ซิสโก้ เปิดโครงการสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย ช่วยธุรกิจเอสเอ็มอี - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • IT
  • News >
  • ซิสโก้ เปิดโครงการสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย ช่วยธุรกิจเอสเอ็มอี

ซิสโก้ เปิดโครงการสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย ช่วยธุรกิจเอสเอ็มอี

Forbes Thailand / Admin
07 Jul 2020 | 7:00 pm 2842

ซิสโก้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอี ด้วยการเปิดตัวโครงการสินเชื่อใหม่ล่าสุด โดยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของซิสโก้จะได้รับสินเชื่อพิเศษไร้ดอกเบี้ย ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ บวกกับยอดผ่อนชำระรายเดือนคงที่นาน 3 ปี  สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และการให้บริการต่างๆ

ซิสโก้ ได้จัดโครงการสินเชื่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในภูมิภาคนี้ ซึ่งส่งผลให้ระบบซัพพลายเชนหยุดชะงักและกิจกรรมทางธุรกิจลดน้อยลง

โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจเอสเอ็มอีมักจะมีเงินทุนน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และผลจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เอสเอ็มอีจำนวนมากมียอดขายและรายได้ลดลงจนเกิดปัญหาขาดแคลนเงินสดหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจสำคัญๆ เช่น ค้าปลีก ก่อสร้าง โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโดยมากแล้วมักจะมีต้นทุนวัตถุดิบที่ค่อนข้างสูง

เอสเอ็มอีมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจการค้าของไทย โดยมีแรงงานร้อยละ 85.5 ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทย รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจร้อยละ 43 ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี เช่น เลื่อนกำหนดการชำระหนี้ รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (soft loan) ที่ยืดหยุ่นเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เอสเอ็มอี

ขณะที่รัฐบาลของหลายๆ ประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุม ข้อจำกัดต่างๆ และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจเอสเอ็มอีก็พยายามมองหาหนทางที่จะปรับใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจให้เติบโต และช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยรวมหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  โครงการสินเชื่อของซิสโก้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เอสเอ็มอีที่ต้องการจัดซื้อเครื่องมือและโซลูชั่นที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

ซิสโก้

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เอสเอ็มอีเปลี่ยนมุมมอง เปิดรับแนวคิดในการปรับใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และรีบเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่รูปแบบดิจิทัลหรือ Digital Transformation เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต

โครงการสินเชื่อนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีในการดำเนินการดังกล่าว โลกของเรากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และซิสโก้มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทย”

“การให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอีมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการจ้างงานในไทย ถ้าหากภาคธุรกิจเอสเอ็มอีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยายอัตราการจ้างงานและผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม” วัตสัน กล่าว

สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นี้จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นจากซิสโก้ ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการบริการ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณมากจนเกินไป ลูกค้าสามารถทำสัญญาเช่าซื้อ 3 ปี โดยผ่อนชำระค่างวด 36 เดือน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากซิสโก้มูลค่า 20,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 620,000 – 9,300,000 บาท) และลูกค้าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ทั้งหมดหลังสัญญาสิ้นสุด

ด้าน ราซ โมฮัมหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้าองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียนของซิสโก้ กล่าวว่า “โครงการสินเชื่อนี้จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดซื้อเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยผ่อนชำระค่างวดในจำนวนเงินคงที่อย่างสม่ำเสมอด้วยดอกเบี้ย 0% นอกจากนี้ ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์จึงสามารถเก็บเงินทุนไว้ใช้สำหรับเรื่องอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจมากกว่า”

“ธุรกิจเอสเอ็มอีคือกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจในอาเซียน โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 85 ของธุรกิจทั้งหมด และมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานภาคเอกชนในภูมิภาคอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจนี้กำลังประสบปัญหา และความท้าทายครั้งสำคัญที่สุดในการดำเนินงาน และเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและพลิกฟื้นธุรกิจให้กับเอสเอ็มอี ซิสโก้ในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของการนำเสนอโซลูชั่น ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมถึงโครงการต่างๆ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ลูกค้า”

อ่านเพิ่มเติม: WM Group ต่อยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยหลักสูตร FINE


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

 

BACK TO TOP