กลุ่ม SCBX - SambaNova เพิ่ม “ไต้ฝุ่น” โมเดลภาษาไทย บน Samba-1 ให้นักพัฒนา AI ทั่วโลกใช้ต่อยอดได้ - Forbes Thailand

กลุ่ม SCBX - SambaNova เพิ่ม “ไต้ฝุ่น” โมเดลภาษาไทย บน Samba-1 ให้นักพัฒนา AI ทั่วโลกใช้ต่อยอดได้

SCB 10X ภายใต้กลยุทธ์ AI-First Organization ผนึกกำลัง SambaNova Systems ผู้ให้บริการโซลูชันด้าน Generative AI นำ "ไต้ฝุ่น” โมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่มาให้บริการบนแพลตฟอร์ม Samba-1 Composition of Experts (CoE) เพื่อให้นักพัฒนา AI ทั่วโลกสามารถใช้ต่อยอดและพัฒนาแอปพลิเคชันด้าน AI บนแพลตฟอร์ม Samba-1 ได้แล้ว


     นายกสิมะ ธารพิพิธชัย Head of AI Strategy บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า ไต้ฝุ่น เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model หรือ LLM) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่มักเจอเมื่อใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดยชาวต่างชาติและถูกฝึกฝนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น การให้ข้อมูลภาษาไทย แต่ไม่ถูกกับบริบทหรือวัฒนธรรมของคนไทย เป็นต้น อีกทั้งภาษาไทยถูกเก็บข้อมูลสำหรับใช้พัฒนาโมเดลภาษาไว้น้อยมาก (Low Resource Language) เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เกิดปัญหาช่องว่างทางภาษา 

     ล่าสุด ทางบริษัทฯ จึงเปิดให้ ไต้ฝุ่น เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Samba-1 และให้บริการแก่ลูกค้าของ SambaNova ทั่วโลก โดยเชื่อว่าโมเดลไต้ฝุ่นจะ เข้าถึงนักพัฒนานวัตกรรมและแอปพลิเคชันด้าน AI ภาษาไทยได้มากขึ้น”

     ทั้งนี้ ไต้ฝุ่น ได้เปิดตัวเวอร์ชัน Typhoon-1.5X ในขนาด 8B และ 70B พัฒนาต่อยอดจากโมเดล Llama3 โมเดลถูกปรับแต่งให้เหมาะสำหรับภาษาไทยโดยมีเทคนิคการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจบริบทและวัฒนธรรมไทยให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโมเดลชั้นนำอย่าง ChatGPT และ GPT-4 เชื่อว่าเป็นก้าวหน้าที่สำคัญของ NLP และ AI ภาษาไทย

     ไต้ฝุ่นจะเปิดให้ใช้งานในรูปแบบ Open Beta ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 

     1. Pretrained Model โมเดลข้อมูลด้านภาษาไทย ครอบคลุมคำศัพท์ บริบท หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงความรู้ทั่วไปที่เกิดขึ้นทั่วโลก โมเดลนี้เป็น Open Source ที่นักพัฒนาด้าน AI สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันและนวัตกรรมด้าน AI  

     2. Instruction-tuned Model โมเดลที่ต่อยอดจาก Pretraining สามารถทำตามคำสั่งที่ป้อนเข้าไป เช่น การแปล การสรุปความ หรือการตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ API 

     Rodrigo Liang ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ SambaNova Systems กล่าวว่า Samba-1 นำเสนอโมเดล Open Source ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันและนวัตกรรมด้าน AI เข้าถึงโมเดล AI ที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดในโลก โดยการเข้าร่วมของ “ไต้ฝุ่น” ครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา อีกทั้งเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำไต้ฝุ่นเข้าสู่ Samba-1 ร่วมกับโมเดลชั้นนำระดับโลก และเชื่อว่าจะลดต้นทุนการใช้งานให้น้อยลงกว่าที่เคยเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : ความจริงเบื้องหลังความรวยของ Trump

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine