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาเยี่ยมชมโครงการฯ กับ PET-kit และ Petscape Welcome Package ต้อนรับสู่การร่วมเป็นครอบครัวเมเจอร์ฯ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงได้ตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมเวิร์กช้อปสำหรับสัตว์เลี้ยง กิจกรรมคอนเสิร์ต รวมถึงงานแฟร์ หรืองานอีเว้นต์พิเศษนอกสถานที่ เป็นต้น โดยปัจจุบัน มีพาร์ทเนอร์สำหรับสัตว์เลี้ยงมากกว่า 60 แบรนด์ อาทิ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท LION Pet Care Royal Canin PETClub Bake n Bone Doquabistro Mellow Pet Shop PAWxPAW MEWRE เป็นต้น

    โดยในปี 2566 นี้ เมเจอร์ฯ ได้รวบรวมประสบการณ์และความประทับใจจากลูกบ้านกลุ่ม Pet lover ตัวจริงมาสร้างสรรค์เป็นแคมเปญสื่อสารการตลาด เพื่อถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับ MAJOR Pet Family Residences ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “สัญญา ว่าจะดูแลกันตลอดไป” #PetFamilyResidences เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์และย้ำภาพผู้นำตัวจริงที่สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการ

    สรศักดิ์ ทรงนภาวุฒิกุล Executive Creative Director วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย กล่าวถึงแนวความคิดว่า “ได้นำความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่ต้องการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่ให้คนและสัตว์เลี้ยง สามารถอยู่ร่วมกันได้มานานกว่า 20 ปี ประกอบกับ Insight ของ โอ๋ เพชรลดา ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งคนที่รักสัตว์เลี้ยง และมีมุมมองว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้มีหน้าที่มอบความสุขให้กับเจ้าของเพียงฝ่ายเดียว แต่ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงต่างควรมอบความสุขซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม นั่นจึงเป็นที่มาของ MAJOR Pet Family Residences ที่ยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นมากกว่า Pet-Friendly แต่ ปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงในฐานะสมาชิกของครอบครัว ซึ่งมุมมองนี้ได้ถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกระบอกเสียงของสัตว์เลี้ยงต่างๆ ของครอบครัวเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ตัวจริงทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยง”

    สาธิตา แพทย์เจริญ และสุกัญญา ทองอินทร์ หรือบุ๋ม และแอน พร้อมด้วยน้องโซจู (สุนัข) ตัวแทนสมาชิกลูกบ้านของครอบครัวเมเจอร์ฯ บอกเล่าว่า “ชื่นชอบบรรยากาศการอยู่อาศัยกับสัตว์เลี้ยงที่โครงการคอนโดมิเนียมของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์เป็นอย่างมาก สังคมดี เพื่อนบ้านดี เจ้าหน้าที่ทุกคนรักและต้อนรับสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นลูกบ้านคนหนึ่ง มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เพื่อสัตว์เลี้ยง และมีข้อกำหนดการอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างคนที่เลี้ยงสัตว์และไม่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียม ถ้าจะเลือกคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์คือคำตอบ”

    MAJOR Pet Family Residences จะเป็นมาตรฐานสำคัญครั้งใหม่ของวงการอสังหาฯ กับการจับจุดยืนทางการตลาดที่แตกต่าง แต่จับใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง และความเป็นตัวจริงคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ของเมเจอร์ฯ ที่ทำด้วยหัวใจของคนรักสัตว์ ทุกโครงการของเมเจอร์ฯ สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ 100% พร้อมเดินหน้าพัฒนาฟังก์ชั่นเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยงเต็มรูปแบบ ยกระดับความสุขในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ร่วมกันจนเกิดเป็นคอมมูนิตี้เพื่อคนรักสัตว์คุณภาพเพื่อความสุขในการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

    

    อ่านเพิ่มเติม : 

    ​ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine