ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ SkillLane เปิดหลักสูตร ป.โทออนไลน์ เริ่มเรียนได้สิงหาคมนี้ - Forbes Thailand

ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ SkillLane เปิดหลักสูตร ป.โทออนไลน์ เริ่มเรียนได้สิงหาคมนี้

ม.ธรรมศาสตร์ ผนึก SkillLane เปิดสอน ป.โทออนไลน์ มุ่งเน้นดิจิตอล 3 หลักสูตร Business Innovation-Data Science-Applied AI เริ่มเรียนได้สิงหาคมนี้

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้น การศึกษานอกห้องเรียน หรือการศึกษาลักษณะแบบออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ได้ก้าวเข้ามาเป็นเรื่องจริงสำหรับประเทศไทยแล้ว การที่ มธ.เปิดสอน ป.โทออนไลน์ ในครั้งนี้ มาจากพัฒนาการของ มธ. ที่เป็นผู้นำเสมอมาในเรื่องการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ก่อนหน้านี้ มธ.เคยมีโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือผู้สนใจอยากพัฒนาตัวเองเลือกเรียนในระบบออนไลน์ได้ 1 หน่วยกิต อีก 2 หน่วยกิต นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โครงการนั้นประสบความสำเร็จด้วยดี มธ.ซึ่งเห็นความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล จึงเปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ 3 หลักสูตร ในชื่อโครงการว่า TUXSA (ทักษะ) โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง มธ.และ SkillLane บริษัท Online Learning Platform อันดับหนึ่งของไทย ซึ่งจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคมนี้ 2 หลักสูตร ส่วนอีกหลักสูตรจะเริ่มสอนในปีหน้า”

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ SkillLane กล่าวว่า SkillLane คือแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีผู้เรียนรายบุคคลและผู้เรียนองค์กรกว่า 300,000 คน ซึ่ง SkillLane เข้ามาช่วยในเรื่องการทำแพลตฟอร์มสำหรับการเรียน ป.โทออนไลน์ โดยยังเข้ามาทำหน้าที่ในการถ่ายทำวิดีโอการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ มีความสนุกตื่นเต้นในระยะเวลาอันสั้นด้วย

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ SkillLane

“เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ จะทำให้คนไทยอีกจำนวนมากสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อีกระดับ เพราะก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ แต่ไม่สามารถลาออกจากงานเพื่อไปเรียนต่อได้ ทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ TUXSA จะตอบโจทย์ตรงนี้ เพราะผู้ที่สนใจสามารถเรียนทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิตอลได้ตามเวลาที่สะดวก โดยที่สามารถทำงานควบคู่ไปได้”

 

3 หลักสูตรแห่งยุคดิจิตอล

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. กล่าวว่า การเปิดการเรียนสอน ปริญญาโทออนไลน์ทั้ง 3 หลักสูตรของ มธ. ก็เพื่อให้คนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลักสูตรแรกคือ หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิตอล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่ บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม ครอบคลุมทั้ง การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำ

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ.

“หลักสูตรที่ 2 คือ หลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) โดยเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูล ในยุคปัจจุบันที่ปริมาณข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และเข้าใจถึงวิธีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และคาดการณ์ความเป็นไปได้ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้จะดูแลโดยคณะใหม่ของ มธ. คือ College of Innovation”

รศ.ดร.ชาลี ระบุว่า หลักสูตรที่ 3 คือ หลักสูตรปริญญาโท Applied AI มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี และการพัฒนาอัลกอริทึมในด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง และการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการเรียนรู้การบริหารจัดการ และปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรเพื่อใช้ AI ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย 2 หลักสูตรแรกจะสามารถเริ่มเรียนได้ในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนหลักสูตรที่ 3 จะเริ่มเรียนได้ในปีหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ www.skilllane.com/tuxsa

โดยแต่ละหลักสูตรนอกจากจะสอนโดยอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์แล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านนั้นๆ ด้วย เช่น ในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation จะมี ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ซีอีโอ Ookbee ร่วมสอนวิชาการนำเสนอและการต่อรอง (Pitching and Negotiation), เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล ซีอีโอ Lukkid สอนวิชา กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นต้น

 

เลือกเรียนได้ตามเป้าหมายและความต้องการ

รศ.ดร.ชาลี กล่าวว่า สำหรับรูปแบบการเรียนหลักสูตรแบบออนไลน์ของ มธ. จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1.เรียนเพื่อรู้ หรือลงเรียนแบบ audit เป็นรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามวิชาที่สนใจเพื่อเพิ่มทักษะ 2.รับประกาศนีบัตรรายวิชา (Course Completion Certificate) ซึ่งเรียนรูปแบบนี้จะมีการสอบเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรของวิชานั้นๆ และได้หน่วยกิตเพื่อสะสมด้วย ผู้เรียนจะมีเลขประจำตัวคล้ายรหัสนักศึกษา โดยผู้เรียนจะถูกเรียกว่า ศิษย์ธรรมศาสตร์ สามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อนำไปใช้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ โดยหน่วยกิตสามารถสะสมได้เป็นระยะเวลา 8-10 ปี ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก”

รูปแบบการเรียนแบบต่างๆ ของ TUXSA

"เมื่อสะสมหน่วยกิตจนครบ 18 หน่วยกิตแล้ว ผู้เรียนสามารถยื่นขอ Certificate of Specialization Completion ซึ่งเป็นการรวมหลายวิชาเข้าเป็นชุดเดียวกัน และหากอยากจริงจังไปถึงขั้นปริญญาโท ผู้เรียนต้องสอบ Master Qualifying Exam ซึ่งเป็นข้อสอบประมวลความเข้าใจทั้ง 18 หน่วยกิตให้ผ่าน และต้องเป็นผู้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว จึงจะสามารถสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาโท มธ.ได้ โดยจะเริ่มรับสมัครได้ในปี 2563 เนื่องจากในระหว่างนั้น คอร์สต่างๆ จะทยอยเปิดให้ผู้เรียนสะสม เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องเรียนออนไลน์ให้ครบ 20 วิชา สอบภาษาอังกฤษและ IS ให้ผ่าน จึงจะสามารถรับปริญญาโทได้ ดังนั้น ระยะเวลาของการเป็นนักศึกษาจริงๆ อาจแค่ 1-2 เทอมเท่านั้น"

เส้นทางการเรียนจนถึงระดับปริญญาโทของ TUXSA

“ทั้งนี้ ใน 1 วิชาหรือ 1 คอร์สจะมีราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท คิดเป็น 1.5 หน่วยกิต ในแต่ละวิชาจะแบ่งออกเป็นบทๆ ความยาวบทละ 10-20 นาที รวมแล้วประมาณ 7.5 ชั่วโมง ท้ายคลิปจะมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำ เช่น ควิซ หรือ Assignment ต่างๆ ที่อาจส่งให้อาจารย์ผ่านทางอีเมล์ เป็นต้น นอกจากนี้ การสอบยังเป็นการสอบออนไลน์ ซึ่งอาจารย์ประจำวิชาจะทำหน้าที่ตรวจข้อสอบด้วยตนเอง ดังนั้น ถึงแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์ แต่ก็มีกิจกรรมและทำข้อสอบเหมือนการเรียนปกติ จึงมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้ความรู้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การสอบแต่ละวิชาจะเป็นการสอบออนไลน์ แต่การสอบ Master Qualifying Exam เป็นการสอบที่ผู้เรียนจะต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัย โดยหากสอบไม่ผ่านสามารถสอบใหม่ได้ และหากสอบผ่านแล้ว สามารถเก็บผลการได้นานเท่าที่หลักสูตรนั้นยังเปิดอยู่

 

ป.โทออนไลน์ ราคาถูกกว่าหลักสูตรปกติ

รศ.ดร.ชาลี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับค่าใช้จ่ายของหลักสูตรในโครงการ TUXSA ถือว่าถูกกว่าค่าเรียนในรูปแบบปกติ เช่น หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation แบบออนไลน์เริ่มต้นที่ 148,000 บาท ขณะที่แบบปกติประมาณ 330,000 บาท ซึ่งสิ่งที่ทำให้ราคาถูกลงมาเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องระบบบริหารจัดการการลงทะเบียนเรียน ขณะเดียวกัน ทั้ง 3 หลักสูตรใน TUXSA ยังใกล้เคียงกับหลักสูตรปกติที่สอนอยู่ด้วย

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation

“เป้าหมายผู้เรียนในหลักสูตร TUXSA ยังรวมไปถึงองค์กร บริษัทต่างๆ ที่จะซื้อคอร์สให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะเพิ่มขึ้น โดยลูกค้าองค์กรจะสามารถซื้อในราคาพิเศษ ทั้งนี้ คาดว่าผู้เรียนจากกลุ่มนี้จะมากกว่ากลุ่มบุคคลทั่วไป เนื่องจาก SkillLane มีพาร์ทเนอร์เป็นองค์กรต่างๆ มากมาย ขณะเดียวกัน คาดว่าในปีแรกจะมีบุคคลทั่วไปสมัครเรียน (แบบ audit) 10,000 คน/วิชา และจะมีผู้เรียนไปจนถึงขั้นสอบ Master Qualifying Exam ได้ประมาณ 300 คน ซึ่ง มธ.มีอาจารย์เพียงพอต่อการดูแลนักศึกษาในจำนวนนี้แน่นอน”